[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมวางแผนจัดงานวิชาการ Symposium 2018
  supaporn  วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 530    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการ Symposium 2018 นำเสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและนวัตกรรมของสถานศึกษา โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การนำเสนอนวัตกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิจัยเชิงพื้นที่เป็นฐาน, การประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices ) โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อม,โรงเรียนปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามรัฐธรรมนูญฯ,โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, โครงการขยายผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน Boot Camp, ตลาดนัดวิชาการ : 1 โรงเรียน 1 เอกลักษณ์ 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา , โครงการเด็กดีมีที่เรียน ฯลฯ ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่
ดูภาพกิจกรรมwww.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น