ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 22 เม.ย. 2562
วันที่ 22 เมษายน 2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการปฐมนิเทศนักเรียน ตามโครงการปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.1 หลักสูตร SEP และ ม.4 หลักสูตร SMG โดยมี ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 22 เม.ย. 2562
ดำหัวปี๋ใหม่มาใจถิ่นเก่า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 13 เมษายน 2562..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 22 เม.ย. 2562
นักเรียนภาคเรียนฤดูร้อน (ค่าย SUMMER) ร่วมกันรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร และครู เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย วันที่ 11 เมษายน 2562..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 22 เม.ย. 2562
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย คณะผู้บริหาร และครู ร่วมกันทำบุญประจำปี และเปิดศูนย์วัฒนธรรมลุ่มน้ำฝาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 5 เมษายน 2562..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 18 เม.ย. 2562
วันที่ 18 เมษายน 2562 ผู้บริหารและคณะครู-บุคลากรโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นำโดย ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 16 เม.ย. 2562
วันที่ 16 เมษายน 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมประเพณีดำหัวพระสถูปเจดีย์ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านเมืองงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่..[มีต่อ]