[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2562
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 329    Bookmark and Share    
 
 

วันที่  9  มกราคม 2562  เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2562  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีประเด็นดังนี้ 

“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวไว้
1. การจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา
2. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (iSEE) ระบบรายงานข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ กสศ.
3. การสนับสนุนให้จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
 “เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู” โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. วันที่ 4 มกราคม 2562 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน 
ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2. วันที่ 5 มกราคม 2562 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล “EDU Digital 2019” ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
3. วันที่ 7 มกราคม 2562 ร่วมต้อยรับคณะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมโรงเรียน
วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ
4. วันที่ 8 มกราคม 2562 ร่วมงานเปิดตัวโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e-Library) 
ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
5. วันที่ 9 มกราคม 2562 เปิดงานมหกรรมความสามารถของนักเรียน (เฉพาะความพิการ) และประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถของนักเรียนจังหวัดตรัง
6. ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และ สพฐ.
7. สพฐ. จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “ปาบึก”
ข้อราชการจาก สพฐ. 
1. “ARMY SUMMER CAMP 2019” ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. ครูดีไม่มีอบายมุข
3. คำสั่งทางปกครองและการอุธรณ์คำสั่งทางปกครอง
ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 2/2562 สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.และหารือข้อราชการ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ดูภาพกิจกรรมwww.facebook.com/pg/relation34/photos/
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น