[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
Home
   
   Admin

  

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
29 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การนำอาชีวศึกษาเข้าสู่สถานศึกษาระหว่างโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมมือ การนำอาชีวศึกษาเข้าสู่สถานศึกษาระหว่างโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ(โรงเรีนมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) กับอาชีวศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ท่านกรมวังผู้ใหญ่ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร เป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี และเมตตาผู้อื่น มีความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ ที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2558
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น.นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ณ วัดแม่หยวก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประธานการเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของแต่ละกลุ่มดอยและพิจารณางบประมาณในการจัดการรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 28 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 โดย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 นำเสนอวาระการประชุมและที่ประชุมได้ดำเนินการเลือก ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ก่อนการประชุม นายรังสฤษฎิ์ เอี่ยมสะอาด นายกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.34 พร้อมคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมคณะ ออกนิเทศติดตามยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา กลุ่มดอยอินทนนท์ โดย ผู้เข้ารับฟังการชี้แจงได้นำเสนอรูปแบบแนวทางการดำเนินงานมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานในโรงเรียน ฯลฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ข้าราชการครู โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนฮอดพิทยาคมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม การออกนิเทศติดตามยกระด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558
วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมคณะ ออกนิเทศติดตามยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา กลุ่มดอยสุเทพ โดย ผู้เข้ารับฟังการชี้แจงได้นำเสนอรูปแบบแนวทางการดำเนินงานมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานในโรงเรียน ฯลฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ข้าราชการครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนหอพระ โรงเรียนดอยสะเก็ตวิทยาคม โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนแม่ออนวิทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ครบรอบ 39 ปี
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ครบรอบ 39 ปี สร้างคนดีสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน โดย นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดงาน กิจกรรมในงาน ทำบุญทอดผ่้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน กาดมั่วคัวฮอม การแสดงดนตรี กีฬาเชื่อมความสามัคคี โอกาสนี้ นายทีปชัย วงศ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติทีมาร่วมงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมคณะ ออกนิเทศติดตามยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู โดย ผู้เข้ารับฟังการชี้แจงได้นำเสนอรูปแบบแนวทางการดำเนินงานมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานในโรงเรียน ฯลฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ข้าราชการครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนเทพศิรินท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 นางภัทราธร โฆษะโยธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในระบบสารสนเทศ ให้แก่ ข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 42 คน 42 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ซึ่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21กรกฎาคม 2558 ตามกฏหมายกำหนด วิทยากรโดย นางพัชราพร แก้วบุตร นัก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
จัดงานแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.34 จัดงานแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมแข่งขัน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14 โรงเรียน 21 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 19 โรงเรียน 30 คน 2. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 19 โรงเรียน 20 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 โรงเรียน 22 ที
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันทุจริต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ปีงบประมาณ 2558 ให้แก่ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150 คน 10 เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ ประกอบด้วย สพป.นครศรีธรรมราช 2 สพม.11 (สุราษฎร์ธานี - ชุมพร) สพป.ชลบุรี 1 สพป.ราชบุรี 2 สพป.นครพนม 2 สพป.ศรีสะเกษ 3 สพม.29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ) สพม.32 (บุรีรัมย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดSymposium เขตสุจริตต้นแบบ 10 เขตพื้นที่
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการประชุุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อเขตสุจริต จำนวน 150 คน 10 เขตพื้นที่สุจริตต้นแบบ ณ ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพม.34 นำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริตเครือข่าย ดังนี้ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ครบรอบปีที่ 55 แห่งการสร้างคนดีสู่สังคม
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ครบรอบปีที่ 55 แห่งการสร้างคนดีสู่สังคม พร้อมเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานศึกษาด้านจัดทำแผนและบริหารงบประมาณ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานศึกษาด้านการจัดทำแผนและการบริหาร ให้แก่ บุคลากรของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณ จำนวน 84 คน 42 โรงเรียน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน Thailand STEM Festival 2015
วันที่ 13 กรกฎาคม 2557 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคเหนือ ให้แก่ ข้าราชการครู 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 120 คน ณ ห้องโสตฯอาคาร 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย นายบุญเสริญ สุริยา ผอ.รร.ยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและชี้แจงกำหนดจัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2015 ภาคเหนือ และการเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ที่ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน,ความร่วมมือดำเนินงานโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาและการจัดนิทรรศกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2 ให้แก่ข้าราชการครู จำนวน 82 คน 42 โรงเรียน ณ โรงแรมธาริน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา สามารถนำไปใช้ขยายผลและการติดตามการจัดการเรียนการสอนต่อไป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ูเป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับ นานาชาติ (PISA )
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA ) ให้แก่ครูผู้สอนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 126 คน ในด้านการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และ การประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving ) ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/63 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
รวมดาวน์โหลด
 
สพฐ.
   Admin