สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1 ประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 24/2561 13 ก.พ.2561
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ 13 ก.พ.2561
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญส่งครูสอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมการสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอมประจำปี 2561 13 ก.พ.2561
ประชาสัมพันธ์สื่อในการส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่กิจกรรมสภานักเรียน 12 ก.พ.2561
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 9 ก.พ.2561
สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช 9 ก.พ.2561
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 6 8 ก.พ.2561
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 8 ก.พ.2561
มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญบุคลากรภายใต้สังกัดของท่านร่วมการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร รัตนโกสินทร์พอเพียง 8 ก.พ.2561
สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 8 ก.พ.2561