[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary34@gmail.com

 

 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
15 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2555
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ด้วยในปีงบประมาณ 2555 มีข้าราชการคร,บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 69 คน แยกเป็น ผอ.สพม.34 1 คน ,ผอ.ร.ร.จำนวน 2 คน ,รอง ผอ.ร.ร.จำนวน 9 คน,ศึกษานิเทศก์ 2 คน ,ครู จำนวน 48 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จะดำเนินการจัดทำห
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการระดมความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนัก เรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โดยมอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นจุดการประชุมภาคเหนือ ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 , เขต 35 , ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 - 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
15 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
พิธีไหว้ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
15 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ
สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำไป สู่ผู้ำนำอาเซียน" ด.ญ.พรนิภา นาเมืองรักษ์ ด.ญ.ณัฏฐิดา ปินใจและด.ญ.อัญชิสา พึ่งสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่จักรสาน ในวันที่ 27 ม.ค. 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าเมืองทองธานี จ.นนทบุรีที่ผ่านมา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทองและเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ๑ โดยมีคุณครู วรรณภา อินตารัตน์ เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในวันพุธที่ 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
พิธีไหว้ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเป็นประธานงานวันไหว้ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
พิธีไหว้ครู ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 12 ครั้ง.
14 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทุนผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ (สควค.)รุ่น 14
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรจำนวนนักศึกษาทุนผู้สำเร็จการศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) รุ่น 14 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งราละเอียดให้นักศึกษาทุนสำเร็จตามโครงการ สควค. ที่ประสงค์บรรจุในโรงเรียนสังกัด สพม.34 จำนวน 14 คน จำแนกรายวิชา ดังนี้ วิชาเคมี จำนวน 3 คน วิชาชีววิทยา จำนวน 3 คน วิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 คน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน วิชาคอมพิวเตอร์
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ พร้อมด้วยคณะครู ณ หอประชุมวัฒโนทัย ๘๔ ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นอกจากนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรมทุกระดับชั้น ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิตต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียนและอบรมสั่งสอนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
14 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
พิธีไหว้ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
นางสาววิไลวรรณ พิริยะกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นประธานพิธีวันไหว้ครูของนักเรียนและศิษย์เก่าฯ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้ วิทยาการและสืบทอดเป็นประเพณีที่ดีงาม เมื่อวันพฤหัสที่ 14 มิย.2555
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสาม)
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ที่เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สำนักงานรับรองมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐาน สพฐ. (15 มาตรฐาน) ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการประกอบด้วย นางพั
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นักเรียนพระราชทานเข้าพบผอ.สพม.34
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 ให้โอวาทและอวยพรให้ นายวศิลป์ สิทธิปัญญา นักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับสถานศึกษาขนาดกลาง ต่อจากนั้น นางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รอง ผอ.ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้นำ นายวศิลป์ สิทธิปัญญา เข้าพบและขอขอบคุณ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการเตรียมรับการประเมินจนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับสถานศึกษาขนาดกลาง ณ สพม.34
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
12 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา
วันที่ 12 มิ.ย. 2555 เวลา 10.00 น. มล.ปนัดดา ดิสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา" (กอ.รมน.จว.ช.ม.) เพื่อให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นคนดีของพ่อแม่และประเทศชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยมี นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข ผอ.รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ พ.ต.ต.สมเกียรติ วรรณสิริวิไล นายกฯสมาคมฯ นายสุเทพ ต่ายทรัพย์ รองฯฝ่ายบุคคล นางประก
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
12 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมคณะครู-นักเรียน แสดงมุทิตาจิต
นางสาววิไลวรรณ พิริยะกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมคณะครู-นักเรียน แสดงมุทิตาจิตด้วยการมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกให้ กับคุณครูรุ้งกาญจน์ เกลอดู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 มิย.2555
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
12 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ จัดประชุมและร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า
วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา นายกสมาคมศิษย์เก่า วัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า วัฒโนทัยพายัพ เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของงบประมาณและการทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมกันนี้ได้มีการมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ ห้องประชุม อาคารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม. 34 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
นักเรียนโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม. 34 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (คณะสงฆ์) และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2555 จากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนจอมทอง ประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน
โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ได้จัดการประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2555 ห้องประชุมกุหลาบพันปี โรงเรียนจอมทอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้แสดงความยินดี
วันที่ 11 มิ.ย. 2555 เวลา 08.00 น. นายอรรถเสฎฐ์ สุสุข ผอ.รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ นางประกายศรี สุขเสถียร รองฯฝ่ายวิชาการ นางทิพวรรณ จารุภูมิ รองฯฝ่ายงบประมาณ คณะครูฯและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้แสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่ นายปวเรศ พรมมาลา ม.3/6 และ นายชนะศักดิ์ หน่อคำ ม.3/4 ที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ เวทีนานาชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 14 ประเทศ ในวันที่ 26-30 มิ.ย. 2555 โดยมีคุณครูสุนี ครุฑแตง และ คุณครูทองมุข โปทา เป็นผู้ฝ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ประชุม"การบริหารจัดการหลักสูตรอาเซียนและมาตรฐานสากล"
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2555 โรงเรียนพร้าววิทยาคม นำโดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิคม สินธุพงษ์ ได้เรียนเชิญ ท่าน ผอ.เบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง และคณะ ให้เกียรติมาบรรยายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การบริหารจัดการหลักสูตรอาเซียนและมาตรฐานสากล" ให้แก่คณะครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 2555ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพร้าววิทยาคม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
11 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลงนามพันธสัญญา (MOU)
พิธีลงนามพันธสัญญา (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาแบบยั่งยืนอำเภอแม่ริมระหว่างโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกับโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอแม่ริมจำนวน 25 โรงเรียน โดยมี นางสาววิไลวรรณ พิริยะกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และนายสุนทร คำเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน นายกสมาคมครู บุคลากรทางการศึกษา อำเภอแม่ริมเป็นตัวแทนในการลงนาม MOU ในครั้งนี้ ที่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 มิ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555
นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 41 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 82 คน พร้อมบรรยายพิเศษ โดยขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาด้วยระบบ Online ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการของบประมาณและการบริหารจัดการของโรงเรียน โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจั
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 54/76 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>