[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

25 พ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายดนัย กัลยาราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้รายงา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 พ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (Data Management Center : DMC) ให้แก่ คณะครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 พ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อการมีงานทำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยเหลือพาทำ โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอโมร่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 พ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 19/2561
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเชิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2561 โดย นา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 พ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท THE FOUNDATION FOR THE EDUCATION OF RURAL CHILDREN (FERC)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท THE FOUNDATION FOR THE EDUCATION OF RURAL CHILDREN (FERC) ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 (ทุนต่อเนื่อง) สังกัดสำน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 พ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อน กระตุ้นและให้คำปรึกษาในการเต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เตรี่ยมความพร้อมรับการประเมิน ITA เขตสุจริต
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ) (Evidence - Based Integrity and Transparency Ass
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2561
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษาติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 พ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ให้แก่ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย (จังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) จำนวน 42 โรงเรียน ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 พ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 16
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ( Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 16 (จัง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 พ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 17/2561
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.45 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 พ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
จัดอบรมครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 16
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 16 จำนวน 53 คน ณ ห้องประชุม 29145 ตึก 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 พ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ”แนวใหม่
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ “การพัฒนาครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ”ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู สั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 พ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2561
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษาติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2561 โ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 เม.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 126 คน กำหนดจัดประชุม จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2561 และในวันนี้ วันที่ 28 เมษายน 2561 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 เม.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับนายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รอง ผอ.สพม.34
วันที่ 27 เมษายน 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 เม.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีสระเกล้าดำหัว ผอ.สพม.34 รอง ผอ.สพม.34
วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สระเกล้าดำหัว สูมาคารวะ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 เม.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 ได้ให้โอวาทและปฐมนิเทศข้าราชการครูและ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2561
วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
วันที่ 25 เมษายน 2561 ดร.เสน่ห์ กรแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ณ บริเวณพระสถูปเจด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/109 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>