[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 05:39:31
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

3 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการปฏืบัติธรรมโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ให้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล (รุ่นยกโรงเรียน) รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนสันกำแพง และโรงเรียนสองแคววิทยาคม จำนวน 159 คน อบรมระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม
1.5 stars เฉลี่ย : 1.5 จาก 2 ครั้ง.
1 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดห้องศูนย์อาเซียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 ร่วมพิธีทำบุญปล่อยปลาเข้าพรรษา “เฉลิมพระชนมพรรษา เทิดไท้องค์ราชา – ราชินีปล่อยปลาล้านตัว ถวายเป็นพะราชกุศล ณ สระน้ำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดย นายจำเริญ สงคราม ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีฯ นายพล พิชัย รอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เจ้าภาพจัดงาน LAB SCHOOL SYMPOSIUM 2013
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดงาน จัดงาน LAB SCHOOL SYMPOSIUM 2013 สำหรับจุดภาคเหนือ โดย ได้รับเกียรติ จาก ดร.อรทัย มูลคำ ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ประธานในพิธีเปิดงาน และ ดร.อภิชาต พ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
31 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
แข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.34 จัดงานแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมแข่งขัน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สัมมนาปฏิบัติธรรม รุ่นครูยกโรงเรียน โครงการโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม รุ่นครูยกโรงเรียน รุ่นที่ 2 ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนไชยปราการ จำนวน 187
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
29 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการส่งเสริมนักเรียนผุ้มีคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปี 2556
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผุ้มีคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปี 2556 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สพม. 34 35 36 37 และบุคลากร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ดานการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางกรศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ นางณรี สุสุทธิ รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ อา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
26 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการปฏืบัติธรรมโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ให้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล (รุ่นยกโรงเรียน) รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จำนวน 80 คน อบรมระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุขจ
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 11 ครั้ง.
24 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบวิถีพุทธ จำนวน 41 โรงเรียน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด็นท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายพิชิตพล สุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2556
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น .นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2556 ของโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ณ ห้องประชุมล้านเงิน โดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินโครงการเพือให้โรงเรียนในสังกัดเข้าปร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.30 น. นายพืชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 มอบหมายให้ นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยวการ พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถวายเทียนพรรษา พร้อมจัตุปัจจัย ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ณ วั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผู้บริหาร สพม.34 และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าพบนายกรัฐมนตรี
นายวิเชียร ชมภูผล รองผู้อำนวยการ สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นาง สาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่นำผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฯ ประกอบด้วย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนสองแคววิทยาคม โ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
16 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
แข่งขันตอบปัญหารัฐสภาประจำปี 2556
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2556 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดกิจกรรมฯโดยกล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการแผยแพร่ความรู้ด้านการเม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
16 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่4/2556
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายบุญทา ไชยเลิศ ประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 4/2556 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 โดย นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 นำเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขอใช้เงินเหลือจ่าย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
16 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมเป็นเกียรติงานมุทิตตาจิตผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โดย มีนายพงษ์ชัย คำเมรุ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นเวลา 18.00 น.
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
15 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมต้อนรับ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ท่านเดินทางมาราชการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ มีผู้
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
12 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคนรักภาษาฝรั่งเศส
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น.นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมรวมพลคนรักภาษาฝรั่งเศส" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย การจัดงานในครั้งนี้ จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ศูนย์ที่ 18 และ 19 ภาคเหนือตอนบน ซึ่งโรงเรียนสันกำแพงได้รับมอบหมา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ เกี่ยวกับรัฐสภา
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางภัทรธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.๓๔ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔ ชั้น ๔ เพื่อพิจารณากำหนดการจัดงานแข่งขันตอบปัญหารัฐสภา ประจำปี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณากำหน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา จาก สพฐ.
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายอรุณ พรหมจรรย์ นางสาวศราวดี โพธิ์สุข นายธัชชัย จุ้ยคลัง คณะติดตามฯ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาและการดำเนินงาน ตามกลยุทธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 54/111 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>