ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม 17 เม.ย. 2562
วันที่ 13 เมษายน 2562โรงเรียนสันป่ายางวิทยามคมและสมาคมศิษย์เก่า ได้จัดพิธี รดน้ำดำหัว ผู้บริหารและครูอาวุโส ตามประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ริมวิทยาคม 10 เม.ย. 2562
วันที่ 7 เมษายน 2562 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมครบรอบ 48 ปี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศิริแม่ริม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ริมวิทยาคม 10 เม.ย. 2562
วันที่ 7 เมษายน 2562 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมครบรอบ 48 ปี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศิริแม่ริม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ริมวิทยาคม 9 เม.ย. 2562
นักกีฬาฟุตบอลหญิง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รุ่นประชาชนหญิง การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ Thailand Prime Minister Cupพร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่..[มีต่อ]
ร.ร.พร้าววิทยาคม 3 เม.ย. 2562
วันที่ 2 เมษายน 2562 โรงเรียนพร้าววิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ริมวิทยาคม 1 เม.ย. 2562
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561..[มีต่อ]