[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 
 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
23 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการออม โ่ครงการออมทรัพย์ออมความดี
iวันที่ 23 กันยายน 2557 นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการออม โครงการออมทรัพย์ออมความดี โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาคเหนือ โดย ดร.เฉลิมพล ตุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ ชสอ.สหกรณ์และสมาชิก โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สร้างวินัย พฤติกรรมแล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กลุ่มโรงเรียนนำร่องและคู่ขนานภาคเหนือตอนบน
วันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กลุ่มโรงเรียนนำร่องและคู่ขนานภาคเหนือตอนบน สำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย" ของโรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำหลักสูตรพัฒนทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ให้แก่ โรงเรียนนำร่องและคู่ขนาน ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.34 จัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาด้านระเบียบกฎหมาย ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 41 คน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2557 ณ โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ประธานเปิดการประชุมสัมมนา นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาระบบงาน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน และขั้นตอนก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ปี 57
วันที่ 19 กันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.34 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา ปี 2557 ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนคุณธรรมจริยธรรม หรือครูแนะแนว สังกัด สพม.34 จำนวน 60 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดงาน นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอน ด้านคุณธรรม จริธยธรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา นายรามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ผอ.ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย นางนิตยา บุญเป็ง ผอ.ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ นายอรรถเสฎฐ์ สุสุข ผอ.ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ นายมนสมุนทร ปานพรหม ผอ.ร.ร.สันทรายวิทยาคม นายพล พิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.29 (จังหวัดอุบลราชธานี - อำนาจเจริญ)
วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 (จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสุมิตร เสนสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.29 (จังหวัดอุบลราชธานี – อำนาจเจริญ) พร้อมคณะ ที่มาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุมชั้น 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
วันที่ 15 กันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.34 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ ครูแนะแนว สังกัด สพม.34 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจักการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 - 37 และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 60 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดงาน นางสาวปรา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
12 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
วันที่ 12 กันยายน 2257 นายทินกร นำบุญจิตต์ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ( สพม.34 จังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9 /2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โดย นายศักด็ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบวาระ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ
วันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) ของ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 จำนวน 60 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียน่จอมทอง จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี
วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพม.34 ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี โรงเรียนจอมทอง และให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารสืบค้น (Genius Resourco Center : GRC) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GSMP และ MEP ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ณ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ นายสุพล ประสานศรี ผอ.ร.ร.จอมทอง รอง ผอ.ร.ร.คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.34 และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
10 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา
วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ครูบรรจุใหม่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 ในการนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 และสิทธ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2558 และประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ปี 2557
วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2558 และประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประชุมทั้ง 2 กิจกรรม กิจกรรมเด็กดีมีที่เรียนประชุมในวันที่ 15 กันยายน 2557 ผู้เข้า่ประชุมประกอบด้วย ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา 14 สถา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)
วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุม รอง ผอ.สพม.34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ณ ห้องประชุมชั้น 4 โดยกำหนดกิจกรรม จัดเวทีนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามโครงการเขตพื้นที่สุจริต ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับ คณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตจากธรรมชาติ
วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 และเวลา 10.30 น.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่แจ่ม จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ
วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนในโรงเรียนแม่แจ่มและโรงเรียนในกลุ่มดอยอินทนนท์ เพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 64 วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดแพร่ โดย นายธวัช นะติกา ผอ.ร.ร.แม่แจ่ม กล่าวรายงาน กำหนดจัดแข่งขันวันที่ 4 -5 กันยายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กลุ่มดอยอินทนนท์ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนในโรงเรียน กลุ่มดอยอินทนนท์ ประกอบด้วย โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สังกัด สพม.34 เพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 64 วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดแพร่ โดย นายมนูญ โพธาวัน ผอ.ร.ร.ฮอดพิทยาคม ประธานกลุ่มดอยอินทนนท์ กล่า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 สำหรับรายการที่จะต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และงบดำเนินงานรายการค่าสาธารณูปโภค โดยจัดสรรให้โรงเรียนขนาดเล็ก (ค่าไฟฟ้า) ณ ห้องประชุมชั้น 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนพร้าววิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และกิจกรรมแสดงนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (คณะโจหลุยส์) เรื่องรามเกียรติ์ ตอน "หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี" ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม โดย นายนิคม สินธุพงษ์ ผอ.ร.ร.พร้าววิทยาคม รอง ผอ.ร.ร. คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
2 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กลุ่มดอยสัพพัญญูจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายอนิรุุทุธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มดอยสัพพัญญู ประกอบด้วย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ โรงเรียนสันติสุข สังกัด สพม.34 และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 64 วันที่ 17 - 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การใช้ Google App for Education
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.34 จัดอบรมการใช้ Google App for Education ให้แก่ ข้าราชการครู ICT จำนวน 10 ณ ห้องประชุม ICT สพม.34 โดย นายอนุรุทธ์ ล่ามพรยา รอง ผอ.สพม.34 และ นายจงภพ ชูประทีป ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีกสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับวิทยากร จาก Google ประเทศ ไทย การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อวางแผนกำหนดโครงการพัฒนาห้องเรียน Online และนำเอา Google App มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/50 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>