[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่1/2562
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 303    Bookmark and Share    
 
 
วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมรับชมวีดิทัศน์ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
ต่อจากนั้น ดร.สิทธิชัย มูลเขียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1 นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน 
ลำดับที่ 1 นายมนัส  ธำรงวจนะเมธาวี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี  ด้านการบริหาร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ลำดับที่ 2 นางโชติกา  ชัยมงคล  ครูโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี  ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และ ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ต่อจากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
- กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
- การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่
- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาส กำหนดเสด็จฯ เปิดศูนย์เพื่อนใจ โครงการ TO BE NUMBER ONE วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
- การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เรื่องอื่นๆ ฯลฯ
โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงรายละเอียดในงานที่รับผิดชอบเพิ่มเติมตามระเบียบวาระการประชุม
เผยแพร่เว็๋บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww.obec.go.th/
ดูภาพกิจกรรมwww.facebook.com/pg/relation34/photos/
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น