ประเภท : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง : เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%)
ผู้เขียน : plan
เข้าชม : 463
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ที่ ศธ 04264/3176

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

 
หนังสือราชการ สพม.34 5 อันดับล่าสุด

      ส่งคำสั่ง 22 เม.ย.2557
      เรื่อง กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 22 เม.ย.2557
      เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากสภาวะใต้ฝุ่นไห่เยี่ยน 22 เม.ย.2557
      ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและบาดเจ็บ 22 เม.ย.2557
      เรื่อง กำหนดการและการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 22 เม.ย.2557