[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ (Shopping List) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (Shopping โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม)

  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คฯ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ของโรงเรียนในสังกัด  ดาวน์โหลด

  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ครุภัณฑ์รายการจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า และโทรทัศน์สีแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV

  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์เครื่องฉาย 3 มิติ   

 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์  

 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์วงโยธวาทิต

 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 รายการ 1.ครุภัณฑ์ช่างยนต์ 2.ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย 3.ครุภัณฑ์ห้องสมุด

 จัดซื้อครุภัณฑ์ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ครุภัฑ์งานช่างและอุปกรณ์สำหรับช่างยนต์

 

 ขออนุมัติประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 ขออนุมัติประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

  การติดตามประกาศเผยเเพร่ราคากลางรายการคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการพัฒนาคุณภาพ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Computer Lab: CL10

เบบรายงานเเผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ)