[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-112974-5 โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
Home
   
   Admin

  

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
6 ต.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับมอบอาคารพักนอน (หอพักนักเรียน) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34ประธานรับมอบอาคารพักนอน (หอพักนักเรียน) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จากูลนิธิสามสาระ(sam sara) โดย นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ เป็นผู้รับมอบ โอกาสนี้ คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ภาพ/ข่าว ครูลิขิตศิลป์ คำมาลา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ต.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ สพป.ระยอง เขต 2
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 โอกาสนี้ นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
วันที่ 30 กันยายน 2558 สพม.34 พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ เพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน โดย ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ความรู้ทักษะการเป็นผู้นำ (ภาวะผู้นำ) Service Mind และทำกิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ Teemwork ณ โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 กล่าวว่า การสร้างภาวะผู้นำและการให้บริการนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นหน่วยงานที่ส่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดประชุมทำแผนและพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมจัดทำแผนและพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพเพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่ ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ในการนี้ นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงาน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 กล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 28 กันยายน 2558 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา” จำนวน 67 คน 42 โรงเรียน ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย พร้อมกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยขอให้ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกท่านนำความรู้ ทักษะ ที่ได้รับตามหลักสูตรทั้ง 2 วัน ไปพัฒนาและใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบริหารงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 4 ด้าน ด้านวิชาการ ด้าน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพม.34 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา”ให้แก่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 42 โรงเรียน 67 คน ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2558 ณ โพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงราย โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมบรรยายพิเศษการบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ ในการนี้ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับการพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่แตงจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
โรงเรียนแม่แตง สพม.34 จัดงานมุทิตาให้แก่ นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ ผอ.รร.แม่แตง และ นายอนุวัฒน์ ชนะพรหม นางพรศรี พุทธานนท์ ข้าราชการครู จำนวน 3 คนที่เกษียณอายุราชการ โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานกล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบของที่ระลึก ต่อจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครูที่เกษียณอายุกล่าวแสดงความรู้สึกในชีวิตรับราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง เมื่อเวลา 19.00 น วันที่ 25 กันยายน 2558 ภาพ : ครูอรสา ดีทุ่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับมอบอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรีย คณะครู ร่วมในพิธีรับมอบอาคารเรียน 1หลัง 4 ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอึ้ 100 ชุด ของโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จากผู้แทนมูลนิธิสามสาระประเทศไทย ในวันที่ 25 กันยายน 2558 พร้อมนี้ได้เยี่ยมให้กำลังคณะครูและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
25 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา
วันที่ 25 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ,นายวิชิต ตันติศักดิ์ ประธานศูนย์งาน อปพร. จ.เชีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีเปิดสวนสันกำแพง
วันที่ 25 กันยายน 2558 โรงเรียนสันกำแพง สพม.34 เปิดสวนสันกำแพง โดยได้รับเกียรติจาก นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดงาน นายวรทัศน์ บุญโคตร ผอ.รร.สันกำแพง กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่การจัดการเรียนการสอนและนันทนาการ โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 และนายชูเกียรติ ไชยทา ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ภาพ อรสา ดีทุ่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
วันที่ 24 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 118 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 5 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 คน ข้าราชการครู จำนวน 104 คน และลู
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมให้ความรู้กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะสาขาทางอาชีพด้วยการ จัดการศึกษา ทวิศึกษา
สพม.34 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมให้ความรู้กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะสาขาทางอาชีพด้วยการ จัดการศึกษา ทวิศึกษา ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายนโยบายและแผน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 168 คน 42 โรงเรียน จัดอบรมระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินโครงการส่งเสริมการแนะแนวอาชีพการมีงานทำของนักเรียน
21 กันยายน 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.34 นำโดย นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าประเมินโครงการส่งเสริมการแนะแนวอาชีพการมีงานทำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กลุ่มดอยอ่างขาง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนให้มีการแนะแนวผู้เรียนให้มีแรงจูงใจในการเรียน เพื่อการเรียนต่อและการมีอาชีพสุจริต และให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการของการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ในการน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
สพม.34 นำโดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานพิธีจัดงานมุทิตาจิตแด่นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 และนายสิทธิพงศ์ ศรีหล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 (ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทแอนสปา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โอกาสนี้ ประธานได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุราชการกล่าวขอบคุณในการดำเนินงานจัดงานและกล่าวความรู้สึกในชีวิตของการทำงานจนถึงก้าวสู่เส้นทางสาย 61
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทแอนสปา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 โดยกล่าวว่า ขอให้บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามค่านิยมของ สพม.34 สร้างสรรค์ผลงาน บริการฉับไว ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจคุณภาพ เพราะสพม.34 เป็นหน่วยบริการให้แก่ข้าราชการครู โรงเรียน ผลจากการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบสามารถนำไปสู่คุณภ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
จัดสรรงบประมาณสร้างบ้านให้นักเรียนตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
18 กันยายน 2558 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ให้แก่นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย สพม.34 สนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ จำนวน 600,000 บาท และประชุมได้พิจารณาคัดเลือกข้อมูลนักเรียนตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก จากกลุ่มโรงเรียนจำนวน 7 กลุ่มดอย และมีมติให้งบปร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินโครงการส่งเสริมการแนะแนวอาชีพการมีงานทำ
วันที่ 17 กันยายน 2558 นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมคณะกรรมการประเมินโครงการส่งเสริมการแนะแนวอาชีพการมีงานทำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสองแคววิทยาคม กลุ่มดอยสัพพัญญู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 การออกประเมินโครงการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนให้มีการแนะแนวผู้เรียนให้มีแรงจูงใจในการเรียน เพื่อการเรียนต่อและการมีอาชีพสุจริต และให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการของการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา
17 กันยายน 2558 สพม. 34 บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โดย นายอดุลย์ นิติสุทธิกาผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แสดงความยินดีและชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 และสิทธิประโยชน์สวัสดิการของข้าราชการ พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน สำหรับข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้งในโรงเรียนมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. นางสาวรัชนี วงค์ตะวัน วิชาเอก บรรณารักษ์ โรงเรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
งานมุทิตาจิตผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือ
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.34 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานมุทิตาจิตผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 15 คน ณ สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานพิธีเปิดงานและกล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 และนายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก ในการนี้ นายอนิรทุธ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ก.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย
วันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมนี้ได้ตรวจความเรียบร้อยสถานที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กำหนด รับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 - 20 กันยายน 2558 ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ชั้น 4 อาคารอำนวย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/67 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
รวมดาวน์โหลด
 
สพฐ.
   Admin