[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่่ยมโรงเรียนขุนยวมวิทยาและโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
  supaporn  วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 340    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมให้กำลังใจแก่คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่

ต่อจากนั้น ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ได้รายงานการจัดการเรียนการสอน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ขอให้คณะครูทุกท่าน ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดยให้เด็กรู้จักกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งผลในการเรียนต่อและประกอบอาชีพในอนาคตของตนเอง สอนให้เด็กรู้จักประเมินศักยภาพของตนเองตามความชอบความถนัดเพื่อจะได้มีแรงงานตามความต้องการของตลาดที่มีคุณภาพและช่วยพัฒนาประเทศต่อไป โอกาสนี้ ขอให้คณะครูทุกท่านปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ

ภาพ ข่าว ศน.อรสา ดีทุ่ง

ดูภาพกิจกรรม web.facebook.com/pg/relation34/photos/

 web.facebook.com/pg/relation34/photos/

 

   
   
   

 

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น