[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 15:36:09
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

30 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมต้อนรับ รอง ผอ.ร.ร.คนใหม่
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม และคณะผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และในเครือข่ายนันทบุรี รวมไปถึงญาติสนิท ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการจักร พิชัย ในการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 ในช่วงเช้ามีการกล่าวต้อนรั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
“ฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖” ณ
วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง ได้จัดกิจกรรม “ฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖” ณ หอประชุมนริศสโมสร โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย โดย นายสุรชัย ใจแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยเป็นประธ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
การประชุมสัมมนาผู้บริหาร และครูมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ประธานจัดการประชุมสัมมนา ในงานนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจโลก เป็นการเตรียมการเพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
งานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษประจำปี (EP Night) ครั้งที่ 3
นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดงานแสดงานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษประจำปี (EP Night) ครั้งที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดย นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ผู้อำน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
รับการอบรม International Teacher Development Conference through Educational Network
วันที่ 24-27 มกราคม 2556 ตัวแทนคณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศษสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอัีงกฤษ ได้เข้ารับการอบรม International Teacher Development Conference through Educational Network ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
29 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เข้าเยี่ยมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 14.30 น. นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สพม.34 เข้าเยี่ยม นายประมวล พุทธานนท์ กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
วันที่ 23 มกราคม 2556 นางภัทราธร โฆษะโยธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ในโอกาสที่โรงเรียนแม่แตง เข้ารับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ ประเมินรอบที่ 3 (จากบริษัทเรวดีวิจัยและประเมินผ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 13
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ ในเครือข่ายทั้ง 10 แห่ง ได้งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2556 มีลูกเสือและเนตรนารีจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ ทั่วประเทศรวมกิจกรรมครั้งนี้ ถึง 4,000 กว่าคน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 21 ครั้ง.
29 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
การป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จ.ลำปาง ร่วมกับโรงเรียนจอมทอง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมี จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในเปิดการฝึกอบรม และนัก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
งานแนะแนวการศึกษาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 22-25 มกราคม 2556 งานแนะแนวการศึกษาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำโดยนายวินัย บุญชุ่มใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวภาณชนก นภาพร ครูแนะแนว ได้แนะแนวการศึกษา แนะนำโรงเรียนเพื่อการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 แล
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
29 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7
โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 วันที่ 26 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 4 มีนักเรียนเข้าค่ายจำนวน 315 คน แยกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมงานฌาปนกิจศพนาย อุทิศ ไชยวรรณ
วันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 มอบหมายให้ นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานฌาปนกิจศพ นาย อุทิศ ไชยวรรณ บิดาของ นางสาวสุพรรณี ไชยวรรณ อัตราจ้าง กลุ่มอำนวยการ ณ สุสานบ้านห้วยไซใต้ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 7 ครั้ง.
28 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เข้าสวัสดีปีใหม่คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา15.30 น. นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 เข้าสวัสดีปีใหม่ นายทินกร นำบุญจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.34 พร้อมคณะฯ เพื่อขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สพม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศและสอบคัดเลือกแข่งขันวิทยาศาสาตร์โอลิมปิก
วันที่ 27 มกราคม 2556 นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานกรรมการอำนวยการกลาง การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไปแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 7 (7thIESO) และสอบคัดเลือกการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับเลขาธิการ กพฐ.
วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 12.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอกาสที่เดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายโครงการประชุมสัมมนานานาชาติ การยกระดับครูไทย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
25 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2556
วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดสุดยอดส้วมแห่ง 2556 ตามโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามโครงการส้วมสุขสันต์ให้ได้มาตรฐาน HAR ของกรมอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รับการรับรองโรงเรียนมาตรฐาน QAD ครั้งที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับการรับรอง โรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 จากสภากาชาดไทย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3
วันที่ 23 มกราคม 2556 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ในโอกาสที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นำโดยผู้อำนวยการฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ เข้ารับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน): สมศ รอบที่ 3 โด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่2/2556
วันที่ 24 มกราคม 2556 นายสาหร่าย แสงทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 สพม.34 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการกำหนดงบประมาณการดำเนินงานตามภารกิจ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสำนักง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
24 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 23 มกราคม 2556 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงจอดที่โรงเรียนพร้าววิทยาคม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร ชมภูผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขต
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 54/102 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>