[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 07:29:16
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

29 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ระชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)หลักสูตรอาชีวศึกษา
วันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กำหนดจัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 โรงเรียน 90 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สระเกล้าดำหัว ทินกร นำบุญจิตต์ อดีตประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.34
วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สระเกล้าดำหัว ผอ.สพม.34 รอง ผอ.สพม.34
วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารดน้ำดำหัว ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวให้พรขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ข้าราชก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของศึกษาธิการภาค 15
วันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดย นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 15 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของศึกษาธิการภาค 15
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงานบริหารจัดการศูนย์ TEPE Online
วันที่ 22 เมษายน 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ไพฑูรย์ พิมดี ผศ.ดร.อัคพงค์ สุขมาตย์ และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 9 คน ในโอกาสมาศึกษาดูงานแล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผู้บริหารสถานศึกษา สพม.34 เข้ารดน้ำดำหัว ผอ.สพม.34 รอง ผอ.สพม.34
วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น.คณะผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้ารดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เพื่อขอพรและเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนดำเนินการป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กลุ่มเครือข่ายส่งสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส
วันที่ 18 เมษายน 2559 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารสถานศึกษาอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายพิษณุ พินิจ รอง ผอ.สพม.34 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
วันที่ 11 เมษายน 2559 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบที่สถานศึกษาจำนวน 22 โรงเรียน ขอรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายหรือเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.34
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การปฏิรูปการศึกษาชาติ บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนา เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาชาติ บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ นักศึกษาปริญญาโท และประชาชนจำนวน 100 คน ณ ห้อง 4509 อาคาร 4 ชั้น 5 คณะศึกษาศา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559
วันที่ 8 เมษายน 2559 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ที่เข้าร่วมโครง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาที่เดินทางมาส่ง รองพิษณุ พินิจ
วันที่ 7 เมษายน 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เดินทางมาส่ง นายพิษณุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้เรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วันที่ 4 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้เรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี.พ.ศ. 2559 มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน จำนวน 12 อัตรา โดยมี นายศัก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน สพม.34
วันที่ 4 เมษายน 2559 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ จำนวน 50 คน มาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายในหัวข้อ การบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2559 นายวีระ อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางศิริกร ปวงคำคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นตัวแทนบุคลากรของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาองค์กร
วันที่ 1 เมษายน 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมกิจกรรมเสริมสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน จำนวน 60 คน โดย นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 มี.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการกพฐ.ชี้แจงภารกิจผ่านระบบ TEPE Online
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 13/2556 และ ว1/2559 ผ่านระบบถ่ายทอดสดด้วยระบบTEPE Online ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 มี.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนทึ่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนหอพระ
วันที่ 30 มีนาคม 2559 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนทึ่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 คน ณ หอประชุมโรงเรียนหอพระ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/77 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>