สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 4 ธ.ค.2563
สพฐ.ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564 4 ธ.ค.2563
สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4 ธ.ค.2563
สพฐ.ประชาสัมพันธ์ \"มหกรรมกีฬาไทยการต่อสู้ไทย\" 4 ธ.ค.2563
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ประชาสัมพันธ์อบรมคัดกรองและสอนเสริม รุ่นที่ 4 (15-16 ธ.ค.63) ประจำปีการศึกษา 2563 4 ธ.ค.2563
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3 ธ.ค.2563
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาเขตเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา 3 ธ.ค.2563
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2564 2 ธ.ค.2563
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ 2 ธ.ค.2563
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 27 พ.ย.2563