[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary34@gmail.com

 
 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
31 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมมอบนโยบายและเตรียมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมทีมบริหารองค์กร พร้อมมอบนโยบายการทำงานก่อนที่จะเดินทางไปอบรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 ต่อจากนั้น ได้มอบหมาย นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 เพื่อประชุม ชี้แจงให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเตรียมความพร้อมให้การดำเนิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินส้วมสุขสันต์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กลุ่มยั่งยืน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายวิโรจน์ มังกรณ์ และน.ส.อรอุมา แสนไชยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าประเมินโครงการส้วมสุขสันต์ ประจำปี 2557 ของโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ตามโครงการประเมินส้วมสุขสันต์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส้วมสุขสันต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง กลุ่ม 1 กลุ่มยั่งยืน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความตระหนักในการพัฒนา บำรุง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 รับมอบช่อดอกไม้จาก นายสมคิด ยังเยี่ยม กรรมการ ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่ และ นายวิฑูรย์ วรโชติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความยินดีในโอกาสที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานสะเต็มศึกษา ของร.ร.พร้าววิทยาคม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม. 34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 34 พร้อมด้วย ศน.สุรัตน์นารี ธิลาใจ เข้านิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) บูรณาการการเรียนรู้ สู่การแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง : กังหัน พลังงานลม ของโรงเรียนพร้าววิทยาคม โดยความร่วมมือของ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรม (ปวช.) ผนวกองค์ความรู้และทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และหลักการวิศวกรรมศาสตร์ มาหลอมรวม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุม Video Conference System การปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16) ให้เป็นปัจจุบัน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมชี้แจงการกำหนดแนวทาง (Road map) การปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16) ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 225 เขต ในการนี้ สพม.34 นำโดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รัก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินส้วมสุขสันต์โรงเรียนฝางชนูปถัม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กลุ่มยั่งยืน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายวิโรจน์ มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าประเมินโครงการส้วมสุขสันต์ ประจำปี 2557 ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ตามโครงการประเมินส้วมสุขสันต์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส้วมสุขสันต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ กลุ่ม 1 กลุ่มยั่งยืน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความตระหนักในการพัฒนา บำรุงรักษาส้วมให้สะอาด เพียงพอและปลอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินส้วมสุขสันต์โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม กลุ่มยั่งยืน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น.นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายวิโรจน์ มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าประเมินโครงการส้วมสุขสันต์ ประจำปี 2557 ของโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ตามโครงการประเมินส้วมสุขสันต์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส้วมสุขสันต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก กลุ่ม 1 กลุ่มยั่งยืน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความตระหนักในการพัฒนา บำรุงรักษาส้วมให้สะอาด เพีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม. 34 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 และติดตามการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม และ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม ในการนี้ นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม พร้อมด้วย นายจักร พิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม และ นายมนัส ธำรงวจนะเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินส้วมสุขสันต์โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ กลุ่มยั่งยืน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายวิโรจน์ มังกรณ์ นางสาวอรอุมา แสนไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าประเมินโครงการส้วมสุขสันต์ ประจำปี 2557 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ตามโครงการประเมินส้วมสุขสันต์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส้วมสุขสันต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก กลุ่ม 1 กลุ่มยั่งยืน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความตระหนักในการพัฒนา บำร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดค่ายกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เด็กไทย
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.34 จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เด็กไทย โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดค่ายกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เด็กไทย ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนละ 3 คน 41 โรงเรียน 1 สาขา รวม 136 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯและศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการ ก
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
28 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่โดย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของ สพฐ.
วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของ สพฐ.ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานฯ จำนวน 40 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดย นายจงภพ ชูประทีป ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษานำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มาใช้ในการบริหารในสำนักงานและในโรงเรียน ลดค่าใช้จ่ายในการรับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
แข่งขัน กีฬาบาสเกตบอล 3 คน "สพฐ. ไทยพีบีเอส"
วันที่ 26 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม 34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34ประธานในพิธีเปิดการแข่ง ขัน กีฬาบาสเกตบอล 3 คน "สพฐ. ไทยพีบีเอส" OBEC Youth Street Basketball 2014 Inspired by ThaiPBS โดย นายกฤษณะ ตั้งวิวัฒนาพานิช ผอ.ร.ร.สารภีพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค ภาคเหนือ ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนั้ ผุ้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์โร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของ สพฐ.
วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของ สพฐ.ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 41 โรงเรียน ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดย นายจงภพ ชูประทีป ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษานำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มาใช้ในการบริหารในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ในการนี้ นายอุทัย ขัติวงษ์ ผอ.ร.ร.ก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ศึกษาดูงานสำนักงานสุจริตบริษัทไทยออยล์ สพป.ชลบุรี 1 สพม.18
วันที่ 24 - 25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำโดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 นำคณะผู้บริหารองค์กร ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสถานศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 21 คน ศึกษาดูงานสำนักงานเขตสุจริต ณ โรงกลั่นไทยออยล์ บริษัทไทยออยล์ จำกัด มหาชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
วันที่ 22 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00 น. คณะครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โดย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางภัทราธร โฆษะโยธิน และการบรรยายพิเศษ โดย อาจารย์ปัญญาดา กันจินะ จากศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงใหม่ เขต 8 ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคาร 4
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 34 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพมง34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการาจัดการศึกษา นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน จำนวน 12 คน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
แถลงข่าการแข่งขันฟุตบอลพาสติกในชุดนักเรียน"นันยาง" โกลหนูไทยแลนด์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 นายสุชาติ ไชยสาร รอง ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. นายกฤษระ ตั้งวิวัฒนาพานิช ผอ.ร.ร.สารภีพิยาคม แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ผู้ปกครอง ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลพาสติกในชุดนักเรียน "นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2014 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม และเวลา 13.00 น. แข่งขันกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลพาสติกในชุดนักเรียนประเภททีมชาย รุ่นอายุ 18 ป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบดำเนินงาน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบดำเนินงานค่าวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนและรายการค่าอาหารพักนอนนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ครั้งที่ 1/2557 โดย สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณปี 2557 ให้ สพม.34 รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน 615 ชุด โดยข้อมุลเสนอขอจาก ร.ร.ในสังกัดรวม 7410 ชุด และรายการค่าอาหารพักนอนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด - ป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะ กพท.เขต 34
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 โดย นายบุญทา ชัยเลิศ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุม โดย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ทำหน้าที่เลขานุการ นำเสนอข้อมุลตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณา เรื่องระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาขั้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>