ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง \"หยุดซิ่ง...มาวิ่งกันเถอะ\" Run For Road Traffic Victims 17 ต.ค.2562
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะรายการ “2019 International Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition” 17 ต.ค.2562
การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 17 ต.ค.2562
ประชาสัมพัธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็กและการจัดเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 16 ต.ค.2562
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา จำกัด เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 16 ต.ค.2562
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ \"Digital Thailand Big Bang 2019\" 16 ต.ค.2562
รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง 16 ต.ค.2562
รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างภาคสนาม จำนวน 1 ตำแหน่ง 16 ต.ค.2562
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 15 ต.ค.2562
ประชาสัมพันธ์งาน แนะเด็ไทยให้พบแนว : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนวและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ\' สำหรับครูมัธยม (ภาคเหนือ) 15 ต.ค.2562