ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม 19 เม.ย. 2562
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๙ น. นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นำคณะครูร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ..[มีต่อ]
ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม 19 เม.ย. 2562
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว พระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด พระเถระชั้นผู้ใหญ่ และผู้แทนผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง พร้อมกันนี้ได้สระเกล้าดำหัวนายอรรถชา กัม..[มีต่อ]
ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม 19 เม.ย. 2562
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.สภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรม “สระเกล้าดำหัว ผู้บริหาร ครูและบุคลากร” โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โดยมีนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนร่วมสระเกล้าดำหัวคณะครู เพื่อขอพรในโอกาสวันปีใหม่เมือง อนึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรก เพื่อต้องการ..[มีต่อ]
ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม 19 เม.ย. 2562
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการนี้ผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและชี้แจงการดำเนินงาน นโยบายของสถานศึกษาในปีการศึ..[มีต่อ]
ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม 19 เม.ย. 2562
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรร่วมกันต้อนรับ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ,นางสาวณัฎฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.34 และนายเสน่ห์ กรแก้ว ผู้..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 29 มี.ค. 2562
วันที่ 29 มีนาคม 2562 นาย เจดีย์ เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะ ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 และติดตาม 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และโรงเรียน..[มีต่อ]