ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 25 ก.พ. 2562
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้อำนวยการ ดร.ศราวุฒิ ขันยา และคณะครูบุคลากร เป็นผู้กำกับดูแลลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนหมู่บ้าน และผู้ปกครองนักเรียน..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 30 ม.ค. 2562
วันที่28 มกราคม 2562โรงเรียนเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมได้มอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศราวุฒิ ขันยา เป็นประธาน และได้ชี้แจงแนวทางในการดำเนินการพร้อมทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ขับเคลื่อนการศึกษา..[มีต่อ]
ร.ร.แม่สะเรียง\"บริพัตรศึกษา\" 17 ม.ค. 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีงานวันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” ประจำปี 2562 ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง ประกอบด้วย โรงเรียนแม่สะเรียง \"บริพัตรศึกษา\" โ..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 3 ม.ค. 2562
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ทางโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมได้จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นศิริมงคลในการต้อนรับศักราชใหม่ ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศราวุฒิ ขันยาได้ให้โอวาทและอวยพรคณะครูนักเรียน..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 27 พ.ย. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมร่วมเดินขบวนลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยกับชุมชนกองก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลและ โรงเรียนเครือข่ายตำบลกองก๋อย..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 27 พ.ย. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬาภานในช้างเผือกเกมส์ ครั้งที่20ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศราวุฒิ ขันยา เป็นประธานในการเปิดพิธีกีฬา และคณะกรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกองก๋อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองก๋อย..[มีต่อ]