[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 09:45:29
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

26 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยัและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ : พิธีเปิดการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยัและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ ๘ โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม้ กล่า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่ 26 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ต้อนรับ ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ นางสาวรุ่งทิวา งามตา นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ คณะกรรมการติดตามฯ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนการป้อง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนในฝัน
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนในฝัน จำนวน 25 โรงเรียน 50 คน ณ แม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดย นา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
แข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 19 Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest(PMWC 2016)
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็นผู้จัดการทีมผู้นำทีมนักเรียนและนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 19 Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest(PMWC 2016) แข่งขันระห
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.30 น.ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 138 คน ณ ห้องแกรนบอลรูม โรงแรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กิจกรรมภาษาฝรั่งเศส Ouverture sur le monde francais
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส Ouverture sur le monde francais ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงอาหาร 2 อาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
มุทิตาจิต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 47 คน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.50 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดงานมุทิตาจิต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 47 คน ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อำเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 4 คน วางพวงมาลาถวายราชสักการะและร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ระชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2560 โควตาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30 น.พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 225 คน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกำหนดแนวทางวางแผนอัตรากำลัง 10 ปี ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามความก้าวหน้า สภาพปัจจุบันปัญหาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ พบปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการมาประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่องค์มหาราชินี ณ สถานโทรทัศน์ NBT จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างและกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลด้านวางแผนอัตรากำลัง 10 ปี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างและกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลด้านวางแผนอัตรากำลัง 10 ปี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการทุกฝ่า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพท.จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและชี้แจงความร่วมมือโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ซึ่งถือเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่เปิดโอกาสให้ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน กิจกรรมเสริมเพิ่มเวลารู้ตามโครงการการวิจัยการเรียนการสอน ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ 21ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตสุจริต่ต้นแบบ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 นำคณะทีมบริหารองค์กรและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อเขตสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่ ผู้แทนนักเรียน จาก 7 กลุ่มโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ กลุ่มนิเทศติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>