ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 16 ส.ค.2560
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2560 16 ส.ค.2560
สพฐ.สรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ 16 ส.ค.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เพื้อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 11 ส.ค.2560
สพฐ.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Innovative School Summit 2017 9 ส.ค.2560
สพฐ.ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 9 ส.ค.2560
ประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 8 ส.ค.2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ สังกัด สพม.34 27 ก.ค.2560
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมดครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัตืงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ 25 ก.ค.2560
อพวช.ประชาสัมพันธ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 21 ก.ค.2560