[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 19:31:09
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

27 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีบวงสรวงพระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
วันที่ 25 เมษายน 2556 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มอบหมายให้ ข้าราชการครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้าย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
26 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รมช.กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขบัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ปี 2556
วันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
25 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เข้าคารวะรดน้ำดำหัว นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางปิยะภรณ์ ปัญโญ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าคารวะรดน้ำดำหัว น
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
25 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
“ประชุมการขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันที่ 24 เมษายน 2556 กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมการขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนงบประมาณ และผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 24 คน โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมลุกจ้างประจำเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะปรับระดับชั้นงานในตำแหน่ง
วันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวย ประชุมลุกจ้างประจำเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะปรับระดับชั้นงานในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงานขับรถยนต์ ช่างไม้ ช่างปู
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความประพฤติดี
วันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีความประพฤติดี ณ ห้องประชุมล้านเงิน ตามโครางการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบรางวัลความประพฤติให้แก่นักเรียน ผู้นับถือพระพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี ระหว่า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รดน้ำดำหัวประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 และ รอง ผอ.สพม.34ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง
นายวิเชียร ชมภูผล พร้อมด้วย นายสิทธิชัย มูลเขียน นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 และ นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา เข้าคารวะรดน้ำดำหัวประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้น
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 7 ครั้ง.
18 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เข้าคารวะรดน้ำดำหัวพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ.อัคคหากัมมัฏฐานาจริยะ (หลวงปูทอง สิริมังคโล)
วันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. นายวิเชียร ชมภูผล นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายวีระพล ประสพสุข รอง ผอ.ร.ร.แม่แจ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 เข้าคารวะรดน้ำดำหัวพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ.อัคคหากัมมัฏฐานาจริยะ (หลวงปู
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
18 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รดน้ำดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง
วันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 11.30 น. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา เพื่อขอพรจาก นายวิเชียร ชมภูผล นายสิทธิชัย มูลเขียน นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 โดย นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
18 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ สพม.34 จัดงานสระเกล้าดำหัวอดีต ผู้บริหาร ร.ร.กรมสามัญเดิม
คณะผู้บริหารองค์กร สพม.34 และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอดีต ผู้บริหาร ร.ร.กรมสามัญเดิม โดย นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะฯในโอกาสเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการจัดงานสระเกล้าดำหัว โดย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
17 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ
วันที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ให้การต้อนรับ ดร.สิงห์ทอง บัวชุม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เดินทางมาตร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
17 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การวัด่และประเมินผลการเรียนของนักเรียน Home School
วันที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนนักเรียน Home School ของ นางฤทัยทิพย์ แซ่ลิ้ม ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัววิถีธรรมชาติ ณ ห้องประชุมล้านเงิน โดยกำชับให้คณะกรรมการวัดและประเมินผล ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกรอบแนวทางของแผน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ
วันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม. 34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 34 ให้การต้อนร้บ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. ที่เดิ่นทางมาตรวจเยี่ยม สพม.34 โดยมี นายสมบัติ แสงสว่างสัจจกุล อดีต รอ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
10 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมประธานกลุ่มดอยและประธานศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนแข่งขันสูงและโรง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
2 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี
นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายฤทธิพง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม
วันที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34ประธานมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า และผู้ปกคร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่3/2556
วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายสาหร่าย แสงทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 สพม.34 โดย นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 นำเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
26 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
วันที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 นำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีปิดค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.เขต 34 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้โครง งานเป็นสื่อสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผุ้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ ครูผู้ช่วย
วันที่ 23 มีนาคม 2556 วันที่ 2 ของการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.34 จำนวน 76 คน ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรในการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พยอมศรี วรุณวนารักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.34 บรรยายให้ควา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 54/108 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>