[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-112974-5 โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
Home
   
   Admin

 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
30 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันติสุข
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13. 30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 พบผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสันติสุข โดย นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสันติสุข มีนักเรียน 376 คน ข้าราชการครู 25 คน ครูอัตราจ้าง 10 คน โดยโรงเรียนสันติสุข จัดเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินโครงการหอพักรักความดี โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ฯลฯ นายชัยพัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 มอบบ้านตามโครงการคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. หลังที่ 150
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.29 น. ณ บ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานมอบบ้านให้กับ นางสาวสุพรรษา อินต๊ะแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง \"คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.\" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดย นาย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 สอบสัมภาษณครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่่ 2/ 2558 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยกล่าวว่า ขอให้คณะกรรมการท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ต่อจากนั้น ได้พบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ชวย กรณีพิเศษ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้ง 2/2558 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก เวลา 09.00 น. - 10.00 น. สอบความรอบรู้ เวลา 11.00 น. - 12.00 น. สอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข เวลา 13.00 น. - 14.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เวลา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 มอบบ้านหลัง 149 ตามโครงการคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช นำกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 149 บ้านเลขที่ 119 บ้านสันทราย หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ครอบครัวของ นางสาวสุทธิดา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 มอบบ้านหลัง 148 โครงการคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช นำกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 148 บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ครอบครัวของ นางสาวอรอนงค์ ออประดิษฐ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วมงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 2558 นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม 34 นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 มอบบ้านหลัง 147 โครงการคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ บ้านเลขที่ 118/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทาย จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานมอบบ้านให้กับ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุข สู่ลูก สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สันทรายวิทยาคม เปิดงานDiscovery Day:Samsung smart learning center
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดงาน Discovery Day : Samsung smart learning center 2015 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เข้าร่วมโครงการ Samsung smart learning center 2015 จำนวน 50 คน ณ หอประชุมโรงเรียนสันทรายวิทยาคม โดยกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ได้รับคัดเลือก 1 ใน 10 โรงเรียน ในโครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต จากการคัดเลือกโรงเรียนทั่วประเท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 พบผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 พบผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โดย นายธรรมนาถ คำไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มีนักเรียน 1,043 คน ข้าราขการครู 50 คน ครูอัตราจ้าง 13 คน โดยโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล พร้อมรับการประเมินจาก TQA (Thailand Quality Award) ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และโรงเรียนได้รับคัดเลือกจาก Samsung Smart Learning Center เพื่อส่งเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประกวดวงดนตรีเยาวชนกาดสวนแก้วลูกทุ่ง ประจำปี 2558
สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีเยาวชนกาดสวนแก้วลูกทุ่ง ประจำปี 2558 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กาดสวนแก้ว ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 จัดงานประกวดวงดนตรี กาดสวนแก้วลูกทุ่ง ประจำปี 2558 วงดนตรีดาวรุ่ง มุ่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพฐ.ติดตามกิจกรรมนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายธเนศ ขำเกิด ข้าราชการบำนาญ (เชี่ยวชาญ) ประธานคณะกรรมการ, นางสาวศราวดี โพธิ์สุข นักวิชาการศึกษา นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง นักวิชาการศึกษา สำนักงานติดตามประเมินผล ณ ห้องประชุมชั้น 4 เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และวิธีดำเนินการสู่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดงานการแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 19 พฤศิจกายน 2558 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในการนี้ นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสิรมสุขสภาพที่แข็งแรงของนักกรีฑาทุกคณะสี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมพิธีเปิดงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บันทึกเทปถวายพระพร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.45 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 34 โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นายสุพจน์ เจริญทัพย์ รอง ผอ.สพม.34 นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ,นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน, นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานซึ่งนำโดย นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมกิจการการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด่้านยาเสพติดของเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 230 คน เข้าศึกษาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ในการนี้ นายทีปชัย วงศ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมขับเคลื่อนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2559
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 กล่าวต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน 230 คน ณโรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายชัยชาญ ช่วยโพธิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนจอมทอง จัดการแข่งขันกรีฑาสี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจอมทอง ณ สนามกีฬาอำเภอจอมทอง โดย นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสิรมให้นักเรียนแสดงออกด้านทักษะการแข่งขันกีฬา การเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและการทำงานเป็นทีมของคณะสี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม.34 เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2558 โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นายไพโรจน์ เดชะบุญ ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพือรับรางวัลพระราชทาน และคณะฯ ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดป้ายโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดป้ายโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 1 ปี พร้อมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โอกาสนี้ ดร.ธารทิพย์ แก้วเหลี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จัดค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จัดค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อค่าย แดนดินถิ่นวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาศิลป์ สูงสุดในแผ่นดิน งามถิ่นสันป่าตอง ครั้งที่ 8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 23 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิด กิจกรรมจัดค่าย ณ ทัชสตาร์ รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาพ/ข่าว เคร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/69 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
รวมดาวน์โหลด
 
สพฐ.
   Admin