[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
12 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เทิดไท้องค์ราชินี 80 พรรษา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เทิดไท้องค์ราชินี 80 พรรษา โดยมีนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมมีการเดินรณรงค์จากชมรมและโครงการต่างๆไปยังชุมชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ในแต่ละกิจกรรมดังนี้ 1.โครงการต่อต้านการทุจริต 2.งานป้องกันสารเสพติดและโรคเอดส์ 3..ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค 4.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 5.โครงการรุ่งอรุณ 6.ชมรมต้นกล้า ก้าวกล้าสันป่าตอง นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่างๆและแ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน จาก สมศ.รอบที่ 3 ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.34 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ในโอกาสที่โรงเรียนสองแคววิทยาคม นำโดย นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม เข้ารับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา(องค์การมหาชน): สมศ รอบที่ 3 จาก บริษัท เอ็ด คิว จำกัด ประกอบด้วย นายใบ พิณราช นายสุรพล สมภักดี นางทัศนี แดงโน โดย มีหัวหน้าส่วนราชการ กรรมการสถานศึกษา และคณะผู
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
ร่วมนำขบวนงานมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 112 ปี๋ ของดีจ๋อมตอง ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 วงโยธวาทิตโรงเรียนจอมทอง ร่วมนำขบวนงานมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 112 ปี๋ ของดีจ๋อมตอง ครั้งที่ 6 โดยในงานในการประกวดธิดาผ้าฝ้าย , บ่าวหล่อจ๋อมตอง , นางฟ้าจำแลง , การแข่งกลองหลวง , การแสดงของศิลปินชื่อดัง และการจดทะเบียนสมรสจุดสูงสุดของประเทศไทย งานมีตั้งแต่วันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานที่ว่าการอำเภอจอมทอง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
11 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม และ โรงเรียน ดอยเต่าวิทยาคม โดยติดตามการสอบระดับชั้น ม.3 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2556 ระดับชั้น ม.6 ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2556
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม และ โรงเรียน ดอยเต่าวิทยาคม โดยติดตามการสอบระดับชั้น ม.3 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2556 ระดับชั้น ม.6 ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนสันติสุขนำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงชุด "นพบุรีศรีนครพิงค์" ในพิธีเปิดกีฬาอำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2556
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนสันติสุข นำโดย นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงชุด "นพบุรีศรีนครพิงค์" ในพิธีเปิดกีฬาอำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2556 ซึ่งมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
รอง ผ.อ. วัฒโนทัยฯ เข้ารับโล่เกียรติยศ สถานศึกษาป้องกันแก้ไขยาเสพติดดีเด่น ปีงบประมาณ 2554
วันที่ 28 มกราคม 2556 นางสุพิน อินทรรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ประเภทสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปีงบประมาณ 2554 จากนายพงศ์เทพ เทพกาญจณา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมมอบนโยบายการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและเปิดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้แก่ผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (ศพส.ศธ.) ณ ตึกส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ด้ออกบริการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน
ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โดย ดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียนศึกษา ได้ออกบริการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้กับเจ้าของกิจการ OTOP และหัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอดอยสะเก็ด โดยได้ออกบริการในทุกวันพฤหัสบดี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยร่วมแห่ขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยร่วมด้วยส่วนราชการอำเภอแม่ออนนำนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและครู พร้อมด้วยบุคลากรในส่วนราชการต่างในอำเภอแม่ออน เข้าร่วมแห่ขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๓๗ วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ขบวนดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
กิจกรรมตานข้าวใหม่ : งานจริยธรรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
กิจกรรมตานข้าวใหม่ : งานจริยธรรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยคุณครูนวพรรณ แก้วชะเนตร ได้จัดกิจกรรมตานข้าวใหม่ ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนยุพราชฯ นำข้าวสาร ข้าวจี่ ข้าวหลาม ข้าวแต๋น มาร่วมทำบุญโดยมีพระครูอานนท์ เจ้าอาวาสวัดล่ามเช้า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ ๘ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ในวันอังคาร ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ โดยมีนายอดุลย์ วงษ์ใหญ่ ที่ปรึกษาโครงการรร.ในฝัน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึก
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
5 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
ร่วมพิธีงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ
วันที่ 5 ก.พ. 2556 นายพิเชษฐ รัตนวรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นำคณะครู และนักเรียนร่วมพิธีงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประกอบพิธีถวายสักการะ และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละมณฑลทหารบกที่ 33 ซึ่งจัดโดยมณฑลทหารบกที่ 33 และในงานได้มีโอกาสกราบขอบพระคุณเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ผู้สืบราชสกุลเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ที่ได้กรุณาร่วมทำบุญ จัดสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน จาก สมศ.รอบที่ 3 ณ โรงเรียนนมินทราชูทิศ พายัพ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.34 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ในโอกาสที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เข้ารับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรวดี ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.วีระชาติ นักสอน นายประดิษฐ์ สิริเดช นางคนึง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดอบรมค่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนที่สนใจ
งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดอบรมค่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนที่สนใจ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Scratch ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย สนุก สามารถสร้างชิ้นงานได้หลากหลายตามจินตนาการ เช่นการสร้างภาพเคลื่อนไหว สร้างเกม หรือด้านดนตรีตลอดจนถึงงานศิลปะ ระหว่างวันที่ 2 - 3 ก.พ. 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
ส่งขบวนรถบุปผาชาติ เข้าร่วมประกวดในงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2556
ด้วยอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งขบวนรถบุปผาชาติ เข้าร่วมประกวดในงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2556 โดยทางโรงเรียนจอมทองได้ส่งนักเรียน วงโยธวาทิต และการแสดงนาฏศิลป์ เข้าร่วมขบวน เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมกับชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
1 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
แสดงความยินดีกับนักเรียน ม. 6 ดอกปีบช่อที่ 107
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประเภทโควตาต่าง ๆ โครงการเรียนดี โครงการรับตรง และโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 535 คน ซึ่งนักเรียนบางคนสอบได้หลายสถาบัน/คณะ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น ประธานศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและแนวการดำเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนทุกคน ในกิจกรรมครั้งนี้ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดกิจกรรม เสริมความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.3
วันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ร่วมกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว และโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรม เสริมความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.3 จำนวน 198 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
1 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใจพิธี "บวชป่า"
คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใจพิธี "บวชป่า" เนื่องจากตระหนักในคุณค่าของป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
1 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บรรจุครูผู้ช่วย 16 อัตรา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 16 ราย พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในสถานศึกษาของ สพม.34 และขอให้ครูบรรรจุใหม่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน พร้อมนี้ ได้ให้ครูบรรจุใหม่บันทึกประวัติใน ก.พ
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
1 ก.พ.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนหอพระ รับการประเมิน สมศ.รอบ 3
วันที่ 28 มกราคม 2556 นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.34 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ในโอกาสที่โรงเรียนหอพระ เข้ารับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ ประเมินรอบที่ 3 (โดย บริษัท จี เอส การประเมิน จำกัด ) ประกอบด้วย นายเตี๋ยง สุภประสาธน์ นางปราณี เกษสุวรรณ นายประจวบ อินชู และนางสุฬารัตน์ จิ่วสุข โดยมี นางนิตยา บุญเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยโรงเรียน คณะ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ม.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์จัดงาน “สายสัมพันธ์ ขาว – แดง”
นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ร่วมกับ นายอำพล บุตรวงค์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ , นายสวง ไชยยา ประธานชมรมศิษย์เก่าฯ, และ ดต.อานันชัย ศรีโพอุ่น ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดงานประจำปีของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ “ สายสัมพันธ์วัน ขาว – แดง” ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้ปกครองน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/75 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>