หนังสือราชการ สพม.34
 
เรื่อง : เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%)
  ผู้เขียน : plan
  ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556
  เข้าชม : 523     
  [ดาวน์โหลด : แฟ้มข้อมูลประกอบ]


ที่ ศธ 04264/3176

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


หนังสือราชการ สพม.34 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร ( เพ่ิมเติม) 24 ต.ค.2557
      เรื่อง ขอเชิยประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงเรียน 24 ต.ค.2557
      เรื่อง การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" 24 ต.ค.2557
      ด่วนที่สุด!!รายงานข้อมูลนักเรียนพักนอนและผลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน 24 ต.ค.2557
      แก้ไขเอกสาร การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ,แม่ตื่นวิทยาคม,อมก๋อยวิทยาคม ,เฉลิมรัชวิทยาคม,ห้องสอนศึกษา 22 ต.ค.2557