[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  ภาพข่าวกิจกรรม

ประเภท : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
 
 
เรื่อง : ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
ผู้เขียน : supaporn
เข้าชม : 414
จันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2556 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญทา  ชัยเลิศ ประธานคณะกรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ โดย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแก่บุคลากร เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้บุคลากรรับทราบนโยบายและสามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการและการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี กลยุทธ์ และจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากร ประกอบด้วย  นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 บรรยายเรื่อง “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพม.34 ประจำปีงบประมาณ 2557  นางภัทราธร  โฆษะโยธิน   นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 บรรยายเรื่อง “ นโยบายการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” นางพิมพ์ใจ  มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน บรรยายเรื่อง “การนำ นโยบายของ สพฐ.สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” นายวิโรจน์  มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ บรรยายเรื่อง “ การเตรียมการจัดแผนปีงบประมาณ 2557

เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.www.obec.go.th/news/43369

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม. 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนมัธยมึกษาประจำอำเภอกัลยาเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรันตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 23 เม.ย.2557
      ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดภาคเหนือ 23 เม.ย.2557
      นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติมาพบปะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ สพม.34 -42) วันที่ 22-24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ มีผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก สพม. 34-42 (ภาคเหนือ) เข้าร่วมประชุม จำนวน 456 ท่าน เวลา 13.00 น. ผู้บริหารลงทะเบียน เวลา 15.00 น. ปฐมนิเทศ โดย นายอุดม พรหมพันธ์ใจ ผอ.สมป . , ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ สพม.1 นายสัจจา , ศรีเจริญ สพม. 22 เม.ย.2557
      สพม.34 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 20 เม.ย.2557
      สพม.34 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 19 เม.ย.2557