[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพีงประสงค์ของผุ้เรียน
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 320    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้านิเทศติดตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตดอยอินทนนท์ ประกอบด้วย โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการและครูที่รับผิดชอบโครงการ STAR STEM เข้ารับการนิเทศพร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนเกิดประสิทธิผลสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเพื่อสร้างความเข้าใจและการติดตามการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไข อันจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww1.obec.go.th:8081/news/96516
ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/

 

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น