[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 201    Bookmark and Share    
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้แก่ ประธานสหวิทยาเขต ,เลขานุการสหวิทยาเขต, ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่,ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รวมทั้งสิ้น จำนวน 75 คน ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2561 ณ เชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟเนเชอรัลแอนท์รีสอร์ท

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายเจดีย์ เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้พบปะผู้เข้าชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อจากนั้น ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ได้ขับเคลื่อนนโยบายแบบเชิงรุก(Proactive) และวิเคราะห์นโยบาย สพฐ.สู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โอกาสนี้ ประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการกลุ่ม ได้สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561, ผลการประเมิน 15 จุดเน้น ประจำปี 2561,ผลการดำเนินงาน KRS,มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Intergrity & Transparency Assessment: ITA) และเวลา16.30 น.กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ วิทยากรโดยคณะครูจากโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/ กิจกรรมนันทนาการ  www.facebook.com/pg/relation34/photos/
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น