[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 09:32:21
ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
แสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555   เปิดอ่าน 1145    Bookmark and Share    
 
 

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครู แห่งชาติที่ผ่านมา รวมถึงรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ ในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้
๑.     โล่รางวัลเพชรน้ำหนึ่ง ประเภทผู้บริหาร คือ นางอมรา โชติชะวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
๒.    เกียรติบัตรรางวัลเพชรล้านนาประเภทผู้บริหารสถานศึกษาคือ  นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
๓.    เกียรติบัตรรางวัลเพชรล้านนา ประเภทครูผู้สอน โครงการครูมืออาชีพ ซึ่งมีคณะครูได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๓๕ ท่าน
๔.    รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ ได้รับรางวัล จำนวน ๑๗ ท่าน

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๒ คน นำโดยนายณพงศ์ อินชู รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป มาศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน โดยมีนางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  กล่าวต้อนรับ  ณ ห้องสารสนเทศ อาคารวัฒนา โรงเรียน                          วัฒโนทัยพายัพ 

            ในการนี้คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษา  ตลอดจนเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน  โดยมี นายชัชวาลย์ วีระชาติ  เป็นผู้นำชมสถานที่ต่างๆ

   

 

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   นำโดย นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และคณะให้การต้อนรับ ผู้มาเยี่ยมชมดูงานโรงเรียน ๔ คณะ  ดังนี้

เวลา ๘.๐๐ น. คณะครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนและตัวแทนครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๐ คน ศึกษาดูงานด้านการบริหารและการจัดการของโรงเรียน

                เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะครูคณะครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน   (๔๕) คน  มาศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน

            เวลา ๐๙.๓๐ น. คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มาศึกษาดูงานการเรียนการสอนโครงการ English Program

เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๕๕ คน มาศึกษาดูงานสภานักเรียน ตลอดจนการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนและรูปแบบการประชุมสภานักเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและนำไปประยุกต์ในการพัฒนาโรงเรียน

   
   

 

 

 

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น