[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 21:31:00
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

10 เม.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รดน้ำดำหัว ผอ.สพม.34 รอง ผอ.สพม. 34 ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2558
วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 11.30 น.รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา สพม.34 เข้ารดน้ำดำหัว เพื่อขอพร จาก นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อเป็นการสืบสานและแสดงอ
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
9 เม.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 60 คน ณ โรงแรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 เม.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 8 เมษายน 2558เวลา13.00 น นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กำหนดจัดประชุม ระหว่างวันที่ 8 -10 เมษายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 เม.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2558
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมประกอบพิธ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 เม.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือโรงเรียนปายวิทยาคาร
วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะกรรมการประเมินลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 34 ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานเขตพื
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 เม.ย.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างรักการอ่าน พัฒนาห้องสมุด พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างรักการอ่าน พัฒนาห้องสมุด พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางก
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
31 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมประกอบพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมประกอบพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" เป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพขอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
“อบรมสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ”
นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าร่วมอบรมตามโครงการ “อบรมสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบ Online
วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา จากโรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 67 คน มาศึกษาดูงานการสอบระบบออนไลน์ ณ โร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ 26 มีนาคม 2558 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง พร้อมทั้งแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ“สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลาก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนจอมทอง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนแม่ลาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีทำบุญและพิธีสักการะองค์เจ้าหลวงอินทวโรรสสุริยวงษ์
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโน รอง ผอ.สพม.๓๔ ร่วมพิธีทำบุญและพิธีสักการะองค์เจ้าหลวงอินทวโรรส สุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๘ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในปีนี้ครบรอบ ๑๐๙ ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรสามาเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ฯ หน้าอาคา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประเจำปี 2558
วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางฉวีวรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นางจีรฉัตร ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดบ้านวิชาการและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
วันที่ 23 มีนาคม 2558 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดบ้านวิชาการ : นวัตกรรมการเรียรู้บูรณาการท้องถิ่น ไอกลิ่นภูมิปัญา ทักษะการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2558 โดยได้เยี่ยมชมผลงานทางวิชาการของนักเรียน มหกรรมการแนะแนวเปิดโลกการศึกษาต่อฯ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาสู่มาตรฐานสากล
วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาสู่มาตรฐานสากล ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหอพระ จำนวน 83 คน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนหอพระ โดยการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
วันที่ 20 มีนาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานสากล The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร
วันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบเกียรติบัตร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 มี.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 46 อัตรา
วันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 9 อัตรา และบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/113 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>