ร.ร. บ้านกาดวิทยาคม 21 มี.ค. 2562
วันที่ 21 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายมงคล กาเหว่าพร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับนายณัฐกุล รุณผาบรองผู้อำนวยการ สพม.34 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู นายสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศน์ชำนา..[มีต่อ]
ร.ร.สารภีพิทยาคม 8 มี.ค. 2562
วันศุกร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดพิธีแสดงความยินดี และกราบลาครู บูชาคุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม เป็นประธานในพิธี..[มีต่อ]
ร.ร.สารภีพิทยาคม 4 ก.พ. 2562
วันจันทร์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2562 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิไกร วรรณการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีการแสดง รวมถึงซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมากมาย..[มีต่อ]
ร.ร.สารภีพิทยาคม 16 ม.ค. 2562
วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสารภีพิทยาคมนำโดย ผู้อำนวยการ นายวุฒิไกร วรรณการ พร้อมกับคณะครูทุกคน ได้เข้าร่วมพิธีวันครู และรับมอบรางวัล ณ หอประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่..[มีต่อ]
ร.ร.สารภีพิทยาคม 15 ม.ค. 2562
วันที่ 14 - 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกีฬาและกีฑาสีภายใน \"สารภีเกมส์\"ประจำปี 2562 มีการเดินขบวนของคณะสี การแข่งขันกรีฑาสี การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันฟุตบอล ซึ่งประธานในพิธีเปิดคือนายอำเภอสารภี ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิไกร วรรณการให้การต้อนรั..[มีต่อ]
ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม 14 ม.ค. 2562
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้มีโอกาสต้อนรับ ฯพณฯ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ ในโอกาสการเดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2018 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนดีเด่น ประเภทสถ..[มีต่อ]