[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
19 เม.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 07.15 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 โดย กำชับให้คณะกรรมการฯ ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ ให้เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ ต่อจากนั้น เวลา 08.00 น. ประธานคณะกรรมการรับส่งข้อสอบ พร้อมคณะฯ มอบข้อสอบให้กับประธาน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
18 เม.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รดน้ำดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง
วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 11.30 น. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 เข้ารดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจาก นางภัทราธร โฆษะโยธิน นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ต่อจากนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู เข้ารดน้ำดำหัว รอง ผอ.สพม.34 ทุกท่าน ณ สพม.34
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
18 เม.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ สพม.34 จัดงานสระเกล้าดำหัวอดีต ผู้บริหาร ร.ร.กรมสามัญเดิม
วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารสถานศึกษาอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดย นางภัทราธร โฆษะโยธิน นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารดน้ำสระเกล้าดำหัว อดีตผู้บริหารสถานศึกษากรมสามัญเดิม ในการนี้ นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ นางนิตยา บุญเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าว
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
17 เม.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน "ตำแหน่งครูผู้ช่วย"
วันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพื่อบรรจุฯ โดยกำชับให้คณะกรรมการฯ ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ ให้เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย บริสุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 เม.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บุคลากรทางการศึกษาเข้ารดน้ำดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง
วันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ทุกกลุ่มงาน เข้ารดน้ำดำหัว นายสิทธิชัย มูลเขียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน เพื่อขอพรตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 เม.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร.ร.มัธยมศึกษากัลยาณิวัฒนา สพม.34 ทำบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการก่อสร้างอาคารเรียนและการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ้านการปฏิบัติจริงฯ กับ มูลนิธิรักษ์ไทย
วันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายวีระพล ประสพสุข รอง ผอ.ร.ร.แม่แจ่ม ผู้ประสานงานจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษากัลยาณิวัฒนา ลงนามบันททึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการก่อสร้างอาคารเรียนและการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง ระหว่าง โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ กับ มูลนิธิรักษ์ไทย กุรงเทพมหาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 เม.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่ ร.ร.กัลยาณิวัฒนา
วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 12.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน โรงเรียนประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา ในการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงเรียนประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา โอกาสนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ในสังกัด สพม.34 ได้เดินทางมาช่วยเหลือและปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับมอบสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ ในการก่อสร้าง ก
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
8 เม.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
แถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา แถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนาและที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา พระอธิการนิคม กิจจสาโร เจ้าอาวาสวัดจันทร์ แถลงข่าวการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดจนทร์ และ นายสิทธิชัย มูล
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
6 เม.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมประกอบพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
วันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประกอบพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วย ข้าราชการครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
4 เม.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมภาคเหนือ
วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา กำหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยานิวัฒนา อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมภาคเหนือ จำนวน 500 คน (สังกัด สำนักงานเขต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 เม.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557 นายเจดีย์ เดชพันธ์ และ นายอนิรุทธิ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีต้อนรับ นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมคณะครูโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ที่เดินทางมาส่ง นายนิรันดร หมื่นสุข ซึ่งได้รับคำสั่้งแต่งย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ประธานเครือข่ายเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ และ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 เม.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธฯ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
1 เม.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมโครงการกำจัดขยะ 3R
นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.34 ร่วมโครงการกำจัดขยะ 3R และประสานการดำเนินโครงการว่ายน้ำช่วยชีวิต ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 28 -30 มีนาคม 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 เม.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินงบประมาณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 63
วันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินงบประมาณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 63 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพม.34 โดย สพฐ. ได้จัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2557 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดำเนินงาน จำนวน 615,939 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 63 จำนวน 320 คน (แยกเป็น ครู 93 คน นักเรียน 227 คน) โดยที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 เม.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต"
วันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" ของโรงเรียนจอมทอง โดย นายสุพล ประสานศรี ผอ.ร.ร.จอทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริม และกระตุ้นให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เห็นความสำคัญของการเรียนรู้และทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรมและความสมานฉันท์ รวมทั้งการพัฒ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมประกอบพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มอำนวยการ ร่วมประกอบพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมพิธี"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
28 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
วันที่ 28 มีนาคม 2557 นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ โดย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมด และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ทักษะด้านพิธีกร สามารถพูดและทำหน้าที่พิธีกรในงานพิธีการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีหลั
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
27 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่6
วันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดย นายมนูญ โพธาวัน ผอ.ร.ร.ฮอดพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ หอประชุมโรงเรียนฮอดพิทยาคม ในการนี้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และเวลา 18.00 น.กิจกรรมปิดกล่องชอลค์ ครูฮอดพิทยาคม teacher brand and cowboy night
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผลผลิตของนักเรียนโรงเรียนสมเมยวิทยาคม
วันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น.นายสมนึก เมืองเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม พร้อมคณะครู นักเรียน มอบผลผลิตจากการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนพักนอน (ไข่ไก่) ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน จำนวน 40 แผง โอกาสนี้ นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นตัวแทนรับมอบผลผลิต ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 26 มีนาคม 2557 นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การค้า สกสค.ร่วมกับโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการ และการจำหน่ายสินค้า ขององค์การค้า สกสค. สู่สถานศึกษาอย่างทั่วถึง และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ หน่วยงานราชการ ตลอดจนบุคคลทั่วไปสามารถจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>