<<หนังสือราชการ สพม.34>>
 
เรื่อง : เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%)
ผู้เขียน : plan
เข้าชม : 489
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556

 ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ

ที่ ศธ 04264/3176

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

 Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หนังสือราชการ สพม.34 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) 22 ก.ค.2557
      เรื่อง การลงทะเบียนล่วงหน้าการประชุมสัมมนาวิชาการและมุทิตาจิต ประจำปี 2557 22 ก.ค.2557
      การประชุมสัมมนาวิชาการและงานเกษียญอายุราชการ 22 ก.ค.2557
      เรื่อง การร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและการศึกษาดูงาน 22 ก.ค.2557
      การจัดค่าย "เยาวชนคนดีของแผ่นดิน" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 22 ก.ค.2557