โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา เอกภาษาอังกฤษ และ พลศึกษา 27 มิ.ย.2560
พุทธยานศรีเจริญธรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจรประจำปีการศึกษา 2560 26 มิ.ย.2560
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่สนใจ 26 มิ.ย.2560
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น 20 มิ.ย.2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสะพานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่10 20 มิ.ย.2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประกาศโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 20 มิ.ย.2560
Art & Writing โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ต ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติ 16 มิ.ย.2560
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดินประจำปี2560 BEST PRACTICE AWARD 2017 16 มิ.ย.2560
สพฐ.ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU CONTEST 3 15 มิ.ย.2560
สพฐ.ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 14 มิ.ย.2560