[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 04:33:57
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

13 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ รองผู้อำนวยการฝายวิชาการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 82 ค
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
วันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
10 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมแสดงความยินดีสถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ร่วมแสดงความยินดีสถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายธานินทร์ สุภาแสน ผ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
9 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
วันที่ 9 กันยายน 2556 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 7 กลุ่มโรงเรียน จำนวน 45 ค
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
5 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมงานฌานปกิจศพคุณแม่สมนา ชัยชมภู
วันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ สังกัด สพม.34 ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สมนา ชัยชมภู มารดา ของ นายวิชาญ ชัยชมภู ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
5 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.34 มอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ส.บ.ม.ท. จัดการประชุมทางวิชาการ "คุณภาพการมัธยมศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" และการแสดงมุทิตาคารวะ แก่ผู้บริหารที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นี้ ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กันยายน๒๕๕๖ โดยมีผู้บริหารที่เป็นสมาชิกของ ส.บ.ม.ท. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวนมาก และในปีนี้มีผู้บริหารที่ครบวา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
4 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดอบรมปฏิบัติธรรมให้แก่ครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล
วันที่ 4 กันยายน 2556 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ให้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล (รุ่นยกโรงเรียน) รุ่นที่ 7 ประกอบด้วย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาค
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
3 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีว่างหรีดเคารพศพคุณแม่สมณา ชัยชมภู
วันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณแม่สมณา ชัยชมภู อายุ 83 ปี มารดา ของ นายวิชาญ ชัยชมภู ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2556
วันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น.นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.34 ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายวิเชียร ชมภูผล ประธานที่ประชุม ในนามของประธานอนุคณะกรรมก
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการปฏืบัติธรรมโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 6
วันที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 11.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ให้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล (รุ่นยกโรงเรียน) รุ่นที่ 6 ประกอบด้วย โรงเรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะ กพท.34 และผู้บริหารองค์กร สพม.34 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 นำโดย ดร.บุญทา ชัยเลิศ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะฯ และ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นางภัทาธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
29 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รับการประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้เข้ารับการประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ ด้าน การดำเนินงาน และด้านผลการดำเนินงาน โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 นำโดย ดร.บุญทา ชัยเลิศ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะฯ และ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นางภัทาธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนาบทบาทภารกิจและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดประชุมสัมมนาบทบาทภารกิจและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 นายวิเชียร ชมภูผล รองผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรครูทั่วประเทศ โรงเรียนในฝัน ณ ธุดงคสถานล้านนา รุ่นที่ 6 โดยมีโรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนาบทบาทภารกิจและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
วันที่่ 27 สิงหาคม 2556 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดประชุมสัมมนาบทบาทภารกิจและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เข้าร่วมการประชุมผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63
วันที่ 23 สิงหาคม 2556 นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 เข้าร่วมการประชุมผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายแสงไทย มีสุนทร ผอ.กลุ่มพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เป็นประธานในพิธี ในการประชุมครั้งนี้ จังหวัดเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาดูงาน
วันที่ 22 สิงหาคม 2556 นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพม.34 จำนวน 46 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ตา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพ้นภัยยาเสพติด” ให้แก่ รอง ผอ.ร.ร.ฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้างานยาเสพติด
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะกรรมการออกประเมินตัดสินการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2556
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 - 11.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัย ออกประเมินตัดสินการประกวดสุดยอดส้วมแห
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 54/113 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>