[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 

 
 
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
31 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ไปศึกษาดูงานประเทศใต้หวัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเยี่ยวยาสถานที่เรียนของนักเรียน และการเยี่ยวยาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการที่่ส่งบุตรหลานไปเรียนต่อที่ประเทศใต้หวัน โดยหาแนวทางวิธีการแก้ปัญหาจึงได้ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันช่วยเหลือเยียวยาเป็นภารกิจเร่งด่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. สำหรับหน่วยเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุม สพม.34 ชั้น 5 ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์และสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 123 คน ณ หอประชุมดอกปีป โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายจงภพ ชูประทีป ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
28 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 "กิจกรรมการชี้แจงและรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ให้แก่ ข้าราชกาารครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ประธานเปิดการประชุมได้มอบนโยบายและแนทางการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ ประจำปี 2558 และให้ถือปฏิบัติดังนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2557
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4 /2557 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และได้ให้หลักการและอุดมการณ์ในการทำงาน ดังนี้ “ทำหน้าที่ให้ดีท
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
26 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดโครงการบวชป่า10,000 ต้น
วันที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดโครงการบวชป่า10,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สร้างกุศลหล่อพระประธาน ถวายผ้าจุลกฐิน ณ วัดป่าบุญนาค อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อำเภอเชียงดาว สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงดาว ฯลฯ ในการนี้ นางสาวเปรมศรี นามพลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการการจัดทำนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปีงบประมาณ 2558
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการการจัดทำนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย รอง ผอ.สพม.34 ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และตัวแทนองค์คณะบุคคลทั้ง 3 องค์คณะ จำนวน 18 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปีงบประมาณ 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 นายมนัส ธำรงวจนะเมธานี ผู้อำนวยโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม คณะครู 2 โรงเรียน และนายจงภพ ชูประทีป ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายวีระ อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เข้าพบว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 พบผู้บริหารโรงเรียน คณะครู โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พบผู้บริหารโรงเรียน คณะครู โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล โดยขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นครูที่ดี และเพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี เป็นเยาวชนของชาติที่มีคุณภาพ และได้ให้ข้อคิดแก่ครูทุกคน ดังคำว่า" ถือประโยชน์ของนักเรียนและโรงเรียนเป็นสำคัญ" ณ ห้องประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ต่อจากนั้น ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอนิรุทธ์ ล่ามพร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
มอบทุนการศึกษาให้แก่คณะสามเณรธุดงค์ จำนวน 103 รูป
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่คณะสามเณรธุดงค์ จำนวน 103 รูปและมอบเกียรติบัตรและโมทนาบุญให้แก่โรงเรียนที่สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายสู่ AEC รุ่นที 2 และสามเณรดีศรีตำบล รุ่นที่ 5 ประกอบด้วย โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนวัดตำหนัก โรงเรียนวัดโรงวัว โรงเรียนวัดกู่คำ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา โรงเรียนเวียงเศรษฐี ต่อจากนั้น นายกฤษณะ ตั้งวิวัฒนาพานิ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
21 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ชมรมชาวปักษ์ใต้เลี้ยงต้อนรับ ผอ.สพม.34 และ ผอ.สพม.16 พร้อมคณะ
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น.สมาคมชาวปักษ์ใต้ภาคเหนือ 14 จังหวัด และชมรมชาวปักษ์ใต้สันป่าตอง เลี้ยงต้อนรับแสดงความยินดีกับ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) คนใหม่ และเลี้ยงต้อนรับนายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.16 (สงขลา-สตูล) พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน ที่เดินทางมาส่งนายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ณ ห้องอาหารโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.16 มอบของที่ระลึกให้แก่ ดร.บุญทา ชัยเลิศ ประธานกรรมการเขตพื้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับ นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.16 (สงขลา-สตูล) พร้อมคณะ
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ดร.บุญทา ชัยเลิศ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.34 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลกรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.16 (สงขลา – สตูล ) พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.16 จำนวน 45 คน ที่เดินทางมาส่ง นายภิญโญ จันทรวงศ์ รอง ผอ.สพม.16 (สงขลา - สตูล) ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.34 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงให
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
แสดงความยินดีกับครูสุกัญญา เหมืองสอง
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.34 และผู้บริหารสถานศึกษา แสดงความยินดีกับ นางสุกัญญา เหมืองสอง ครู คศ. 1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการการแข่งขันผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูไทย "Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2014 จัดโดยบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย" ) จำกัด ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. สพม.34 ดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประธานการชุมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้เสนอรายชื่อ จำนวน 10 คน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 5 คน ผลการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1. ดร.ศักราช ฟ้าขาว 2. รศ.ประทีป จันทร์คง 3. ผศ.ดร.สิริวันทน์ ชัยญ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 19 ตุลาคม 2557 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานฝ่ายฆารวาสพิธีทอดกฐิน ณ วัดอมราวาส(วัดป่าเห้ว) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โอกาสนี้ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ. สพม.34 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายวิเชียร ชูเกียรติ ผอ.ร.ร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา และ นายชุมพล รัตนเลิศลบ ผอ.สพป.ชม.1 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.ชม.3 ดร.สายสวาท วิชัย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
19 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ออกตรวจเยียมโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2557 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ออกตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ แก่คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 โรงเรียน ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของ สพฐ. ตลอดจนได้เยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องเรียนในการใช้ปฏิบัติการเรียนการสอน และเยี่ยมชม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสบเมยว
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
17 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day
วันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะบริหารองค์กร มีความเห็นชอบให้บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน จัดกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย "Big Cleaning Day" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาดและปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการทำงานมา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
16 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุม รอง ผอ.สพม.34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการพร้อมมอบนโยบายการทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
16 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
แนะนำประวัติ ผอ.สพม.34
นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เกิดวันที่18 เมษายน 2503 ภูมิลำเนา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา คู่สมรส นางจุไรรัตน์ จันทรวงศ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มีบุตร 1 คน เด็กหญิงจันทร์เจ้าขา จันทรวงศ์ ประวัติการศึกษา ปี 2525 ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา ปี 2532 ระดับปริญญาโท คุรุศาสตรมหาบัณฑิต(ประถมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี 2549 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(การบร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
15 ต.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับสมัครเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากพ้นตำแหน่งตามมาตร 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จากการเกษียณอายุราชการ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557 ในวันเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้น
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/52 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>