[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อประจำปี 2563

รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562

รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 (ต่อ) - เดือนมิถุนายน 2563