[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 

 
 
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ] ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
 
เรื่อง : ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
  ผู้เขียน : supaporn
  จันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
  เข้าชม : 510     
  [ดาวน์โหลด : แฟ้มข้อมูลประกอบ]


วันที่ 21 ตุลาคม 2556 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญทา  ชัยเลิศ ประธานคณะกรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ โดย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแก่บุคลากร เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้บุคลากรรับทราบนโยบายและสามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการและการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี กลยุทธ์ และจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากร ประกอบด้วย  นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 บรรยายเรื่อง “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพม.34 ประจำปีงบประมาณ 2557  นางภัทราธร  โฆษะโยธิน   นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 บรรยายเรื่อง “ นโยบายการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” นางพิมพ์ใจ  มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน บรรยายเรื่อง “การนำ นโยบายของ สพฐ.สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” นายวิโรจน์  มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ บรรยายเรื่อง “ การเตรียมการจัดแผนปีงบประมาณ 2557

เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.www.obec.go.th/news/43369

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


ภาพข่าวกิจกรรม สพม. 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมคณะกรรมการการจัดทำนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปีงบประมาณ 2558 24 ต.ค.2557
      เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ 23 ต.ค.2557
      ผอ.สพม.34 พบผู้บริหารโรงเรียน คณะครู โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 23 ต.ค.2557
      มอบทุนการศึกษาให้แก่คณะสามเณรธุดงค์ จำนวน 103 รูป 22 ต.ค.2557
      ชมรมชาวปักษ์ใต้เลี้ยงต้อนรับ ผอ.สพม.34 และ ผอ.สพม.16 พร้อมคณะ 21 ต.ค.2557