[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ 09 - 4635 -7487 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
17 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการประชุมขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ 17 กันยายน 2555 สพม.34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุม “โครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด (สังกัด สพม.34 , สช.เขต 1 -6 โรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษ, โรงเรียนปริยัติธรรม, ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน )จำนวน 121 โรงเรียน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธำรงไว้ ซึ่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
คณะกลุ่มบรรณารักษ์ จังหวัดน่านเยือนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. นาง สุวพรรณ สวนแก้ว บรรณารักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานศูนย์บรรณารักษ์ และคณะครูบรรณารักษ์ จังหวัดน่านจำนวน ๓๐ คน ศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปใช้พัฒนาระบบงานในห้องสมุดของโรงเรียน โดยมี นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพคณะครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์งานห้องสมุด โรงเรียนวัฒโนทัยพ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
15 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาลูกจ้างประจำ
วันที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. นายศัดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 วิทยากรบรรยาย เรื่องวินัย และการรักษาวินัย ให้แก่ลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 148 คน พร้อมนี้ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผอ.โรงเรียนฝางชนุปถัมภ์ และตัวแทนลูกจ้่างประจำทั้ง 7 กลุ่มดอย เสวนาประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อวิเคราะห์ สภาพปัญหาในการปฏิบัิตงาน ,ดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ ผอ.โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้มาสรุปความสำเร็จในการทำงานอย่างมีความสุข ให้ผู้เข้าประชุมได้รับฟัง ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ.เมือ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียนจอมทอง
1.การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2555 ระดับอำเภอ ประกอบด้วย อ.จอมทอง , อ.แม่แจ่ม , อ.กัลยาณิวัฒนา ณ สนามโรงเรียนจอมทอง ระหว่างวันที่ 13- 14 กันยายน 25552.การอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตามบทบาทหน้าที่ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2555
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
นักเรียนอบรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้น ม.5 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่อ “โครงการอ๋อ...รู้แล้วหยุดซะ!!” ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาลูกจ้างประจำ
วันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 10.30 น. นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรมลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 148 คน พร้อมบรรยายพิเศษ โดยกล่าวว่า การพัฒนาอบรมครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก ตลอดจนให้ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีระเบียบวินัย และมีความสุขในการทำงาน มีจิตบริการ มีทักษะ เจตคติที่ดีและปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม ในการนี้ นายอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล
วันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล”และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ของสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 120 คน ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตร ให้แก่สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายจรัส พรหมวงศ์ รอง ผอ.ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย นายกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจังหวัดเชียงให
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมจัดการอบรม นักเรียนแกนนำ ด้านสุขภาพในโรงเรีย
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมจัดการอบรม นักเรียนแกนนำ ด้านสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน อย.น้อย ตาม โครงการอบรมพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน อย.น้อย ณ ห้องโสต ฯ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.doitaowittayakom.ac.th/web/acti.php?id=185
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม PAT ภาษาจีน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบ PAT ภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนของโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมก่อนเข้า สู่การสอบวัดความถนัดทางด้านภาษาจีน หรือ PAT 7.4 รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน เคล็ดลับการทำข้อสอบ ในโรงเรียนเครือข่าย โดยมีคุณ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเข้าร่วมโครงการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2555 ( 1 ตุลาคม 2554) รอบสอง ให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 14 อัตรา โดย สพฐ.มีหลักการจัดสรร ดังนี้ 1. จัดสรรให้โรงเรียนที่ขาดร้อยละ 30 จำนวน 7 อัตรา 2. จัดสรรให้ สพม.บริหาร จำนวน 3 อัตรา เพื่อใช้บริหารจัดการตามความจำเป็น 3. จัดสรรให้ สพม.ที่มีคว
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
จัดพิธีทำบุญสืบชะตาหลวง และพิธีปล่อยปลาสืบชะตาชีวิต เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนจอมทอง ครบรอบ 52 ปี
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 โรงเรียนจอมทอง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจอมทอง จัดพิธีทำบุญสืบชะตาหลวง และพิธีปล่อยปลาสืบชะตาชีวิต เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนจอมทอง ครบรอบ 52 ปี โดยในงานมีขบวนแห่ครัวทานของนักเรียน ชุมชนและศิษย์เก่า การประกวดดนตรีโฟล์คซอง หางเครื่อง ร้องเพลงคาราโอเกาะ ซอพื้นเมืองและกาดหมั้วของนักเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
วันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายวิโรจน์ มังกรณ์ นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางอรอนงค์ เยี่ยมเจริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการส
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
12 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์,อ.พวงทอง องอาจ ,อ.อาทิตย์ อยู่เป็นสุข,อ.อรอนงค์ สิริกุลขจร รร.หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ผอ.เจียมพดล ไชยยาลักษณ์ รองฯฑันฑธร กันทะวงค์ ,อ.ณัฐกานต์ จอมขันเงิน รร.สองแคววิทยาคม ในวัน อังคาร ที่ 11 กันยายน 2555 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนฮอดพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการประเมินโครงงานของนักเรียน (Project Day)
โรงเรียนฮอดพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการประเมินโครงงานของนักเรียน (Project Day) ในวันที่ 12-13 กันยายน 2555 โดยมีนายมนูญ โพธาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคมเป็นประธานเปิดงาน
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
12 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โครงการฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนของนักษาศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินเพื่อปรับปรุงส่วนราชการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็น สำนักงานการศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม โดยทางโรงเรียนจอมทอง ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการฝึกประสบการณ์ในโรงเรียน ของนักษาศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายจัดการศึกษาภาคบังคับ๙ปี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต๑ เยือนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐น. คณะผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มเครือข่ายจัดการศึกษาภาคบังคับ๙ ปี โรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต๑ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๕๖ คน ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน โดยมี นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพคณะครูกลุ่มกิจการนักเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมาประเมินผลงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณายกฐานะเป็นสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยคณะกรรมการฯ ได้ดูงานเกี่ยวกับโครงการอินเ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
11 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
ศึกษาดูงานงานสภานักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานงานสภานักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีรองฯประพันธ์ เจริญเมือง คุณครูสายสมร ภูสีมา และนายวรัญญู คำป้อ ประธานสภานักเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 กย.2555
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 08.00 น. นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนปายวิทยาคาร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยขอความร่วมมือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรของชาวมัธยมศึกษา ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ถ้าเดินทางไปประชุม 1. ขอให้นั่งหน้า 2. ขอให้นั่งฟังจนจบการประชุม 3.ถ้ามีกิจธุระออกจากที่ประชุมควรทำความเคารพ 4. ถามคำถามที่ประชุมต้องแนะนำตัว และขอให้ครูทุกคนปฏิบัติหน้าที่ต
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
11 ก.ย.2555 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
ดพิธีถวายพวงมาลาพระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดพิธีถวายพวงมาลาพระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๔ ซึ่งเป็นวันคล้ายสวรรคต ๑๕๑ ปี ท่านสีหเดช หงษ์นคร เป็นประธานพิธี,งานผ้าป่าสมทบทุนสร้างที่ประดิษฐานพระบรมราชินยานุสาวรีย์,งานเปิดป้ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง นายวิรัช อินต๊ะปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เป็นประธานเปิดป้ายและเปิดป้ายโรงเรียนธนาคาร นายสัญญา ผูกรักษ์ ผู้จัดการธนาคารธกส. สาขาสันป่าตอง เป็นประธานเปิดป้าย ในวัน อาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2555
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 54/87 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin