องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ภายใต้บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน (รุ่นที่ 14) 15 ส.ค.2561
สพฐ.ประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 15 ส.ค.2561
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ รักษ์โลก เลิกพลาสติก 15 ส.ค.2561
สสส. ประชาสัมพันธ์โครงการTHAILAND SUPER CAMP (ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์) และโครงการ THAILAND SUPER CAMP - Train The Trainer 15 ส.ค.2561
สพฐ.ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 31 ก.ค.2561
สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการ BOT Challenge & Experience 2018 31 ก.ค.2561
การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 19 ก.ค.2561
การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ \"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย\" ประจำปี 2561 19 ก.ค.2561
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2561 19 ก.ค.2561
ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การกำหนดราคากลาง 19 ก.ค.2561