สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 3 ธ.ค.2561
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562 27 พ.ย.2561
สพฐ.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear 27 พ.ย.2561
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร แบบ101ล./27 พิเศษ 27 พ.ย.2561
สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดงานเขียน ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 23 พ.ย.2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D\'s Pre-ONET 23 พ.ย.2561
โรงเรียนสันกำแพง ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 อัตรา 19 พ.ย.2561
สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 16 พ.ย.2561
โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ 16 พ.ย.2561
สพฐ.ประชาสัมพันธ์ครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 14 พ.ย.2561