ร.ร.จอมทอง 16 เม.ย. 2562
วันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนจอมทอง เข้าร่วมขบวนแห่ไม้ค้ำโพธิ์ กับสมาคมครูอำเภอจอมทอง เพื่อสืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธฺ์อำเภอจอมทอง ประจำปี 2562 ..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 9 เม.ย. 2562
วันที่ 9 เมษายน 2562 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ สพม.34 จัดให้มีการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP , GSMP ห้องเรียนเตรียมแพยท์-พยาบาล ,ห้องเรียนเตรียมทหาร-ตำรวจ , ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรม-สถาปัตย์ และ..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 8 เม.ย. 2562
วันที่ 8 เมษายน 2562 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ สพม.34 จัดให้มีการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP , GSMP ห้องเรียนเตรียมแพยท์-พยาบาล ,ห้องเรียนเตรียมทหาร-ตำรวจ , ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรม-สถาปัตย์ และ..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 7 เม.ย. 2562
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะครู นักเรียน โรงเรียนจอมทอง เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์ศิทธิ์ ณ บริเวณดอยอ่างกาหลวง อินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก สำหรับนำไปใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และได้อัญเชิญน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเ..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 6 เม.ย. 2562
วันที่ 6 เมษายน 2562 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ สพม.34 จัดให้มีการรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนเตรียมแพยท์-พยาบาล ,ห้องเรียนเตรียมทหาร-ตำรวจ , ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรม-สถาปัตย์(เพิ่มเติม) และห้องเรียน..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 4 เม.ย. 2562
วันที่ 4 เมษายน 2562 โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ สพม.34 จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา สู่แผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณครูพรพิพัฒน์ เลขธรากร และคุณครูรุจิเรศ เลขธรากร เป็น..[มีต่อ]