[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ 09 - 4635 -7487 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
10 เม.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รดน้ำดำหัว ผอ.สพม.34 รอง ผอ.สพม. 34 ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2558
วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 11.30 น.รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา สพม.34 เข้ารดน้ำดำหัว เพื่อขอพร จาก นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อเป็นการสืบสานและแสดงออกวัฒนธรรมตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ณ ห้องประชุมชั้น 4 ต่อจากนั้น ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา สพม.34 เข้ารดน้ำดำหัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
9 เม.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 60 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ กำหนดจัดอบรมระหว่งวันที่ 9 - 10 เมษายน 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 เม.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 8 เมษายน 2558เวลา13.00 น นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กำหนดจัดประชุม ระหว่างวันที่ 8 -10 เมษายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางสาวเปรมศรี นามพลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 เม.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2558
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันทีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายสุริยะ ประสาทบัณทิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี จุดธูปเที
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 เม.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือโรงเรียนปายวิทยาคาร
วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะกรรมการประเมินลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 34 ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมี นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู ร่วมรับการประเมิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 เม.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ณ หอประชุมมหาวิทยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างรักการอ่าน พัฒนาห้องสมุด พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างรักการอ่าน พัฒนาห้องสมุด พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน จำนวน 42 คน ณ โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2558
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
31 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมประกอบพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมประกอบพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" เป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่งทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อให้รัฐบาล และประชาช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
“อบรมสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ”
นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าร่วมอบรมตามโครงการ “อบรมสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว ชมกมล หาพันนา ประชาสัมพันธ์ สพป.กทม.1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบ Online
วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา จากโรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 67 คน มาศึกษาดูงานการสอบระบบออนไลน์ ณ โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนหอพระ เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21 เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้เอง เน้นเรื่องอาชีพและ ICT เพื่อจัดการเรียนรู้ ในการนี้ นายณรงค์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมวิทยาคม ในการนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ 26 มีนาคม 2558 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง พร้อมทั้งแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ“สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ณ ห้องฟินิกซ์ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี. นายกมล รอดคล้าย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักนวัตกรรมการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนจอมทอง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โดย นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม (โรงเรียนสุจริตต้นแบบ) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนในเครือข่ายสุจร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีทำบุญและพิธีสักการะองค์เจ้าหลวงอินทวโรรสสุริยวงษ์
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโน รอง ผอ.สพม.๓๔ ร่วมพิธีทำบุญและพิธีสักการะองค์เจ้าหลวงอินทวโรรส สุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๘ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในปีนี้ครบรอบ ๑๐๙ ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรสามาเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ฯ หน้าอาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน เป็นประธานสักการะองค์เจ้าหลวงอินทวโรรสสุริยวงศ์ พิธีทางพระพุทธศาสนาแบบพื้นเมืองล้านนา โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิทธิวรกุล เจ้าคณะตำบลพระสิงห์ เป็นประธานสงฆ์ใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประเจำปี 2558
วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางฉวีวรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นางจีรฉัตร ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 33 โรงเรียน ณ ห้องเชียงดาว โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยชี้แจงรายละเอียดให้สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณจัดสรรงบลงทุน ดำเนินการบันทึกในรายงาน Online ของสำนักการคลังและสินทรัพย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดบ้านวิชาการและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
วันที่ 23 มีนาคม 2558 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดบ้านวิชาการ : นวัตกรรมการเรียรู้บูรณาการท้องถิ่น ไอกลิ่นภูมิปัญา ทักษะการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2558 โดยได้เยี่ยมชมผลงานทางวิชาการของนักเรียน มหกรรมการแนะแนวเปิดโลกการศึกษาต่อฯ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ในการนี้ นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ แขกผู้มีเกี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาสู่มาตรฐานสากล
วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาสู่มาตรฐานสากล ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหอพระ จำนวน 83 คน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนหอพระ โดยการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมการอบรมประกอบด้วยการสื่อสารกับผู้ปกครองชาวต่างชาติ 4 Topic
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
วันที่ 20 มีนาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานสากล The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคเหนือ จำนวน 124 คน ณ ห้องพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร
วันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบเกียรติบัตรมารยาทดี, นักเรียนที่มีผลการทดสอบ O - Net สูง ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ในการนี้ นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมให้การต้อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 46 อัตรา
วันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 9 อัตรา และบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 37 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 46 อัตรา โดย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ได้ ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/60 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin