[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วันที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน สังกัด สพม.34
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 185    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวให้โอวาทนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน จำนวน 1,500 คน ณ หอประชุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม โดย นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา เรื่องวินัยในการขับขี่ โดย นายเด่นศักดิ์ ศิริชมภู เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการประกันตนเอง ม.40 โดย นางพัชร์ธีรัตน์ วรรณพงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรทั้ง 3 ท่านได้มาให้ความรู้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 
โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณ นางสาวอัชชุมณี  ศรีธิ ครูโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรและเป็นล่ามภาษาจีนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสำเร็จลุล่วงด้วยดี
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww.obec.go.th/

ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น