หนังสือราชการ สพม.34
 
เรื่อง : เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%)
  ผู้เขียน : plan
  ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556
  เข้าชม : 514     
  [ดาวน์โหลด : แฟ้มข้อมูลประกอบ]


ที่ ศธ 04264/3176

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


หนังสือราชการ สพม.34 5 อันดับล่าสุด

      เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ 2 ก.ย.2557
      ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม, อมก๋อยวิทยาคม, สันติสุข 2 ก.ย.2557
      ให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ ส่งข้อมูลสำรวจเกษียณภายในวันที่ 2 กันยายน 2557 1 ก.ย.2557
      การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี (1 ตุลาคม 2557) 1 ก.ย.2557
      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 1 ก.ย.2557