[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 10:42:20
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

5 ก.พ.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม งานลูกเสือในสถานศึกษา
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม งานลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เป็นคนเก่ง คนดี และมี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.พ.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธาน เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สร้างทักษะการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณธรรม เลิศล้ำทางความคิด มีจิตอาสา สืบสานภูมิปัญญา เกิดทักษะการศึกษาศตวรรษที่ 21
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.พ.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดบ้านแม่แตง เปิดแหล่งพัฒนาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาทักษะชีวิต ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธาน เปิดบ้านแม่แตง เปิดแหล่งพัฒนาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาทักษะชีวิต ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง (Open House) ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนแม่แตง โดย นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.พ.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดบ้านวิชาการ สานฝันอรุโณทัย ก้าวไกลสู่อาชีพ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นางภัทราธร โฆษะโยธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดบ้านวิชาการ สานฝันอรุโณทัย ก้าวไกลสู่อาชีพ (Open House) ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โดย นายศรัณย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.พ.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทีมบริหารองค์กร
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ประชุมทีมบริหารองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาและจัดทำร่างคู่มือการใช้งานศูนย์ TEPE Online ระดับภาค สพม34 ณ อุทยานล้านนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.พ.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับท่านผู้หญิง ดร.ภรณี มหานนท์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านผู่หญิง ดร.ภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียนจอมทอง โดย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.พ.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 บรรจุครูผู้ช่วย 15 อัตรา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.พ.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ รองผ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ม.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 สอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2559 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน ) โดย นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ประธานคณะกรรมการอำนวยการการสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2559 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน ) เยี่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ม.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 สอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 07.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (จังหวัดเชียงใหม่) ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ คณะกรรมการกำกับห้องสอบและตรวจข้อสอบ คณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ม.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สวัสดีปีใหม่ 2559
วันที่ 29 มกราคม 2559 นายชวินทร์ณวัฒน์ สิทธิพุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน, ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม และข้าราชการครู เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ่เข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ม.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2559 ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ม.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทีมบริหารองค์กร
วันที่ 27 มกราคม 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมทีมบริหารองค์กร เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ TEPE Online ระดับภาค ณ ห้องศูนย์ TEPE Online..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ม.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สวัดีปีใหม่ 2559
วันที่ 27 มกราคม 2559 ดร.ทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม พร้อมคณะข้าราชการครู , ดร.ธารณ์ ทองงอก อาจารย์ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมนักศึกษาปริญาโท รหัส 2557, ผู้แทนฯ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ม.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ก่อนดำเนินการประชุม นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มอบของที่ระลึก ให้แก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ม.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) โรงเรียนจอมทอง
วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) โรงเรียนจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2558 โดย นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครูนักเรียน ตลอดจนบุคลากร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ม.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ
วันที่ 23 มกราคม 2559 นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายณรงค์ มงคล ผอ.รร.หอพระ และน.ส.กิรณา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฯ เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ม.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอน
วันที่ 22 มกราคม 2559 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอน ในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2559 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ม.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนาโครงการ the First ASEAN - Chian Education Forum
วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมสัมมนาอาเซียนจีนศึกษา ครั้งที่ 1 (The Fist ASEAN-China Education Forum) ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้นจำน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ม.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สวัสดีปีใหม่ 2559
วันที่ 22 มกราคม 2559 นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อขอพร โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวให้พร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งห
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/73 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>