หนังสือราชการ สพม.34
 
เรื่อง : เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%)
  ผู้เขียน : plan
  ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556
  เข้าชม : 613     
  [ดาวน์โหลด : แฟ้มข้อมูลประกอบ]


ที่ ศธ 04264/3176

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


หนังสือราชการ สพม.34 5 อันดับล่าสุด

      การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 25 พ.ย.2558
      การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 25 พ.ย.2558
      เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่เป็นสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 21 ต.ค.2558
      ซักซ้อมการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ 2559 20 ต.ค.2558
      ซักซ้อมแนวปฎิบัติการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 20 ต.ค.2558