[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กอ.รมน.ชม.ขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 162    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ”  รุ่นที่ 1/2561 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์โดย วิทยากรจิตอาสา 904  ณ อาคารหอประชุม 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิด และมี ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 980 คน ซึ่งเป็นการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยประเทศไทย เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเป็นการการสร้างความรักความสามัคคีให้แก่คนในชาติ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น ครูอาจารย์และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยถ่ายทอด/ขยายผลองค์ความรู้ต่างๆ ที่เข้ารับการอบรม ได้รับทราบอย่างเข้าใจ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น