สพฐ.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา 12 ธ.ค.2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 12 ธ.ค.2560
มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร \"การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ 7 ธ.ค.2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561 1 ธ.ค.2560
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง ๙ โครงการชลประทาน ในรัชกาลที่ ๙ 1 ธ.ค.2560
ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู 29 พ.ย.2560
สำนักงานทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 28 พ.ย.2560
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561 28 พ.ย.2560
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกพลศึกษา 24 พ.ย.2560
สำนักงานจังหวัด การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม 15 พ.ย.2560