[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  ภาพข่าวกิจกรรม

ประเภท : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
 
 
เรื่อง : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๕๕
ผู้เขียน : supaporn
เข้าชม : 531
จันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 23 ครั้ง.
 

แม่กองธรรมสนามหลวง แผนกธรรม กำหนดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ขึ้นในวันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นสนามสอบธรรมศึกษา โดยมีพระครูวิธานวรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นประธานคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดการสอบธรรมศึกษา พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาให้ข้อคิดกับคณะครูและนักเรียนผู้เข้าสอบ อีกทั้งตัวแทนนักเรียนผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เข้ารับเกียรติบัตร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์ ธนโชติ จริธมฺโม เป็นผู้อ่านสารแม่กองธรรมสนามหลวง 

          ในการสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าสอบธรรมศึกษา ทั้งสิ้นจำนวน ๑,๔๘๙ คน (ธรรมศึกษาตรี จำนวน ๖๒๗ คน ธรรมศึกษาโท จำนวน ๖๑๔ คน ธรรมศึกษาเอก จำนวน ๒๕๗ คน) โดยมีนักเรียนเรียนร่วมบกพร่องทางการมองเห็น เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๑ คน ในโอกาสนี้ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับประทานโล่จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ คณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ 

          กำหนดการสอบ

          เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

          เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. วิชาธรรมะ

          เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๕๐ น. วิชาพุทธประวัติ / อนุพุทธประวัติ / พุทธานุพุทธประวัติ

          เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๕๐ น. วิชาวินัยเบญจศีล – เบญจธรรม / อโบสถศีล / กรรมบถ 

 
ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนนวมินทราชุทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่ เข้าแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 19 มี.ค.2556
      แนวทางการพัฒนาและประเมินสถานศึกษาพอเพียง 19 มี.ค.2556
      โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ “รำเพยบาน สืบสานเกียรติภูมิ” 15 มี.ค.2556
      โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านเชียงดาววิทยาคม 14 มี.ค.2556
      รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศติมอร์ตะวันออกและคณะ ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงของ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 13 มี.ค.2556