[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
Home
   
   Admin

 


 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
21 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ โรงเรียนสันติสุข
วันที่ 21 มกราคม 2557 นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ โรงเรียนสันติสุข โดย ประเมิน นางสาวอารีรัตน์ กุมมารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ป็นประธาน นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป..เชียงราย เขต 4 กรรมการ นายบุญธรร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
20 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การประชุมสัมมนา “รวมพลังขับเคลื่อนคุณภาพ 2557”
วันที่ 17 มกราคม 2557 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมสัมมนา“รวมพลังขับเคลื่อนคุณภาพ 2557 ให้แก่ คณะกรรมการองค์คณะบุคคลทั้ง 3 องค์คณะฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ./ก.ต.ป.น. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 56 คน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนคุณภาพในปีงบประมาณ 2557 ในการนี้ นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
20 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นิทรรศการนำเสนอโครงงานนักเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดงานนิทรรศการนำเสนอโครงงานนักเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 จำนวน 120 คน ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายรามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อจัดสถานการณ์และโอกาสให้นักเรียนในโครงการรุ่นที่ 4 ได้นำเสนอจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
20 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเดจพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 18 มกราคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำโดย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเดจพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
17 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
งานวันครู ประจำปี 2557 กลุ่มดอยช้าง
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผอ.สพม.34 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีงานวันครู เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ของโรงเรียนกลุ่มดอยช้าง สพม.34 ประกอบด้วย โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โดยกิจกรรมในงานดังนี้ พิธีตักบาตรเงิน พิธีทางศาสนา พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ มอบเกียรติบัตร รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลระบบดูแลดีเด่น ให้กับข้าราชการครูและบุค
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
17 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
งานวันครู ประจำปี 2557 กลุ่มดอยอินทนนท์
กลุ่มดอยอินทนนท์ สังกัด สพม.เขต 34 จัดงานวันครู ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย โรงเรียนฮอดพิทยาคม , โรงเรียนจอมทอง , โรงเรียนแม่แจ่ม , โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม , โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โดยมีนางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.เขต 34 ประธานในพิธีในครั้งนี้ และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง นางรัตนาภรณ์ แปงทอง เข้าร่วมพิธีด้วย เพื่อรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ เชิดชูวิชาชีพครู อันเป็นวิชาชีพชั้นสูงและธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
16 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กิฬาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียน น.ส.ห.ย.ว.ก.
วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โรงเรียนหอพระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียน กาวิละวิทยาลัย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ “น.ส.หยวก” ระหว่างคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดงาน มีการแข่งขันก
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
16 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีงานวันครู กลุ่มโรงเรียน น.ส.ห.ย.ว.ก.
วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีงานวันครู เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด เชียงใหม่ ประกอบด้วย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกิจกรรมในงานพิธีทางศาสนา พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ มอบเกียรติบัตร รางวัลหนึ่งครูแสนดี ต่อจากนั้น นายสิทธิชัย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จัดงานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2557 นายเจดีย์ เดชพันธ์ และนายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง.ผอ.สพม.34 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า" ภายในงานมีกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการของกลุ่มสาระต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ถนนคนเดิน การจัดซุ้มของชนเผ่ากะเหรี่ยง ละว้า ไทยใหญ่ พื้นเมือง ม้ง อีกทั้งยังมีการเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศาลาเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ในการนี้ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผอ.ร.ร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ พร้อมด้วย รอง ผอ.ร.ร.
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
10 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น
วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือก สถานศึกษาครูผู้สอนและนักเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสถานศึกษาที่ส่งใบสมัครและผลงานเข้าร่วม จำนวน 11 โรงเรียน ครูผู้สอน จำนวน 21 ราย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ราย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 18 ราย ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานตามเอกสาร ตามรางวัล
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
9 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Chomthong School Foreign Language Open House ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Chomthong School Foreign Language Open House ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธี วันที่ 9 มกราคม 2557 ซึ่งในงานมีการแสดงของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP GSMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - 2 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 5 การโชร์ผลงานภาพ และอื่นๆที่น่าสนใจของประเทศอาเซียน +3 และห้องสมุดเฉลิมพระเกีรยติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจอมทอง จัดกิจกรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กราบนมัสการหลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางสาวณัฎฐารัตน์ ขันชัยทิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอนงค์พร วาฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นางสาวอรอุมา แสนไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้ากราบนมัสการ หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และพระศรีศิลปาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขอรับพรเพื่อเ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
9 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบo-net ม.3 ปี2556
วันที่ 8 มกราคม 2557 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O - Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 ปี 2556 ให้แก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการและข้าราชการครูที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาในสังกัด จำนวน 41 โรงเรียน โดย นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ของมูลนิธิสามสาระ
วันที่ 8 มกราคม 2557 10.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ของมูลนิธิสามสาระ โดย นางอันนาลี แฮนด์ดิรกส์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสามสาระ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายคารล์ เซมเมลลส์ ประธานมูลนิธิสามสาระประเทศฮอลแลนด์ และ นางศิรรัตน์ เจริญวงศ์ เลขานุการ ประจำประเทศไทย กับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนปายวิทยาคาร โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา&a
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ ทีมบริหารองค์กร
วันที่ 8 - 9 มกราคม 2557 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอยช้าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม และโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม พร้อมคณะข้าราชการครู เข้าสวัสดีปีใหม่ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน สพม.34 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นางภัทราธร โฆษะโยธิน นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา นายอวยชัย ศรีตระกูล นายสุพจน์ เจริญ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เตรียมจัดงานประชุมวันครู ประจำปี 2557
วันที่ 8 มกราคม 2557 นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2557 ของ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โรงเรียนหอพระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (กลุ่มโรงเรียน "นางสาวหยวก") ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ในวันที่ 16 มกราคม 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ซึ่งมีกิจกรรมที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางก
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
6 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ ทีมบริหารองค์กร
วันที่ 6 - 7 มกราคม 2557 ผอ.สก.สค.เชียงใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมคณะข้าราชการครู และสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน สพม.34 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นางภัทราธร โฆษะโยธิน นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา น
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
6 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาสาระสุข-พลศึกษาในศตวรรษที่ 21
วันที่ 4 มกราคม 2557 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.34 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาสารการเรียนรู้สาระฯ สุข-พลศึกษา สพม.34และ สพม.35 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ เชียงใหม่ โดย นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานพิธีเปิดการประชุมฯ วิทยากรประกอบด้วย ดร.สุมน คณานิตย์,ศน.ปาริชาติ ธนัญชัย ศูนย์พัฒนาวิชาการสุขศึกษาพลศึกษาร.ร.หอพระและ บริษัทสำนักพิมพ์วีบุคจำกัดโดยอ.ถาวร รุ่งราตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสารธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ได้จัดโครงการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอ็มพิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ผลการประกวด ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนจอมทอง ระดับอาชีวศึกษา ได้แ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ม.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนาพัฒนาประสิทธภาพบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ โดยกล่าวว่า ขอให้บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ปณิธาน สพม.34 ดังคำว่า สร้างสรรค์ผลงาน บริการฉับไว ยิ้มแย้มแจ่มใส่ ใสใจคุณภาพ ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต่อจากนั้นมีกิจกรรมสังสรรค์ในวาระดิถีปีใหม่ 2557 โอกาสนี้ ได้กำชับให้บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน สพม.34
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 13 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/90 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
รวมดาวน์โหลด
 
สพฐ.
   Admin