[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 37    Bookmark and Share    
 
 

สพม.34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก  นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย สพฐ.และแนวทางการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นฐาน ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์  จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โอกาสนี้ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้เข้าประชุมฯ พร้อมทั้งได้นำเสนอการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำของนักเรียน สร้างโอกาสในการหารายได้ระหว่างเรียน สร้างองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างอาชีพเพื่อเป็นฐานในการดำรงชีวิตในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต  อาทิ โรงเรียนมีร้านตัดผมชาย ร้านกาแฟ CDW ART COFFEE ร้านจำหน่ายภาพวาดฝีมือนักเรียน (ศูนย์เสน่ห์ศิลป์).นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีผลิตผลทางการเกษตรจากนักเรียนโครงการอาชีพนวดแผนไทยและศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพหัตถศิลป์ภายในท้องถิ่น (ทอผ้า) การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ทุกโรงเรียน ส่งเสริมงานอาชีพให้นักเรียนมากยิ่งขึ้น
ดูภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น