คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 8 20 ต.ค.2560
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย 9 ธ.ค. 60 20 ต.ค.2560
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบทุนการศึกษา โครงการ ทุนประวัติรุ่งเรือง ประจำปีการศึกษา 2561 20 ต.ค.2560
ศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 17 ต.ค.2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท 17 ต.ค.2560
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี 6 ต.ค.2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รับสม้ครสอบแข่งขันทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 4 ต.ค.2560
สพฐ.ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ SUPPEME COMLEX ROBOTICS 2017 3 ต.ค.2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี2560 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 29 ก.ย.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2560 ( จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 27 ก.ย.2560