[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 02:59:33
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556   เปิดอ่าน 830    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2556 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญทา  ชัยเลิศ ประธานคณะกรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ โดย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแก่บุคลากร เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้บุคลากรรับทราบนโยบายและสามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการและการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี กลยุทธ์ และจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากร ประกอบด้วย  นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 บรรยายเรื่อง “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพม.34 ประจำปีงบประมาณ 2557  นางภัทราธร  โฆษะโยธิน   นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 บรรยายเรื่อง “ นโยบายการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” นางพิมพ์ใจ  มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน บรรยายเรื่อง “การนำ นโยบายของ สพฐ.สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” นายวิโรจน์  มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ บรรยายเรื่อง “ การเตรียมการจัดแผนปีงบประมาณ 2557

เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.www.obec.go.th/news/43369

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น