[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 15:11:51
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

23 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เปิดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต กลุ่มดอยสัพพัญญู
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เปิดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving ให้แก่นักเรียน กลุ่มดอยสัพพัญญู จำนวน 70 คน ณ สระว่ายน้ำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรี่ยนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมระหว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 นำคณะทีมบริหารองค์กรและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ณ อุทยานราชภักดิ์ บูรพมหากษัตริย์ 7 มหาราช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร และโค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
มูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท (FERC) The foundation for the Education of Rural Children มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. มูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท (FERC) The foundation for the Education of Rural Children มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ให้กับนักเรียนทุน (FERC) ในสังกัด สพม.34 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 25 ทุนๆละ10000 บาท โดยมี MR. Marc Dumur เป็นประธานกรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมชี้แจงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.45 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมชี้แจงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ให้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมโสต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทนและครูผู้รับผิดชอบงานสหก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการรอบครึ่งปี
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดย กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการรอบครึ่งปี ( 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ผ่านระบบ ETVและ Vido Conference
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายณัฐกุล รุณผาบ นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน ร่วมรับชมการประชุมทางไกล จาก นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ผ่านระบบ ETV และ Vido Conference ณ ห้องประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ผ่านระบบ ETV
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธาน กศจ. จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายประเสริฐ บุญเรือง ศึกษาธิการภาค 15 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ผู้บริหารการศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามโครงการวิจัยต้นแบบศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ให้การต้อนรับ ดร. ภูริศ ศรสรุทร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสมาติดตามโครงการวิจัยต้นแบบศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ร่วมประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดยะลา จำนวนทั้งสิ้น 1480 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่ นักเรียนนักเรียนโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกระชับมิตร ระหว่าง ทีมนักเรียนจังหวัดชายแดนใต้ - ทีมนักเรียน สังกัด สพม.34
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากระชับมิตรโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างทีมนักเรียนจังหวัดชายแดนใต้ และทีมนักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นักเรียนจังหวัดชายแดนใต้ ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น.ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผอ. สพม 34 มอบของที่ระลึก พร้อมกล่าวขอบคุณ นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่นักเรียนโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผูช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต้อนรับนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวกิรณา โนนสิชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรมโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา รวมทั้งสิ้น จำนวน 89 ค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
วันทึ่ 5 พฤษภาคม 2559 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving ให้แก่นักเรียน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เปิดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving ให้แก่นักเรียน กลุ่มดอยสุเทพ จำนวน 70 คน ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ณ ศูนย์สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 พ.ค.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับนักศึกษา ป.โทป.เอก มช.เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 19 คน เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 เม.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ระชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>