[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 04:49:44
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

19 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และนางสาวภควดี วงศ์คำแสน นักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่เข้ารับประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
19 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำโครงร่างองค์กรและประเมินตนเอง
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม นำโดยท่านรองผู้อำนวยการกรองทิพย์ ทวีสุข พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำโครงร่างองค์กรและประเมินตนเอง ณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
18 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
สภานักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดกิจกรรม “เกษียณอำลา มุทิตาคุณครู”
วันอังคาร ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ สภานักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดกิจกรรม แสดงมุทิตาจิตต่อคุณครูผู้เกษียณอายุราชการและคุณครูที่เกษียณราชการก่อนกำหนด รวม๑๖ ท่าน โดยมีนางสาวภานุมาส เพ็ญเต็มดวง ประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัย กล่าวแสดงความรู้สึก แล
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
18 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนจอมทองจัดพิธีเกษียณอายุราชการ
ด้วยทางโรงเรียนจอมทองจัดพิธีเกษียณอายุราชการให้แก่ ผู้อำนวยการรัตนาภรณ์ แปงทอง คุณครูสุพจน์ ตั้งพิษฐานสกุล , คุณครูวิจิตรา ลานนาสถิต เพื่อเป็นการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่มีความมุมานะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่อันยาวนาน คณะกรรมการนักเรียน/นักเรียนทุกระดับสายชั้น จึงจัดงานมุทิตาจิตให้กับผู
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
18 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
งานกิจกรรมส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภค โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 14.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกับงานส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคจัดงานนิทรรศการ “เปิดโลกการงาน เปิดบ้านคุ้มครอง” ครั้งที่ 3 เพื่อเน้นการนำเสนอผลงานโครงงานอาชีพของนักเรียนระดับดับชั้น ม.6 และกิจกรรมของนักเรียนระด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
เข้ารับรางวัล ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการวิไลวรรณ พิริยะกฤต รับรางวัล ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ณ ห้องกาดดอย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 15 กย. 2555
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง จากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นำฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 17 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
นักเรียนดีเด่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เด็กชายอานนท์ มั่นคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 (ห้องเรียนพิเศษ) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการแข่งขัน One 2 One Mathematics Competition 2012 Chang Mai ครั้งที่ 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
ศึกษางานการทำข่าว ร่วมกับทีมงาน Child’s Thai News
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ส่งนักเรียนทีมงานประชาสัมพันธ์ไปประชุมเชิงปฏิบัติการ และ ศึกษางานการทำข่าว ร่วมกับทีมงาน Child’s Thai News โดยมีรายชื่อดังนี้ : น.ส. สมหญิง กั่นใจ ,น.ส. อรอนงค์ ทับทิม, น.ส. พัชราภร ขันแก้ว, น.ส. พัชฎาพร บุญเลิศ เมื่อวันที่ 2 กย.255
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
คณะกลุ่มบรรณารักษ์ จังหวัดน่านเยือนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. นาง สุวพรรณ สวนแก้ว บรรณารักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานศูนย์บรรณารักษ์ และคณะครูบรรณารักษ์ จังหวัดน่านจำนวน ๓๐ คน ศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้จา
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
14 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียนจอมทอง
1.การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2555 ระดับอำเภอ ประกอบด้วย อ.จอมทอง , อ.แม่แจ่ม , อ.กัลยาณิวัฒนา ณ สนามโรงเรียนจอมทอง ระหว่างวันที่ 13- 14 กันยายน 25552.การอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตามบทบาทหน้าที่ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2555
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
นักเรียนอบรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้น ม.5 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่อ “โครงการอ๋อ...รู้แล้วหยุดซะ!!” ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนปร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมจัดการอบรม นักเรียนแกนนำ ด้านสุขภาพในโรงเรีย
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมจัดการอบรม นักเรียนแกนนำ ด้านสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน อย.น้อย ตาม โครงการอบรมพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน อย.น้อย ณ ห้องโสต ฯ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.doitaowittayako
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม PAT ภาษาจีน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบ PAT ภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนของโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนใ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
จัดพิธีทำบุญสืบชะตาหลวง และพิธีปล่อยปลาสืบชะตาชีวิต เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนจอมทอง ครบรอบ 52 ปี
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 โรงเรียนจอมทอง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจอมทอง จัดพิธีทำบุญสืบชะตาหลวง และพิธีปล่อยปลาสืบชะตาชีวิต เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนจอมทอง ครบรอบ 52 ปี โดยในงานมีขบวนแห่ครัวทานของนักเรียน ชุมชนและศิษย์เก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์,อ.พวงทอง องอาจ ,อ.อาทิตย์ อยู่เป็นสุข,อ.อรอนงค์ สิริกุลขจร รร.หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ผอ.เจียมพดล ไชยยาลักษณ์ รองฯฑันฑธร กันทะวงค์ ,อ.ณัฐกานต์ จอมขันเงิน รร.สองแ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนฮอดพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการประเมินโครงงานของนักเรียน (Project Day)
โรงเรียนฮอดพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการประเมินโครงงานของนักเรียน (Project Day) ในวันที่ 12-13 กันยายน 2555 โดยมีนายมนูญ โพธาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคมเป็นประธานเปิดงาน
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
12 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โครงการฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนของนักษาศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินเพื่อปรับปรุงส่วนราชการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็น สำนักงานการศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม โดยทางโรงเรียนจอมทอง ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการฝึกประสบการณ์ในโรงเรียน ของนักษาศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ มหาวิทยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายจัดการศึกษาภาคบังคับ๙ปี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต๑ เยือนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐น. คณะผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มเครือข่ายจัดการศึกษาภาคบังคับ๙ ปี โรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต๑ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๕๖ คน ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเห
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
ศึกษาดูงานงานสภานักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานงานสภานักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีรองฯประพันธ์ เจริญเมือง คุณครูสายสมร ภูสีมา และนายวรัญญู คำป้อ ประธานสภานักเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 กย.2555
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/28 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>