[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 381    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่31/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 
โดยมีประเด็นดังนี้ 
1. “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวไว้
- ประเทศไทยกำลังประสบปัญหา เรื่องการจัดการขยะ
- โครงการ “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ”
- การจัดการขยะอินทรีย์ เพื่อการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
- Trash Hero หรือ “ผู้พิทักษ์โลกให้ปลอดขยะ”
2. “เลขาธิการ กพฐ พบเพื่อนครู” โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย
- โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร “คูปองครู”
- ชื่นชมวงดุริยางค์โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา สังกัด สพม. 31 ชนะเลิศการประกวดวงดุริยางค์ เครื่องลมนั่งบรรเลงนานาชาติ SIBF 2018
- ชื่นชมนักเรียนไทยคว้ารางวัลจากการแข่งขัน ROBOTCHALLENGE ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. ข้อราชการจาก สพฐ.
- การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียน การสอนงานอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการนักธุรกิจ
น้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
- การพัฒนาการเรียน การสอนภาษาไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 31/2561 สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.และหารือข้อราชการ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบทีผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น