[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
21 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดการแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 20 พฤศจิการยน 2557 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานในพิธีเปิดการแข่งกรีฑาระหว่างคณะสีของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกรีฑาภายในระหว่าง 5 คณะสี ได้แก่ คณะเทอดจรรยาสีเหลือง คณะสามัคคีสีแดง คณะศรีวัฒนาสีเขียว คณะการุณรักษ์สีม่วง และคณะภักดิ์พิรีย์สีฟ้า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ใช้ความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลอย่างเต็มศักยภาพในทางท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.8 (จังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี) พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 48 คน เพื่อมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร และเพื่อมาศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มงานที่มีความเป็นเลิศ แล้วนำไปประยุกต์เปรียบเทียบให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นายเจดีย์ เ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
19 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ,นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน, นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลาก
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
18 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและจัดสรรงบแลกเป้า ปีงบประมาณ 2558
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณงบแลกเป้า จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีโครงการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,กลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มบริหารงานบุคคล และโครงการจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 24 โรงเรียน เพื่อเสนอของบแลกเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรรตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิชาที่มีผล O-
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
18 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ครูดีวิถีพอเพียง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ครูดีวิถีพอเพียง ครั้งที่1/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การคัดเลือกผลงานของข้าราชการครูสายบริหารสถานศึกษา,สายงานการสอนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อรับรางวัล "ครูดีวิถีพอเพียง" ในงานวันครูประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติข้าร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขุนยวมวิทยา
วันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 นางภัทราธร โฆษะโยธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายวิโรจน์ มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจติดตามสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา โดยมี นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
17 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2557 "เชียงใหม่เกมส์ 2014" ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดการแข่งขัน นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนักเรียนในสังกัดองค์การ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
16 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมการใช้ระบบสำนักงานอัจฉริยะ Smart Office
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office ระบบสำนักงานอัจฉริยะ Smart Officeให้แก่ บุคลากรทางการศึกษากลุ่มทุกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 50 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมการใช้ระบบสำนักงานอัจฉริยะ Smart Office
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office ระบบสำนักงานอัจฉริยะ Smart Officeให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานสารบรรณกลุ่มทุกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 50 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพของตนเอง โดยมีผ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาการเรียนอบรมวิชาชีพออนไลน์
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานพิธีลงนาม (MOU) ความมือพัฒนาการเรียนอบรมวิชาชีพออนไลน์โรงเรียนหอพระ โดยมี นายณรงค์ มงคล ผอ.ร.ร.หอพระ กับ ศ.ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร ประธานกรรมการบริหารและผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปางปะกงบริหารธุรกิจลงนามร่วมกัน เพื่อประสานความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพด้านอาชีวศึกษา ตามนโยบายของ สอศ.และสพฐ. เพื่อประสานความร่วมมือวิชาการ ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรทักษะวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาให้
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 2 ครั้ง.
7 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนผู้ประสบเหตุจากสารลำไยระเบิด
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่และให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัยจากสาเหตุสารลำไยระเบิด ณ บ้านไร่ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยมอบเงินและข้าวสารให้แก่ นางสาวสาวิตรี ยางนิยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จำนวน 3,000 บาท และนายภูเบศก์ นันต๊ะสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงยุพราชวิทยาลัย จำนวน 3,000 บาท ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย สภาพนักเรียนได
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
7 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้มีผลกระทบจากโครงการศึกษาต่อใต้หวัน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้มีผลกระทบจากโครงการที่ส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อ ณ ประเทศใต้หวัน เพื่อพิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ มาตรการในการช่วยเหลือผู้มีผลกระทบ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สพม.34
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
6 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 นาย อนิรุทธ์ ล่ามพยา รอง ผอ.สพม.34 นาย อุดม กาญจนประโชติ ผู้แทนครูใน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมี นายศรัณย์ วรรณรัตน์ และ นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ให้การต้อนรับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 นาย อนิรุทธ์ ล่ามพยา รอง ผอ.สพม.34 นาย อุดม กาญจนประโชติ ผู้แทนครูใน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไชยปราการ โดยมี นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรัตติกรณ์ สุขดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ ให้การต้อนรับ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
4 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสังกัด สพม.34 ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายสุริยะ ประสาทัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีหน่วยงานจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำนักเรียนร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จำนวน 471 คน ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมกลั่นกรองคัดเลือกโครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558
สพม.34 ประชุมกลั่นกรองคัดเลือกโครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2557 ณ เชียงดาวกู๊ดวิวรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมกลั่นกรองคัดเลือกโครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 พร้อมได้มอบนโยบายของสพฐ.และนโยบายของสพม.34 ในการดำเนินการทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 แก่ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพม.34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
3 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วางหรีดเคารพศพพ่อเลิศ ตาไชย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น. นายทินกร นำบุญจิตต์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 รอง ผอ.สพม.34 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด วางหรีดเคารพศพ คุณพ่อเลิศ ตาไชย บิดาของ นายสมศักดิ์ ตาไชย ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และเลขาธิการ สกสค. ณ บ้านวังปาน ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง ่จ.เชียงใหม่ กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น .ณ สุสานบ้านแท่นคำ ต.สบเตี๊ยะ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 67 คน ณ หอประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อชี้แจงมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
งานวันสถาปนาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายวิโรจน์ มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมงาน วันสถาปนาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" วันทั้ 1 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" โดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้า ฟ้า บริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ และในปีนี้ โรงเรียนมีอายุครบ 80 ปี โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงค์สุขุมพันธ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฎพันธู์ทิพย์ เป็นเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/53 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin