[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 
 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
24 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วันที่สองของการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2555
วันที่สองของการสอบบรรจุครูผู้ช่วย นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายสิทธิชัย มูลเขียน นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ. สพม.34 .ให้การต้อนรับ นายชูเกียรติ ก่อเกิด รอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1 นายปานิก เขมราช นิติกร สพป.เชียงราย เขต 1 นายทรงวุฒิ เกตุุสิน นิติกรชำนาญการพิเศษ สพฐ. นางพิมพ์นิภา วังชากร นิติกรชำนาญการพิเศษ สพฐ.นางสมพร หงส์ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพฐ. คณะติดตามการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2555 ของ สพม.3
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
23 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2555
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตามการสอบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย.แต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 , นิติกร สพป.เชียงราย เขต 1 , และนายทรงวุฒิ เกตุสิน นิติกร สพฐ. , นายประชัน รักพงษ์, นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และข้าราชการครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ดำเนิน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
22 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
พิธีไหว้ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อบรมโครงการวันยุติภัยค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555
นางยุพา สองเมืองแก่น ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นำนักเรียน 4 คน คือ นายณัฐวัช กันธิยะ ม.5/4 นส.สิรินาถ พิมพิสาร ม.5/4 นายธนวัฒน์ คนคง ม.5/3 และนายเกียรติพันธ์ ใจคำ ม.6/5 เข้าอบรมโครงการวันยุติภัยค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555 ในหัวข้อ “พลังเยาวชนเชียงใหม่ ป้องกันภัยการค้ามนุษย์” เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 ที่ห้องประชุมวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2555
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 15.30 น. นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ เพื่อชี้แจงนโยบายให้กับคณะกรรมการกำกับห้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 โดยขอให้คณะกรรมการกำกับห้องสอบที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และระมัดระวังอย่าให้เกิดความผิดพลาดอันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่อทาง ราชการ ต่อจากนั้น นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
พิธีไหว้ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
คณะครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจังหวัดพิษณุโลก เยือนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก รวม ๒๒ คน มาศึกษาดูงานสภานักเรียนและการจัดการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสภานักเรียนได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานของสภานักเรียนได้อย่างเป็นระบบ และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ โดยมี นางสุพิน อินทรรักษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน คณะครู และตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน ประจำป
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
22 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
พิธีไหว้ครูโรงเรียนขุนยวมวิทยา
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และ เป็นสิริมงคลแก่นักเรียนในการมอบตัวเป็นศิษย์แก่ ครู-อาจารย์ วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ อาคารชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 7 ครั้ง.
21 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จัดงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จัดงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู ณ หอประชุมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
21 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนจอมทอง ต้อนรับคณะครู และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง
โรงเรียนจอมทอง มีโอกาสต้อนรับคณะครู และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สพม.เขต 35ศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนจอมทอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านต่างๆ วันที่ 21 มิถุนายน 2555 หอประชุมกุหลาบพันปี โรงเรียนจอมทอง สพม.34
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
21 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดกิจกรรมพีธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชุมนุมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ กลุ่มสาระศิลปะโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมอันดีงามที่ได้ปฏิบัติ สืบต่อกันมาช้านาน และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้า ทั้งนี้นักเรียนชุมนุมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ได้จัดให้มีการฟ้อนรำและแสดงดนตรีไทย เพื่อเป็นการสักการะครู บาอาจารย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสาม)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 11.30 น. นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายรามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ได้เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน พร้อมชมผลงานของนักเรียน ครู และดูกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ที่เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม (องค์กรมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2555 จากห้างหุ้นส่วนจำ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
20 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 สอบภาค ก. สอบวิชา ความรู้ความสามารถทั่วไป , ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ,ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ,ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชากา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดังนี้ 1.นายสิปปนนท์ กิติมูล สาขาคณิตศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2.นางสาวปัฐมาพร ละม่อม สาขาธรณีวิทยา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 3.นางสาวพัชราภรณ์ มณีรัตน์ สาขา ธรณีวิทยา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 4.นายปริญญา อุดมใหม่ สาขาฟิสิกส์ ณ ประเทศอังกฤษ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดงาน"เปิดโลกโครงงานเปิดบ้านดอยเต่าวิทยาคม"
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 มอบหมายให้ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดงาน "เปิดโลกโครงงานเปิดบ้านดอยเต่าวิทยาคม" ซึ่งโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี และเปิดหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในงานมีกิจกรรมสืบชะตาโรงเรียน การแสดงผลงานทางวิชาการ และพิธีปล่อยปลา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติ จาก นายไพรัช ใหม่ชมภู ผอ.กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอดอยเต่า ผู้กำกับสถานีตำ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
19 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2012 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ แนวทางข้อสอบสำหรับครูที่นำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน และเป็นการเผยแพร่การออกแบบทดสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 โรงเรียน โร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แสดงปาฐกถาแก่นักเรียน
วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาบรรยายพิเศษและพบปะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ ๘๔ ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมี นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ซึ่งการมาบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย พร้อมทั้งให้ข้อค
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
18 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการประชุมสัมมนา 3 องค์คณะบุคคล
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อม ในการจัดประชุมสัมมนา 3 องค์คณะบุคคล ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา, คณะกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ,ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน , ผู้แทนประธานคณะกรรมการสถานศึกษา , ผู้แทนครูผู้สอน , ผู้แทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 7 กลุ่มดอย รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 106 คน ซึ่งกำหนดจัดประชุม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
17 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
พืธีไหว้ครูโรงเรียนจอมทอง
โรงเรียนจอมทองจัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนในการมอบตัวเป็นศิษย์แก่ ครู-อาจารย์ เพื่อรับการอบรมสั่งสอน ในวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2555 หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนจอมทอง สพม.34
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
พิธีไหว้ครู ร.ร.หอพระ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โรงเรียนหอพระได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ นิตยา บุญเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระได้เจิมหนังสือเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล และให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนหอพระ ตลอดจนได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการทำพานไหว้ครู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 54/77 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>