[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 02:37:37
ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๕๕
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555   เปิดอ่าน 868    Bookmark and Share    
 
 

แม่กองธรรมสนามหลวง แผนกธรรม กำหนดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ขึ้นในวันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นสนามสอบธรรมศึกษา โดยมีพระครูวิธานวรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นประธานคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดการสอบธรรมศึกษา พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาให้ข้อคิดกับคณะครูและนักเรียนผู้เข้าสอบ อีกทั้งตัวแทนนักเรียนผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เข้ารับเกียรติบัตร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์ ธนโชติ จริธมฺโม เป็นผู้อ่านสารแม่กองธรรมสนามหลวง 

          ในการสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าสอบธรรมศึกษา ทั้งสิ้นจำนวน ๑,๔๘๙ คน (ธรรมศึกษาตรี จำนวน ๖๒๗ คน ธรรมศึกษาโท จำนวน ๖๑๔ คน ธรรมศึกษาเอก จำนวน ๒๕๗ คน) โดยมีนักเรียนเรียนร่วมบกพร่องทางการมองเห็น เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๑ คน ในโอกาสนี้ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับประทานโล่จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ คณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ 

          กำหนดการสอบ

          เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

          เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. วิชาธรรมะ

          เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๕๐ น. วิชาพุทธประวัติ / อนุพุทธประวัติ / พุทธานุพุทธประวัติ

          เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๕๐ น. วิชาวินัยเบญจศีล – เบญจธรรม / อโบสถศีล / กรรมบถ 

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น