[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.สันทรายวิทยาคม
25 มิ.ย. 2562
โรงเรียนสันทรายวิทยาคมได้รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการระยะ 2 เดือน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสันทรายวิทยาคมได้รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการระยะ 2 เดือน ปีการศึกษา 2562
ร.ร.สันทรายวิทยาคม
25 มิ.ย. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 17-23 เดือน มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 17-23 เดือน มิถุนายน 2562
ร.ร.สันทรายวิทยาคม
25 มิ.ย. 2562
22 มิถุนายน 2562 กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
22 มิถุนายน 2562 กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ร.ร.พร้าววิทยาคม
25 มิ.ย. 2562
วันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วันที่ 25-28 มิ.ย. 2562 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม เวลา 10.00 น. โรงเรียนพร้าววิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีเปิด กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
25 มิ.ย. 2562
การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รับการนิเทศ ติตตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการระยะ 2 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการ สพม.34 เป็นหัวหน้าคณะนิเทศในครั้งนี้ โดยมีนางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อำนวย่การโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลตามประเด็น
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
25 มิ.ย. 2562
ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 งานอนามัยโรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยได้ช่วยกันคว่ำภาชนะที่เป็นน้ำขัง ที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย ตามพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์แต่ละระดับชั้น ทุกเช้าก่อนขึ้นห้องเรียน
ร.ร.แม่แตง
25 มิ.ย. 2562
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะ มานิเทศติดตามงานตามจุดเน้นและนโยบาย
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะ มานิเทศติดตามงานตามจุดเน้นและนโยบาย ณ โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ร.ร.แม่แตง
25 มิ.ย. 2562
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.โรงเรียนแม่แตง โดยการนำของ ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ได้ทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสถานประกอบการ \"ปางช้างแม่แตง\"
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.โรงเรียนแม่แตง โดยการนำของ ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ได้ทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสถานประกอบการ \"ปางช้างแม่แตง\" โดย ดร.บุญทา ชัยเลิศ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ , รองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฝ่ายอาเซียน,ประธานบริหาร
ร.ร.แม่แตง
24 มิ.ย. 2562
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแม่แตง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ มูลนิธิบัญชาเมฆ
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนแม่แตง ตั้งอยู่เลขที่ 115/2 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 โดย นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ตำแห
ร.ร.แม่แตง
24 มิ.ย. 2562
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562
ร.ร.แม่แตง
24 มิ.ย. 2562
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-16.00 น.ศูนย์ ICT โรงเรียนแม่แตงได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการนักเรียนแกนนำ ICT ของโรงเรียนจำนวน 35 คน โดยมี ดร.ศุจึภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-16.00 น.ศูนย์ ICT โรงเรียนแม่แตงได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการนักเรียนแกนนำ ICT ของโรงเรียนจำนวน 35 คน โดยมี ดร.ศุจึภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และมี นายเฉลิมพล ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
ร.ร.แม่แตง
24 มิ.ย. 2562
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนของคณะครูโรงเรียนแม่แตง โดยท่านรองอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ
ร.ร.แม่แตง
24 มิ.ย. 2562
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 คณะครู โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พานักเรียนเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 คณะครู โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พานักเรียนเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
ร.ร.แม่แตง
24 มิ.ย. 2562
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ฯ
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ร.ร.แม่แตง
24 มิ.ย. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นำโดย ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ทำ MOU กับ วิทยาลัยนานาชาติ มทร.ล้านนา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นำโดย ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ทำ MOU กับ วิทยาลัยนานาชาติ มทร.ล้านนา พร้อมคณะครูและนักเรียน
ร.ร.พร้าววิทยาคม
21 มิ.ย. 2562
โรงเรียนพร้าววิทยาคม รับการติมตามและนิเทศการบูรณาการการขับเคลื่อนการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล
ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
21 มิ.ย. 2562
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับการนิเทศจากคณะนิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 งานคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับการนิเทศจากคณะนิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง มูลนิธิยุวพัฒน์
ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
21 มิ.ย. 2562
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับการติมตามและนิเทศการบูรณาการการขับเคลื่อนการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 34
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับการติมตามและนิเทศการบูรณาการการขับเคลื่อนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 34
ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
21 มิ.ย. 2562
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562 ณ ลานอเนกประสงค์รวมใจแสดขาว
ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
21 มิ.ย. 2562
โครงการมือเล็ก ๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการมือเล็ก ๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อในโลกยุคดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่นักเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/98 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>