[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary34@gmail.com

 

 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
2 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กลุ่มดอยสัพพัญญูจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายอนิรุุทุธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มดอยสัพพัญญู ประกอบด้วย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ โรงเรียนสันติสุข สังกัด สพม.34 และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 64 วันที่ 17 - 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การใช้ Google App for Education
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.34 จัดอบรมการใช้ Google App for Education ให้แก่ ข้าราชการครู ICT จำนวน 10 ณ ห้องประชุม ICT สพม.34 โดย นายอนุรุทธ์ ล่ามพรยา รอง ผอ.สพม.34 และ นายจงภพ ชูประทีป ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีกสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับวิทยากร จาก Google ประเทศ ไทย การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อวางแผนกำหนดโครงการพัฒนาห้องเรียน Online และนำเอา Google App มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการศูนย์แนะแนว จาก สพฐ
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ข้าราชการครูศูนย์แนะแนวจังหวัดเชียงใหม่ และ บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการศูนย์แนะแนว จาก สพฐ. ประกอบด้วย นางสาวจิราวรรณ ปักกัดตัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางวิไลวรรณ ใจแก้ว ผู้เชี่ยวชาญงานแนะแนว ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจติดตามโครงการศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อติด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 39 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย ดร.รามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการจัดเรียงลำดับงบประมาณปี 2558 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการจัดเรียงลำดับงบประมาณปี 2558 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคำขอของโรงเรียน 1.จัดเรียงลำดับความสำคัญและจำเป็น 2. ต้องไม่ซ้ำ ซ้อนกับรายการที่ได้สนับสนุนงบประมาณปี 2557 - 2558 3.วิเคราะห์ความขาดแคลนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ของ สพฐ. 4. โรงเรียนที่ขอสนับสนุนงบประมาณต้องขาดแคลนตามเกณฑ์ 5. ใช้ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
วันที่ 22 สิงหาคม 2257 นายทินกร นำบุญจิตต์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.34 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 8 /2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โดย นายศักด็ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 เลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบวาระ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สมป.จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม Best Practicecs
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารเผยแพร่ Best Practices แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการการสอนที่เป็นเลิศ ให้แก่ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 86 คน กำหนดประชุม ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายอุทัย ขัติวงษ์ ผอ.ร.ร.กาวิละวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบกระบวนการในการวิเคราะห์ Best Practicecs เพื่อให้สามารถถอดองค์ความรุ้ที่เป็น Bes
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2557
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. สพม.34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ มีพิธีมอบโล่และมอบเงินรางวัลส้วมสุขสันต์ ประจำปี 2557 ให้แก่ โรงเรียนที่เข้าประกวด ประกอบด้วย กลุ่มยั่งยืน รางวัลที่ 1 ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม มอบเงินรางวัล 10,000 บาท กลุ่มพัฒนา รางวัลที่ 1 ร.ร.กาวิละวิทยาลัย มอบเงิน รางวัล 7,000
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กพท.่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำโดย ดร.บุญทา ชัยเลิศ ประธานคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะ และ นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธี 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดสัปดาห์อาเซียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดงานสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2557 ของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โดย นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมนักเรียนสุู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนานักเรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ รวมทั้งการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมดงช้างแก้วโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ The Common European Framework of Reference for Language (CEFR)
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงทางภาษาอังกฤษ The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 250 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ERIC เป็นเจ้าภาพ ศูนย์ ERIC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย นางสาวเกษแก้ว ภักดี รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน เพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้บริหารด้วยระบบคุณภาพ
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้บริหารด้วยระบบคุณภาพ ให้กับ คณะครูแต่ละกลุ่มสาระฯ ของโรงเรียนจอมทอง โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมผู้บริหาร เป็นวิทยากรในอบรม ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมกุหลาบพันปี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจข้อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ม.4
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการตรวจข้อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 โรงเรียน กำหนดตรวจข้อสอบระหว่างวันที่ 7 - 8 และวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน โดย นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานการตรวจข้อสอบ และ นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน โดยมี ข้าราขการครูโ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทึมบริหารองค์กร
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุม รอง ผอ.สพม.34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในบริหารจัดการองค์กรและกำหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ ห้องประชุมชั้น 5
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 41 คน 41 โรงเรียน กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน"เขตพื้นที่สุจริต"
วันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ประธานเปิดการประชุมสรุปผลการไปศึกษาดูงานและเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้นหางานที่เป็นเลิศ (Best Practices) "เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต" ของ โรงกลั้่นไทยออยล์ บริษัทไทยออยล์ จำกัด มหาชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี - จังหวัดระยอง ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้แก่ บุคลากรทางการศึก
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
4 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารอย่างเป็นระบบทั้งองค์กรโรงเรียนมาตรฐานสากล
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 โรงเรียนจอมทอง ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารอย่าง เป็นระบบทั้งองค์กร โรงเรียนมาตรฐานสากล (Intensive School : OBECQA) คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมทอง โดยได้รับเกียรติจาก นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกุหลาบพันปี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการตัดสินส้วมสุขสันต์ และประชุมสรุปผลโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี 2557 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 สพม.34 เพื่อพิจารณาผลการประเมินและตัดสิน ประเภท กลุ่มยั่งยืนและต่อยอด กลุ่มพัฒนา มีโรงเรียนกลุ่มยั่งยืนและต่อยอดเข้าสมัครประเมิน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ฝางชนูปถัมภ์ เทพศิรินทร์เชียงใหม่ สันป่ายางวิทยาคม สันป่าตองวิทยาคม จอมทอง แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" และแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ และพัฒนา มีโรงเรียนสมัคร 2 โรงเรียน คือ โร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เข้ารับการแต่งพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 เข้ารับการพัฒนาข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผข.เลขาธิการ กพฐ.ดร.อานนท์ สุภาคกิจ ผอ.สพม.1 นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ.สพม.36 พร้อมคณะ ผอ.สพม.ผอ.สพป.วิทยากรบรรยายให้ความรู้ และบันทึกภาพร่วมกัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/49 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>