[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
25 มิ.ย. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
25 มิ.ย. 2562
ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และคณะ ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียนจิตอาสาเคียงดาว ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และคณะ ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียนจิตอาสาเคียงดาว ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
24 มิ.ย. 2562
สพม.34 ตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนางเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน ประจำป
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
24 มิ.ย. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) สำหรับข้าราชการครู
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิทยากร ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
24 มิ.ย. 2562
การประชุมสัมมนาด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 วันที่ 21 มิถุนายน 2562
การประชุมสัมมนาด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
24 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย คณะครูกลุ่มสาระวิชาศิลปะ ได้จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ ศิลปะ และพิธีไหว้ครูศิลปะ วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย คณะครูกลุ่มสาระวิชาศิลปะ ได้จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ ศิลปะ และพิธีไหว้ครูศิลปะ วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
24 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย มอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย มอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
24 มิ.ย. 2562
เรือนจำกลางเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดกิจกรรมในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอาชญากรรม
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 เรือนจำกลางเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดกิจกรรมในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอาชญากรรม โดยมี นายสังคม ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง 1 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์อาวุโส เป็นประธาน
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
24 มิ.ย. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับมอบทุนการศึกษา จากคณะศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้รับมอบทุนจากคณะศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ประกอบไปด้วย ทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ทุนปรับปรุงห้องพยาบาล จำนวน 40,000 บาทและอุปกรณ์กีฬา โดยมี ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเป็นผู้รับมอบทุน
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
24 มิ.ย. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงดาว และ อสม.เชียงดาว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม
21 มิ.ย. 2562
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษา ระยะ 2 เดือน จาก สพม.34
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 พร้อมด้วยคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษา ระยะ 2 เดือน ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โดยมีนายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม และคณะครูผู้ที
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม
20 มิ.ย. 2562
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม To Be Number 1 ก้าวสู่ผู้นำความเป็นหนึ่ง
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม To Be Number 1 ก้าวสู่ผู้นำความเป็นหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงได้ออกในทางที่ถูกต้อง โดยในกิจกรรมได้จัดให้มีการแข่งขัน Cover Dance ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 10 ทีม
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม
20 มิ.ย. 2562
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการสร้างและพัฒยาเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการสร้างและพัฒยาเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอละอบายมุขต่างๆ
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม
20 มิ.ย. 2562
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาจิตของนักเรียน เป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ โดยมีการสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม
19 มิ.ย. 2562
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งขันทำพานไหว้ครู
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งขันทำพานไหว้ครู โดยให้ส่งตัวแทนในการทำพานห้องละ 5 คน ซึ่งก็มีพานหลากหลายแบบ ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละห้อง
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
18 มิ.ย. 2562
การจัดการเรียนรู้แบบ STAR STEMS
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง พลเมืองดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ STAR STEMS ซึ่งมีคณะทำงานปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ตามแนวคิด STAR STEMS ในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะ
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
18 มิ.ย. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยมี ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยมี ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
18 มิ.ย. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทำลายและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงพยาบาลเชียงดาว สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว และโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทำลายและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
17 มิ.ย. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 นำโดย จ.ส.อ. ประพันธ์ หมูทา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน และมุทิตาจิตครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
15 มิ.ย. 2562
อบรมพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้น
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เข้าร่วมการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้น ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/99 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>