หนังสือราชการ สพม.34
 
เรื่อง : เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%)
  ผู้เขียน : plan
  ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556
  เข้าชม : 517     
  [ดาวน์โหลด : แฟ้มข้อมูลประกอบ]


ที่ ศธ 04264/3176

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


หนังสือราชการ สพม.34 5 อันดับล่าสุด

      เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 19 ก.ย.2557
      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 19 ก.ย.2557
      แจ้งผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice 19 ก.ย.2557
      การจัดกิจกรรมค่าย โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจริยภาพด้านคณิตและวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 19 ก.ย.2557
      การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 5 รุ่นที่ 5 19 ก.ย.2557