[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
19 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) วิธีe-Auction
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) วิธีe-Auction ให้แก่ ครูที่ทำหน้าที่พัสดุของโรงเรียน จำนวน 42 โรงเรียน รวม 80 คน ณ ห้อง 534 อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากรให้ความรู้ จากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับงบประมาณ จัดทำแผน กำหนด Spec แบบรูปรายการละเอียด ราคากลาง และกิจกรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 น พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนเอาใจใส่ฝึกหัดในงานศิลปหัตถกรรมให้เกิดความชำนาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ผู้มีผ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เยี่ยมและให้กำลังนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 64
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น .นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการการสาธิตการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดภาคเหนือ (17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย ส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา ตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ครูบรรจุใหม่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน ณ ห้องรับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียน
วันที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 - เขต 37 จำนวน 75 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนแสดงและระดมความคิดเห็นอันจะเป็นพลังขับเคลื่อนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนเกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษาอย่างมีประสิท
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 8 ครั้ง.
13 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับมอบเงินและเครื่องห่มกันหนาว ตามโครงการ “รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพฐ.”
วันที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ในนามผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 105,500 บาทและเครื่องห่มกันหนาวพร้อมอาหารสำเร็จรูป มูลค่าจำนวน 300,000 บาท ตามโครงการ“รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพฐ.”ให้แก่ นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อดำเนินการมอบให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดงานกรีฑาสี “ไม้ฝางเกมส์ 2014” ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ประธานในพิธีเปิดงานกรีฑาสี “ไม้ฝางเกมส์ 2014” ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดย นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กล่าวรายงานการจัดงานแข่งขันกรีฑาสีภายในระหว่าง 6 คณะสี คือ คณะสียูงทอง คณะสีราชพฤกษ์ คณะสีจามจุรี คณะสีชงโค คณะสีพวงคราม และคณะสีอินทนิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ การทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ณ สนา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุแต่งตั้งโรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 2. โรงเรียนมัธยมศึกษากัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ในการนี้ นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ติดตามการบริหารงบประมาณ โดยมี นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน,รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบฝ่ายบุคลากร จำนวน 42 โรงเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยชี้แจงให้ผู้ที่เข้าประชุมเกิดความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการกลับไปใช้สิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งทุกส่วนราชการมีความจำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดพิธีบวงสรวงสักการะพระอนุสาวรีย์ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5
วันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น .นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีบวงสรวงสักการะพระอนุสาวรีย์ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เพื่อน้อมจิตรำลึกพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางสาววิไลวรรณ พิริยะกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ โดยมี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่ริมว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดกิจกรรมคอนเสริต์ "สานฝันสร้างเยาวชน"
วันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประชุม รอง ผอ.สพม.34, ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน, ประธานกลุ่มดอย ,ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม รวมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 เพื่อประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานกุศลเพื่อหาทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาการศึกษาต่อและขาดทุนทรัพย์ โดยการจัดคอนเสิร์ต "สานฝันสร้างสรรค์เยาวชน" ในที่ประชุมพิจารณาวางแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้ การกำหนดชื่องาน มหกรรมดนตรี-นาฎศิลป์ "เวทีสานฝันสร้างสรรค์เยาวชน สพม.34" ,กำหนด
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
6 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) เพื่อมอบนโยบายการทำงานตลอดจนให้กำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษา โอกาสนี้ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 พร้อมด้วย ดร.บุญทา ชัยเลิศ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 3 ครั้ง.
5 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธี 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ประจำปี 255ึ7 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พร้อมทั้งร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายสุริยะ ประสาทบัณทิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะ กพท.เขต 34 ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 นายบุญทา ชัยเลิศ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุม ในการนี้ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 เลขานุการ นำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558,การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามนโยบายการตรวจราชการ
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่ 15 -16 (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) ประชุมหน่วยรับตรวจทุกสังกัดของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 1 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางลินจง มากเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าประชุมรับฟังการตรวจราชการในครั้งนี้ ต่อจากนั้น เวลา 13.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา โดยจะดำเนินการบรรจุแต่งตั้งโรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 2. โรงเรียนมัธยมศึกษากัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ วิชาเอกฟิสิกส์ 3.โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม วิชาเอกภาษาอังกฤษ 4. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้อความชนะเลิศน้อมรำลึงถึง พระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายเจีดย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้อความชนะเลิศน้อมรำลึงถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ทรงพระราชทาน "ครูตู้ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า" ของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไซต์เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระราชทานการศึกษาสู่ปวงชน ทางโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยเชิญชวน นักเรียน ครู และบุคล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ให้การต้อนรับ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 15 -16 (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) และนายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมและให้กำล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ครูดีสู่วิถีพอเพียง เพื่อรับรางวัล ครูดีสู่วิถีพอเพียง ประจำปี 2557
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประชุมประธานกลุ่มดอย ณ ห้องประชุมชั้น 5 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ครูดีสู่วิถีพอเพียงและให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาคัดเลือกครูดีสู่วิถีพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรางวัลครูดีสู่วิถีพอเพียง ประจำปี 2557 ในวันครูที่ 16 มกราคม 2558 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูแล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin