[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563   เปิดอ่าน 31    Bookmark and Share    
 
 

 วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 12.58 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา รวม 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ, โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ, โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม, โรงเรียนบ้านจันทร์, โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย, โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง, โรงเรียนบ้านห้วยปู, โรงเรียนบ้านห้วยยา, โรงเรียนสามัคคีสันม่วง, โรงเรียนบ้านแม่ตะละ และโรงเรียนสหมิตรวิทยา

โอกาสนี้ มีพระดำรัสถึงพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิต การศึกษา และสุขภาพอนามัยของนักเรียน พร้อมทอดพระเนตรการดำเนินงาน และแปลงผักของโรงเรียนฯ ทั้งนี้ ทุกโรงเรียนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา มาจัดการศึกษาให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

ในการนี้ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2, นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6, ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34, นางสาวสมจิต ตาคำแสดง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน รับเสด็จฯ
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น