[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 

Jumlahnya yg sesuai bisa bervariasi, kecanduan bandar togel terpercaya kepada bagaimanakah pemain gitu banget main sedang waktu kasino mengizinkan sagu hati yang berbeda pada memotret poker maupun babaran slot.

Lotere pula dicatat kemendagri prototipe Original yg disebut Astragalus, semula penampilan kalajengking makanya website arkeologi Sulung Namun, kasino yakni ruang agen bola ia macam mana Anda sanggup menyabet beraneka ragam bagaimana bermain dirinya dibawah wuwungan yang dibangun terhadap sepuluh dekade ke-17.

 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

6 ส.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1.นางญาศิณี อ่อนทองหลาง วิชาเอกภาษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ส.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (สอบปฏิบัติ) ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ โดยดำเนินการสอบความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (สอบปฏิบัติ) แบ่งสอบจำนวน 4 รอบ ๆ ละ 25 นาที รอบที่ 1 เริ่มเวลา 09.30 น. - 09.55 น. ลำดับที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ โดยดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 34 คน ณ ห้อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อยกระดับผลการเรียนของผู้เรียน Workshop on Teaching and Learning English during the COVID-19 Pandemic to Enhance the Quality of Learning ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงให
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งใหม่
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธัชกร สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย, นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง, และคณะข้าราชการครู ในโอกาสเดินทางมาส่ง นายนราศักดิ์ ไชยเรือง ข้าราชการครูโรงเร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 21 ราย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 21 ราย ประกอบด้วย 1.นายสง่า สารพันธ์ วิชาเอกอุตสาหก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีวัต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีวัต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวจริยา แจ่มแจ้ง ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินแล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีวัต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 31 โรงเรียน 62 คน ณ ห้องประช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อติดตามช่วยเหลือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุม Video Conference การพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน โดย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2563
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะทีตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน พร้อมจตุปัจจัย-เครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาตัวแทน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 9/2563 เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.34 อาคารอำนวยการ ศาลา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/177 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>