[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 15:46:02
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

7 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เลขาธิการ สพฐ.พบคณะบริหารองค์กร สพม.34 และ สพป.เชียงใหม่ 1 - 6
วันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุมพบผู้บริหารองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 - 6 , ผอ.สพม.34 , รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 - 6 ,รอง ผอ.สพม.34, ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนว
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
7 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ม 3 และ ม.6
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ม 3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2555 และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆ ณ หอประชุมนริศสโมสร ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดค่่ายเยาวชนห้องสมุดโรงเรียนขุนยวมวิทยา
งานห้องสมุด โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดค่่ายเยาวชนห้องสมุดโรงเรียนขุนยวมวิทยา : เยาวชนคนชอบอ่าน บนถนนสู่อาเซียน 2015 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน กระตุ้นจิตสำนึกการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม.34 โดยนายณรงค์ มงคล ผู้อำนวยการและคณะครู ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 56 ณ หอประชุมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง นักเรียนจำนวน 119 คน ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์เผยแผ่คุณธรรมเพื่อชุมชน ณ สถานปฏิบัติธรรม "ปลีกวิเวก" โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา วัดกองลม ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
5 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนสันทรายวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน
โรงเรียนสันทรายวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน เพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้รับถ้วยราชวัลชนะเลิศผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน เพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากถังหมักสิ่งปฏิกูลเพื่อชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการเพื่อเด็กและเยา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 25 ครั้ง.
4 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
แสดงความยินดี
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 8.10 น.ผู้อำนวยวิทยา พัฒนเมธาดาผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ทำพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้น และคณะครูร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ บริเวณหน้าเสาธงใหญ่ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วันที่ 1 มีนาคม 2556 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เป็นการนำเสนอนิทรรศการผลงานการเรียนการสอนของครูและนักเรียน มีการแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และในวั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการสร้างค่านิยมใหม่ “เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต”
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการสร้างค่านิยมใหม่ “เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้คัดเลือกโรงเรียนในภาคเหนือ จำนวน ๖ โรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างค่านิยมใหม่ “เยาวชนร่วมใจ ต้าน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
4 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละและทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2556
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 08.09 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ร่วมว่างพุ่มสักการะราชานุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการกุศลสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ณ บริเวณราชานุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ โรงเรียนกาวิละวิท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 และวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในชื่อรุ่นว่า “เป็นหนึ่ง” ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ จัดการรับรายงานตัวนักเรียนโครงการเรียนดี ห้องเรียนพิเศษ MEP , GSMP
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ จัดการรับรายงานตัวนักเรียนโครงการเรียนดี ห้องเรียนพิเศษ MEP , GSMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ณ ห้องประชุมกุหลาบพันปี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ทำพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 8.10 น.ผู้อำนวยการฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ และรองผู้อำนวยการธงชัย พูลศิรเจริญกุล ทำพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้น และคณะครูร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ บริเวณหน้าเสาธงใหญ่ สนามกีฬาฟุตบอลของ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนฮอดพิทยาคม ร่วมงานโครงการนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจีน
Miss Hu Linyun นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคม เข้าร่วมงานโครงการนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจีน จัดขึ้นโดย สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ้านศิลาดล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมี ส.ส.นพคุณ รัฐผไท เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมมีการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีมอบเหรียญรางวัล สว.ทองคำ(สันป่าตองทองคำ)แก่อ.องอาจ โฆษชุณหนันท์ ผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พิธีเปิดสวนวรรณคดี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
1 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์จัดงาน “สายสัมพันธ์ขาว – แดง” ประจำปีการศึกษา 2555
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดงาน “สายสัมพันธ์ ขาว – แดง” ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อประสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนตาม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารีและยุวกาชาด
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารีและยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนขุนยวมวิทยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนปายวิทยาคารร่วมกับสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โรงเรียนปายวิทยาคารร่วมกับสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโดยนำรถโฟล์คตู้พร้อมหนังสือมาจอดให้บริการที่โรงเรียนนอกจากนั้นยังเชิญนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เข้ามาท่องเที่ยวอำเภอปายมาสอนภาษาเกาหลีและสอนการ Acting ให้กับนักเรียนมีนักเรียนสนใจเข้าร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
28 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ พิธีอำลาสถาบัน
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ และ มอบเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นล้านนา
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข ร่วมกับสาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.อัจฉรา สโรบล ประธานสาขาฯ จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นล้านนา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 54/106 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>