[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรา และครูวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
   ข่าวจาก: ร.ร.เชียงดาววิทยาคม | กลุ่มดอยอ่างขาง | 10 ม.ค. 2562 เวลา 12:31:01 | เปิด: 281 ครั้ง

 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรา และครูวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 

อ่านรายละเอียด