[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
23 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
วันที่ 22 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00 น. คณะครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โดย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางภัทราธร โฆษะโยธิน และการบรรยายพิเศษ โดย อาจารย์ปัญญาดา กันจินะ จากศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงใหม่ เขต 8 ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคาร 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 34 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพมง34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการาจัดการศึกษา นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน จำนวน 12 คน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
แถลงข่าการแข่งขันฟุตบอลพาสติกในชุดนักเรียน"นันยาง" โกลหนูไทยแลนด์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 นายสุชาติ ไชยสาร รอง ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. นายกฤษระ ตั้งวิวัฒนาพานิช ผอ.ร.ร.สารภีพิยาคม แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ผู้ปกครอง ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลพาสติกในชุดนักเรียน "นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2014 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม และเวลา 13.00 น. แข่งขันกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลพาสติกในชุดนักเรียนประเภททีมชาย รุ่นอายุ 18 ป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบดำเนินงาน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบดำเนินงานค่าวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนและรายการค่าอาหารพักนอนนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ครั้งที่ 1/2557 โดย สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณปี 2557 ให้ สพม.34 รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน 615 ชุด โดยข้อมุลเสนอขอจาก ร.ร.ในสังกัดรวม 7410 ชุด และรายการค่าอาหารพักนอนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด - ป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะ กพท.เขต 34
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 โดย นายบุญทา ชัยเลิศ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุม โดย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ทำหน้าที่เลขานุการ นำเสนอข้อมุลตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณา เรื่องระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาขั้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเตรียมาจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เด็กไทย
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.34 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เด็กไทย โดย นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประธานการประชุม สพม.34 การจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เด็กไทย ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนละ 3 คน 41 โรงเรียน 1 สาขา รวม 136 คน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯและศูนย์สาธิตและส่งเสิรมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเตรียมความพร้อมศึกษาดูงานโครงการสุจริต ณ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จำนวน 23 คน ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 โดยกล่าวว่า การไปศึกษาดูงาน ณ โรงกลั่นไทยออล์ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 นั้นเป็นกิจกรรมศึกษาดูงานเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit) และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหาวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Prac
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ จำนวน 123 คน 41 โรงเรียน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดย นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา ส่งเสริม กระตุ้น ให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการนิเทศภายใน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 สอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 จำนวน 17 คน แยกเป็น ทุนประเภท 1 จำนวน 2 คน (อำเภอสันกำแพงและอำเภอพร้าว) ทุนประเภท 2 จำนวน 15 คน (อำเภอจอมทอง 3 คน อำเภอแม่แตง 2 คน อำเภอพร้าว 1 คน อำเภอสันป่าตอง 4 คน อำเภอฮอด 1 คน อำเภอสารภี 3 คน อำเภอดอยหล่อ 1 คน) ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพม.34 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e - GP
วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 กลุุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการจัดอบรมเป็นวันที่ 2 ให้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การเงินและพัสดุ จำนวน 85 คน ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นางปนัดดา รัตนวรรณี นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ และ นางสาวอนงค์พร วาฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพม.34 วิทยากรบรรยาย เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e - GP และ นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนว
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
19 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนโรงเรียนครบ 38 ปี
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 น. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ข้าราชการครู เครือข่ายผู้ปกครองฯ และคณะทำงานฝ่ายบริหาร ได้ร่วมจัดงานวันคล้าย “วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 38 ปี” ของ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และทำบุญปล่อยปลาเพื่อเป็นศิริมงคล โดย นายอนิรุทธ์ ล่ามพรยะ รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดงาน ในงานมีกิจกรรมต่าง พิธีทางศาสนาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และมีการแสดงดนตรีของนักเรียน “วงดนตรีน้ำต้นแบนด์” คอมโบ้ชุดใหญ่ของนักเรียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยและต่างชาต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมบริหารงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดอบรม “หลักสูตรการบริหารงานงบประมาณเพื่อจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่การเงินและพัสดุ จำนวน 150 คน 41 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ.เมือง จ.เขียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2557 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
17 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมการป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรมการป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา โดย จัดแสดงนิทรรศการ การฝึกซ้อมเตรียมรับภัยพิบัติ ซ้อมอพยพ และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และดูงานด้านภัยพิบัติศึกษาโรงเรียนต้นแบบด้านบริหารจัดการภัยพิบัติ โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดกิจกรรม กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภัยจา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ ซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา ดูการฝึกซ้อม ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ นักศึกษาวิชาทหาร”ลุ่มน้ำฝาง”ศฝ.นศท.มทบ.33 และ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันแก้ไขปัญหาและเผชิญเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2557 ต่อจากนั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมเชียร์การนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
วันที่ 15 -17 กรกฎาคม 2557 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุลากรทางกาารศึกษา นักเรียน ร่วมเชียร์การนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ มาตรฐานต้นแบบระดับทอง ณ อิมแพคเมืองทองธานี Hall9
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนนำร่อง ให้แก่ ข้าราชการครู โรงเรียนหอพระ จำนวน 91 คน โดย นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นายณรงค์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาให้ครูมีความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะตามเจตนารมณ์ของการจัดการเรียนรู้ในศตวร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร.ร.สันป่าตองวิทยาคมจัดงานครบรอบ 54 ปีและรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 14 กรกฎาคม .2557 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ครบรอบ 54 ปี และวันแสดงความยินดี "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2556" โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ร่วมพิธี กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การทำบุญสืบชะตาหลวงครบรอบ 54 ปี การแข่งขันฟ้อนเล็บนักเรียน จ.เชียงใหม่ การแข่งขันฟ้อนเล็บกลุ่มแม่บ้าน การแข่งขันตีกลองหลวงชิงแชมป์ จ. เชียงใหม่ การแข่งขันกลองมองเซิง การแสดงดนตรีของนักเรียน(ลูกทุ่งและสากล) โอกาสนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปก
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
11 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมการจัดการศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มดอย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64ปีการศึกษา 2557 ให้แก่ ประธานกลุ่มดอย เลขานุการกลุ่มดอย ตัวแทนกลุ่มดอยอินทนน์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อ จำนวน 28 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โอกาสนี้ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานการประชุม โดยกล่าวว่า การจัดกิจกรรมที่ผ่านม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วันที่ 11 กรกฏาคม 2557 เวลา 08.00 น. นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรในกลุ่ม ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ถวายเทียนพรรษา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.40 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญโดยได้นำเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน พร้อมจตุปัจจัย ถวายแด่ เจ้าอาวาสวัดแม่หยวก เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดแม่หยวก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>