[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
Home
   
   Admin

  

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
8 พ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โครงการสื่อสานสื่อรัก รองชนะเลิศอันดับ๑ระดับประเทศ
นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเข้าร่วมอบรม "ต้นทุนชีวิต การให้เพื่อสังคม" ภายใต้โครงการ Miracle of life ในพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีร่วมกับ กองหนึ่งใจเดียวกัน และกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ และได้นำเสนอ โครงการ “สื่อสาน สื่อรัก” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการอบรมดังกล่าว ผลปรากฎว่า โครงการสื่อสารสื่อรักได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด พร้อมทั้งได้รับเงินทุนจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการ ต่อมา
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 80 ครั้ง.
7 พ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะติดตามจาก สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนสันกำแพง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 คณะติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย นางภาวินี ธำรงเลิศฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. และ นายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 และ นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สตผ.สพฐ. ติดตามการดำเนนิงานด้านการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พร้อมกับ คณะของ สพม.34 ประกอบด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายวิโรจน์ มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
7 พ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมต้อนรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ, เข็มเครื่องหมาย พอ.สว.และเข็มพระนามาภิไธย สว. แก่อาสาสมัคร จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมประทานของเล่นแก่เด็กเล็ก และทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ไปรับบริการ โอกาสนี้ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายเสียงทิพรส ผอ.ร.ร.ขุนยวมวิทยา และคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับ ในวันเสาร์
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
7 พ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
นักเรียนโรงเรียนจอมทองเดินทางไปศึกษาด้านภาษา ตามโครงการการเรียนภาษาจีนที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจอมทอง จำนวน 5 คน ที่เดินทางไปศึกษาด้านภาษา ตามโครงการการเรียนภาษาจีนที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และโครงการนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนภาษา จีนในโรงเรียน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยโรงเรียนจอมทอง กับ คณะภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 4 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยโรงเรียน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
7 พ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน (Classroom Meeting
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อนำเสนอนโยบาย ชี้แจงข้อมูลที่จำเป็นและวางแผนแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ และรับผลการเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 พ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางสาวอนงค์พร วาฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ปัจจุบันมีอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง มีข้าราชการครู จำนวน 4 คน นักเรียน จำนวน 58 คน ซึ่งยังขาดแคลนบุคลากร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ห้อง ICT ,ห้องสมุด,อาคารพักนอนนักเรียน, บ้านพักครู พร้อมทั้งตรวจสถานที่ตั้งถังน้ำไฟเบอร์ เ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
7 พ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ทางโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โดยนายจำลอง ปันดอน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ชุมชน ได้ร่วมกันจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 31 ปีการก่อตั้งโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 โดยได้มีการทำบุญ ตักบาตร เลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และฟังธรรมเทศนา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 พ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนฮอดพิทยาคม ได้มีนักศึกษา Miss. HU LINYUN
ในวัน จันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ได้มีนักศึกษา Miss. HU LINYUN จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเฉฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม นายมนูญ โพธาวัน ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับมอบช่อดอกไม้ให้แก่นักศึกษา จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 พ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะติดตามจาก สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนสบเมยวิทยาคม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 คณะติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย นางภาวินี ธำรงเลิศฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. และ นายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 และ นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สตผ.สพฐ. ติดตามการดำเนนิงานด้านการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมกับ คณะของ สพม.34 ประกอบด้วย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายวิโรจน์ มัง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
5 พ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 29 “อินทนนท์เกมส์”
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับเกียรติจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 29 “อินทนนท์เกมส์” โดยมี นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผอ.ร.ร.หางดงฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ณ อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 พ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับการประเมิน จาก สพฐ.
สพม.34 รับการติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จาก คณะติดตาม สพฐ.ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมล้านเงิน นำโดย นางภาวนี ธำรงเลิศฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. นายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 ภายใต้การต้อนรับและให้ข้อมูลจาก นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
5 พ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนบริเวณพื้นที่ราบสูง
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนบริเวณพื้นที่ราบสูง ในวันที่ 24-28 ตุลาคม 2555 โดยแบ่งสายเยี่ยมบ้านเป็น 2 สาย สายที่ 1 เดินทางในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2555 โดยเริ่มจากหมู่บ้านซิแบร บ้านปรอโพ บ้านห้วยขนุน บ้านห้วยยาบ บ้านแม่ละอาใน บ้านแม่ละอานอก บ้านลูกูดู บ้านชุ่ยมอ บ้านจกปุก บ้านห้วยไก่ป่าและบ้านสบหาด จากนั้นในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555 เริ่มเดินทางไปยังหมู่บ้านสายที่ 2 โดยเริ่มจากหมู่บ้านวะโซะทะ บ้านบิยอทะ บ้านซอแอะ บ้านแม่เทย บ้านใหม่ทอง บ้านยะลี่กุย บ้านขุนตื่นน้อย บ้าน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 พ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ต้อนรับ ณะผู้เข้ารับการอบรม การอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนบน
นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ผู้อำนวยการฝึกอบรม และคณะผู้เข้ารับการอบรม การอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2555
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
2 พ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมการจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนทั้ง 7 กลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพม.34 เพื่อพิจารณาจัดกิจกรรมนิทรรศการและจำหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 62 โดยให้กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกผลงานดีเด่นนักเรียน ที่ประสบผลสำเร็จสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อร่ว
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2 พ.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
งานวันสถาปนาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายวิโรจน์ มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมงาน วันสถาปนาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ซึ่งที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" โดยจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า บริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ และในปีนี้โรงเรียนมีอายุครบ 78 ปี โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ นายอำเภอแม่สะเรียงมาเป็
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
31 ต.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนนักเรียนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนักเรียนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา กาชาดไทยโดยมี นางบัวใบ สมแสง คุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน และตัวแทนนักเรียนแกนนำงานอนามัย ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ต.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ผู้อำนวยการวิไลวรรณ พิริยะกฤต คณะครู -นักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม เมื่อ วันที่ 23 ตค. 2555
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ต.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 6/2555
วันที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น.นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.34 ครั้งที่ 6/2555 ณ ห้องศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โอกาสนี้ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 มอบช่อดอกไม้ได้ แสดงความยินดี กับ นายเสียง ทิพรส ผอ.ร.ร.ขุนยวมวิทยา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกลุ่มดอยกองมู ต่อจากนั้น นางพรพัช ศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทน นายมงคล ชัยมงคล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ได้มอบทุน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
29 ต.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
Debsirin Knowledge camping ครั้งที่ 14
Debsirin Knowledge camping ครั้งที่ 14 "ความรัก-ความกตัญญูสู่การสร้างประโยชน์ต่อสังคม" วันที่ 8-11 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และบรูคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง มีนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ทั่วประเทศจำนวน 120 คนเข้าร่วมกิจกรรม
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
29 ต.ค.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียนจอมทอง
โรงเรียนจอมทอง จัดพิธีถวายพวงมาลาเป็นราชสักการะ เนื่องในวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ ลานที่ว่าการอำเภอจอมทองการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และแจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 54/91 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
รวมดาวน์โหลด
 
สพฐ.
   Admin