สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. 5 เม.ย.2561
องค์การค้า สกสค. ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด 5 เม.ย.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการสัมนาทางวิชาการเรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล 5 เม.ย.2561
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ประชาสัมพันธ์การแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5 เม.ย.2561
สพฐ.เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 2 เม.ย.2561
โรงเรียนสันติสุข รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 30 มี.ค.2561
สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เรื่องความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2561 29 มี.ค.2561
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 26 มี.ค.2561
สพฐ.ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิโอ 22 มี.ค.2561
ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน ขอเชิญประชุมภายใต้งานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรพื้นที่สูงบนฐานชุมชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 22 มี.ค.2561