[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 

 
 
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
18 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสาม)
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 น. นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายรามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางพยอมศรี วรุณวนารักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน พร้อมชมผลงาน และดูกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ที่เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2555 จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูพีประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฏาคม 2555
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
18 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจรับการก่อสร้างอาคารกึ่งถาวรโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 มอบหมายให้ นายสิทธิชัย มูลเขียน พร้อมด้วย นายณรงค์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม นายพล พิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางพรพิไลย คำติ๊บ เจ้าพนักงานพัสดุดชำนาญงาน กรรมการตรวจรับการก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา ในวงดแรก สำหรับงานปรับพื้นที่ ขุดหลุม เทเสาตอหม้อ เทคานทั้งหมด ด้วยระดมทรัพยากรการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในการจัดตั้งโรงเรีย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
17 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มล.ปนัดดา ดิศกุล มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน“ Young DPR Awards”:
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มล.ปนัดดา ดิศกุล มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน“ Young DPR Awards”: เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ในรอบคัดเลือกระดับ จังหวัด แก่ อาจารย์พัชรินทร์ สุภามวน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของหัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ฯทุกกลุ่ม ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2555 นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้มานิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ทั้ง 8 กลุ่ม ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมี นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางอมรา โชติชะวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ทุกกลุ่ม และคณะครู ให้การต้อนรับพร้อมรับการนิเทศก์ติดตามและป
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 ก.ค. พ.ศ.2555 ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในนโยบายในการบริหารสถานศึกษา นโยบายการมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษาจากประธานสถานศึกษา นายกสมาคมและครูฯ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาในการเรียนรู้ พฤติกรรมของนักเรียนในความปกครองและรับเงินค่าเล่าเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (ค่าอุปกรณ์การเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ให้การต้อนรับ อ. อเมบายาชิ และคณะ
โรงเรียนขุนยวมวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ให้การต้อนรับ อ. อเมบายาชิ และคณะอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น จำนวน 15 คน จัดกิจกรรมในเทศกาลทานาบาตะ และร่วมปลูกต้นมะพร้าว จำนวน 30 ต้น (ทานาบาตะ เป็นเทศกาลของชาวญี่ปุ่น ในทุกวันที่ 7 เดือน 7 จะมีการจัดตกแต่งต้นไผ่ประดับ พร้อมการเขียนคำอธิฐานขอพร) เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2555 ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
13 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 34 เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนสันติสุข
วันที่ 13 กรกฏาคม 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 34 นำโดย นายรามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และ นางพยอมศรี วรุณวนารักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และให้การนิเทศก์การเรียนการ สอน โดยมี นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและ คณะครูทุกคนขอขอบคุณพร้อมให้การต้อนรับ และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 นายวีระ อุตสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. 34 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานนิเทศติดตามผล สพฐ. เข้าติด
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่สดงความยินดีกับ อาจารย์ดวงจันทร์ ดวงทะนันท์ ครู คศ.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดวงจันทร์ ดวงทะนันท์ ครู คศ.3 ได้รับรางวัลครูสอนดี ภายใต้โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” ประจำปี 2554 จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
13 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 มอบหมายให้ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.34 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถาศึกษา พร้อม ได้เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และชมผลงานของ คณะครู นักเรียน โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม ที่เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม (องค์กรมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2555 ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ ของ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ ระหว่างวั
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
กลุ่มอำนวยการ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเช้าในการประชุมสภากาแฟ แก่บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(1) (2) และอัตราจ้าง โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการจัดประชุมสภากาแฟ เป็นครั้งที่ 2 ในวันที่13 กรกฎาคม 2555 เวลา 07.30 – 08.30 น. ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน โอกาสนี้ นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 ได้พบปะสนทนาบุคลากร การประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในหมู่คณะ มีประสิทธิภาพการทำงาน อยู่กันอย่างมีความสุข อยู่กันแบบพี่แบบน้อง ผุ้ที่มีอายุน้อยกว่าให้ความเคารพผู้ม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
12 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้กลัดเสื้อแก่คณะครู
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ก.ค. 2555 เวลา 13.00 น. ผอ.อรรถเสฏฐ์ สุสุข รองฯ สุเทพ ต่ายทรัพย์และรองฯ ประกายศรี สุขเสถียร ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้กลัดเสื้อแก่คณะครู "ครูสอนดี ประจำปี 2555" ประกอบด้วย ครูศรีนวล บุญรักษา ครูศุภวรรณ สงวนแก้ว ครูสมศรี สินสุข ครูปาริชาติ สุทธิเวทย์ ครูอัจฉราวรรณ กันจินะ ครูทองมุข โปธา ครูอรพิน สมมิตรและครูสุณี ครุฑแตง ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดกิจกรรมเนื่องในวันฝรั่งเศส
วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันฝรั่งเศส” เทศกาลดนตรีหรรษา ณ หอประชุม วัฒโนทัยพายัพ ๘๔ ปี โดยมี นางอมรา โชติชะวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ กิจกรรมการร้องเพลง การเต้นประกอบเพลง ละครเพลง การเดินแบบเสื้อฝรั่งเศส เป็นต้น การจัดกิจกรรมการแสดงในครั้งนี้มี นางวราภรณ์ กฤตธรรม คุณครูกลุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมฯกัลยาณิ วัฒนา
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายพรเทพ ศุภราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคารพร้อมนายชุมพล วิจิตรพร รองผู้อำนวยการฯ ศน.รามลักษณ์ อนุสุริยาและศน.พยอมศรี วรุณวนารักษ์ เดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมฯกัลยาณิวัฒนา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนด้วยโดยมีนายพล พิชัย ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
12 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบจ้ดซื้อจัดจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 ให้แก่ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน จำนวน 41 คน โดย นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 มอบหมายให้ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้องศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อให้สถานศึกษาและข้าราชการครู
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
11 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนนมินทราชูทิศ พายัพ มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีแก่คณะครูที่ได้รับรางวัล "ครูสอนดี ประจำปี 2555"
เมื่อวันอังคาร ที่ 10 ก.ค. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ผอ.อรรถเสฏฐ์ สุสุข ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีแก่คณะครูที่ได้รับรางวัล "ครูสอนดี ประจำปี 2555" ประกอบด้วย ครูศรีนวล บุญรักษา ครูศุภวรรณ สงวนแก้ว ครูสมศรี สินสุข ครูปาริชาติ สุทธิเวทย์ ครูอัจฉราวรรณ กันจินะ ครูทองมุข โปธา ครูอรพิน สมมิตรและครูสุณี ครุฑแตง และแสดงความยินดีต่อคุณครูกัลยา กิจสุภา ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากคุรุสภาประจำปี 2555 ทั้งยังแสดง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนรู้จักการให้และช่วยเหลือผู้อื่น เพราะในปัจจุบันนี้ทางเหล่ากาชาดยังขาดแคลนเลือดสำหรับผู้ป่วยเป็นอย่างมาก อีกทั้งเลือดที่เรา ได้บริจาคอาจจะให้ชีวิตใหม่กับเพื่อนมนุษย์อีกหลายๆ ชีวิต และในโอกาสนี้ นางวราภรณ์ กีฬาแปง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในพื้นที่ 30 ไร่ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2555 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วันสถาปนาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 255 เวลา 09.00 น. นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดงาน เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ทางโรงเรียนได้จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนขึ้น ในงานมีการทำพิธีทางศาสนา กิจกรรมทำบุญตักบาตร ได้รับเกียรติจาก นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ นายอำเภอแม่สะเรียง คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองฯ ศิษย์เก่า นักเรียน ฯลฯ ได้ให้เกียรติมาร่วมงานทำบุญในครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้ นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายจอม นิลประยูร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
10 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โครงการน้ำประปาดื่มได้เพื่อบริการให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
การประปาส่วนถูมิภาค ร่วมกับโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัด โครงการน้ำประปาดื่มได้เพื่อบริการให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้ดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัย ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 6 กค.2555 โดยมีนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายถาวร นิติภาวะชน รองผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค นางสาววิไลวรรณ พิริยะกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียน นายแพทย์ณรงค์ สายวงค์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นายสุรพล สัตยารักษ์ นายอำเภอแม่ร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้การต้อนรับท่านอาจารย์ กฤษณพงศ์ กีรติกร
โรงเรียนขุนยวมวิทยา โดยคุณครูปราณี ทิพรส ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้การต้อนรับท่านอาจารย์ กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและศึกษาแนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 9 ก.ค. 2555 ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 54/80 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>