[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 19:52:35
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

26 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้แก่ ครูแนะแนว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน 42 โรงเรียน 84 คน ณ โรงแรมฮอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ให้แก่ ข้าราชการครู จำนวน 42 คน 42 โรงเรียน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางศิริกร ป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2559
วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2559 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ทำหน้าที่พัสดุ จำนวน 42 โรงเรียน 84 คน โดย นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ลูกจ้างประจำเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ลูกจ้างประจำเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่ ลูกจ้างประจำ จำนวน 90 ณ ห้องประชุมโสต 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย นายอดุลย์ นิติสุทธิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 17 ท่าน ประกอบด้วย นายศัก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาและครูผู้สอนนักเรียน ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาและครูผู้สอนนักเรียน ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2559 โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.34 ศึกษาดูงานโรงเรียนเชียงของวิทยาคมและโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
วันที่ 21 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและด้านวินัยคุณธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 74 คน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมปฏิบัติการด้านวินัยและคุณธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านวินัยและคุณธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายอดุลย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559
วันที่ 20 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 137 คน ป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา
วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จำนวน 42 โรงเรียน 87 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดย นางสาวเพ็ญพร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประธานพิธีงานมุทิตาจิตข้าราชการครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีงานมุทิตาจิตข้าราชการครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 จำนวน 19 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
มุทิตาจิต รอง ผอ.สพม.34 ผอ.กลุ่ม
วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดพิธีมุทิตจิต ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ความทรงจำแห่งรัก โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีงานมุทิตาจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา.13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานประสานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ปร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์การศึกษาวัชรสกุณีประสิทธิ์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 11.10 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์การศึกษาวัชรสกุณีประสิทธิ์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในการนี้ นายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 16.50 น.นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ พันเอก ณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพฐ.มอบโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีมอบโล่รางวัลบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 ให้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน ระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
มุทิตาจิต ผอ.สพท.รอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
วันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น.นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดงาน 60 ปี ความดี ความภูมิใจ ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เกษียณอายุร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน 1,526 คน ประกอบด้วย ผู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเตรียมควา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>