[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.จอมทอง
25 มิ.ย. 2562
การติดตามการดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียนจอมทอง
วันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียนจอมทอง ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการติดตามการดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียนจอมทอง โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะ
ร.ร.จอมทอง
25 มิ.ย. 2562
โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร ภายในชุมชนและสถานศึกษา
วันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.ดำเนิน กันอ่อง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างวินัยจราจร ภายในชุมชนและสถานศึกษา สถานีตำรวจภูธรจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนจอมทอง สพม.เขต ๓๔ โดยมีนายพิพัฒน์ สายส
ร.ร.สันทรายวิทยาคม
25 มิ.ย. 2562
โรงเรียนสันทรายวิทยาคมได้รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการระยะ 2 เดือน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสันทรายวิทยาคมได้รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการระยะ 2 เดือน ปีการศึกษา 2562
ร.ร.สันทรายวิทยาคม
25 มิ.ย. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 17-23 เดือน มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 17-23 เดือน มิถุนายน 2562
ร.ร.สันทรายวิทยาคม
25 มิ.ย. 2562
22 มิถุนายน 2562 กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
22 มิถุนายน 2562 กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม
25 มิ.ย. 2562
โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรภายในโรงเรียนและสถานศึกษา 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย ร่วมความรู้เกี่ยวกับจราจรในโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรภายในโรงเรียนและสถานศึกษา โดย สถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อยและโรงเรียนอมก๋อยวิท
โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรภายในโรงเรียนและสถานศึกษา 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย ร่วมความรู้เกี่ยวกับจราจรในโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรภายในโรงเรียนและสถานศึกษา โดย สถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อยและโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ณ หอประชุมแสนทอง โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
25 มิ.ย. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ร.ร.แม่แจ่ม
25 มิ.ย. 2562
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม จากชุมนุมทอผ้าตีนจก ชุมนุมทอผ้ากะเหรี่ยง ชุมนุมจักสาน และชุมนุมสล่าหน้อยเมืองแจ๋ม โดยโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่า
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
25 มิ.ย. 2562
สพม.34 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล
สพม.34 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเฉลิมรั
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
25 มิ.ย. 2562
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมได้จัดพิธีสถาปนาโรงเรียนครั้งที่23 โดยมีพิธีกรรมทางศาสนาและทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คณะครูนักเรียน
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมได้จัดพิธีสถาปนาโรงเรียนครั้งที่23 โดยมีพิธีกรรมทางศาสนาและทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คณะครูนักเรียน
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
25 มิ.ย. 2562
ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และคณะ ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียนจิตอาสาเคียงดาว ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และคณะ ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียนจิตอาสาเคียงดาว ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ร.ร.พร้าววิทยาคม
25 มิ.ย. 2562
วันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วันที่ 25-28 มิ.ย. 2562 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม เวลา 10.00 น. โรงเรียนพร้าววิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีเปิด กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
25 มิ.ย. 2562
การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รับการนิเทศ ติตตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการระยะ 2 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการ สพม.34 เป็นหัวหน้าคณะนิเทศในครั้งนี้ โดยมีนางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อำนวย่การโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลตามประเด็น
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
25 มิ.ย. 2562
ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 งานอนามัยโรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยได้ช่วยกันคว่ำภาชนะที่เป็นน้ำขัง ที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย ตามพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์แต่ละระดับชั้น ทุกเช้าก่อนขึ้นห้องเรียน
ร.ร.แม่แตง
25 มิ.ย. 2562
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะ มานิเทศติดตามงานตามจุดเน้นและนโยบาย
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะ มานิเทศติดตามงานตามจุดเน้นและนโยบาย ณ โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ร.ร.แม่แตง
25 มิ.ย. 2562
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.โรงเรียนแม่แตง โดยการนำของ ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ได้ทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสถานประกอบการ \"ปางช้างแม่แตง\"
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.โรงเรียนแม่แตง โดยการนำของ ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ได้ทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสถานประกอบการ \"ปางช้างแม่แตง\" โดย ดร.บุญทา ชัยเลิศ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ , รองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฝ่ายอาเซียน,ประธานบริหาร
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
24 มิ.ย. 2562
สพม.34 ตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนางเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน ประจำป
ร.ร.แม่แตง
24 มิ.ย. 2562
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแม่แตง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ มูลนิธิบัญชาเมฆ
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนแม่แตง ตั้งอยู่เลขที่ 115/2 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 โดย นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ตำแห
ร.ร.แม่แตง
24 มิ.ย. 2562
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562
ร.ร.แม่แตง
24 มิ.ย. 2562
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-16.00 น.ศูนย์ ICT โรงเรียนแม่แตงได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการนักเรียนแกนนำ ICT ของโรงเรียนจำนวน 35 คน โดยมี ดร.ศุจึภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-16.00 น.ศูนย์ ICT โรงเรียนแม่แตงได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการนักเรียนแกนนำ ICT ของโรงเรียนจำนวน 35 คน โดยมี ดร.ศุจึภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และมี นายเฉลิมพล ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/480 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>