[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 22:19:41
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

31 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ ( Nation Symposium)
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบในการประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ ( Nation Symposium) 10 จังหวัด ประกอบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทีมบริหารองค์กร
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยแจ้งภารกิจ ดังนี้ 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวินัยคุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านวินัยและคุณธรรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 จาก นายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานกรรมการ พร้อมคณะติดตาม ประกอบด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายวีระ อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางจีรฉัตร ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 15 จุดเน้นการพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามผลการดำเนินการ 15 จุดเน้น ของโรงเรียนในกลุ่มดอสุเทพ จำนวน 7 โรงเรียน
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.นางภัทราธร โฆษะโยธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายจงภพ ชูประทีป ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามผลการดำเนินการ 15 จุดเน้น ของโรงเรียนในกลุ่มดอสุเทพ จำนวน 7 โรงเรียน ณ ห้องประช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวล 09.00 น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ประจำปี 2559 ของ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จำนวน 2000 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ส.บ.ม.ท.จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ส.บ.ม.ท.จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2000 กว่าคน โดยได้รับเกียรติจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 20 ราย และได้ส่งตัวบุคคลดังกล่าวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อบรรจุและแต่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับการประเมินติดตามประเมินผลตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายอภิสิทธิ์ รื่นจิต ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นางกษมา จันทร์ศรี นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง จากสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตาม ผลการดำเนินงานบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และติดตามก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการการจัดงานแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ. ศ. 2559
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการการจัดงานแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ครูผู้ช่วยให้แก่ ข้าราชการครู ( ครูผู้ช่วย )
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ครูผู้ช่วยให้แก่ ข้าราชการครู ( ครูผู้ช่วย ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34จำนวน 207 คน ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 53 เขตพื้นที่การศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 75
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
จัดกิจกรรมลานเรียนรู้และการแสดงบนเวทีในพิธีปิดงานแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมลานเรียนรู้และการแสดงบนเวทีในพิธีปิดงานแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559 Thailand International Mathematics Competition 2016 :TIMC 2016 ประกอบด้วย โ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ. ศ. 2559 TIMC 2016
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 15.50 น. พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ. ศ. 2559 TIMC 2016 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนพิธีปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 ได้มี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับ พล.อ สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 12.30 น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายทวนทอง ศรีสวั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ TIMC 2016 เวทีคู่ขนาน
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ. ศ. 2559 (Thailand International Mathematics Competition 2016 :TIMC 2016) เวทีคู่ขนาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติและการศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติและการศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ส.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
Thailand International Mathematics Competition (TIMC 2016)
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อมอบโอกาสให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ผ่านการแข่งขันระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 15 สิง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>