[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ 09 - 4635 -7487 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
31 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่บรรจบ สุทธิสานนท์
วันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 19.00 น. คณะบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่บรรจบ สุทธิสานนท์ มารดาของนาย พิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 346 หมู่ที่ 2 บ้านนาหนอง ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
31 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ส่งผลงาน obec awards ของผู้บริหารสถานศีกษา ครู จำนวน 20 คน ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต2
วันที่ 30 ตุลาคม 2556 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ดำเนินการส่งผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ระดับภาคเหนือ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดด้านวิชาการ จำนวน 4คน ด้านบริหารจัดการ จำนวน 10 คน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน จำนวน 5 คน และลูกจ้างยอดเยี่ยม จำนวน 1 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 การดำเนินส่ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
27 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 One District One Schoolarship ( ODOS) (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
วันที่ 27 ตุลาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) โดยมีนายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 เป็นประธานกรรมการสอบ และมี นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นรองประธาน โดยมีจำนวนนักเรียนผู้เข้าสอบทั้งหมด 78 คน แบ่งเป็นทุนประเภทที่1 จำนวน 21 คน มาสอบ 18 คน ขาดสอบ 3 คน และ ทุนประเภทที่2 จำนวน 57 คน มาสอบ 32 คน ขาดสอบ 25 คน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 One District One Scholarship ( ODOS)
วันที 27 ตุลาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 One District One Scholarship ( ODOS) ณ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ นักเรียนนักศึกษาสมัครสอบคัดเลือก ทุนประเภท 1 และทุนประเภท 2 ก่อนดำเนินการสอบคัดเลือก นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลาง ได้ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติหน้าที่และความรั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคุณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
วันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลาง ได้ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้กับคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ คณะกรรมการกำกับห้องสอบ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการจัดสถานที่สอบ คณะกรรมการเก็บรักษาข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)” ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 24 ตุลาคม 2556 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา /ประถมศึกษา จำนวน 1,650 คน ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบทิศทางนโยบายทางการศึกษาการขับเคลื่อนและเพื่อการประชาพิจารณ์การระดมวิสัยทัศน์สมาชิกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ของสมัชชาบุคลากรทางในการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ให้สมเหตุสมผลสมดุลกับภาระงาน ค่างาน กรอบภารกิจและภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้สามารถขับเคลื
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
23 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราชของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2556
นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย บุคลากรทางกรศึกษา ร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2556 วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ข้าราชกาครูและบุคลากร สถานศึกษาในสังกัดร่วมพิธี ประกอบด้วย นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ผู้อำนวยการโรงเรี่ยนยุพราชวิทยาลัย และคณะข้าราชการครู นักเรียน นายอนันต์ สุคะโต รองผู้อำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญทา ชัยเลิศ ประธานคณะกรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ โดย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๕ พรรษา
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ พิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๕ พรรษา แห่งแรกของภาค ๓๑๐ - เอ ๑ และแห่งที่ ๔๔ ในประเทศไทย ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียง ใหม่ กล่าวแสดงความยินดี ไลออน อรรณพ วิทยะสิรินันท์ ประธานจัดสร้างห้องสมุดฯ กล่าวรายงาน และนา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
16 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่
วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2555 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 58 อัตรา โดยพิจารณาให้สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมชั้น 5 สพม.34
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมลูกจ้าง
วันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมลูกจ้างชั่วคราว สพม.34 จำนวน 12 คน เพื่อชี้แจงให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการ ทำงานตรงต่อเวลา มีความขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และให้ทุกคนพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 สพม.34
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
9 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การแข่งขันทักษะวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63" ประจำปีการศึกษา 2556 กลุ่ม 6 อินทนนท์ 2
การแข่งขันทักษะวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63" ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ กลุ่ม 6 อินทนนท์ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิชัย มูลเขียน รองผู้อำนวยการ สพม.34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพม.34 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมในเชียงใหม่กลุ่มที่ 6 (อินทนนท์ 2) ประกอบด้วย โรงเรียนจอมทอง , โรงเรียนแม่แจ่ม , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 , โรงเรียนบ้านแม่แฮเ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
8 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554 และบรรจุผู้สอบแข่งขันได้จากเขตพื้นที่ใกล้เคียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคล ได้ประชุมชี้แจงผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้่ช่วย ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและชี้แจงรายละเอียดการบันทึกทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 ต่อจากนั้น ได้ดำเนินการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554 และบรรจุผู้สอบแข่งขันได้จากเขตพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 96 คน ณ สถานวิปัสสนากรรมฐาน วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) ระหว่าวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2556 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การอบรมในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ดำเนินการพัฒนาคุณธรรม นำวิชาการ เพื่อสานเครือข่าย บ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน ให้แ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
5 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายสิทธิชัย มูลเชียน รอง ผอ.สพม.34 นายศักดืชีวิน วัฒโล นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2556 และในวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
1 ต.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดงานเกษียณอายุราชการ
นางภัทราธร โฆษะโยธิน รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้งาน “มุทิตาคารวะ สักการะด้วย” ของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งในพิธีมีการทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พิธีอำลาแผ่นดิน และพิธีบายศรีสู่ขวัญครูผู้เกษียณ เกษียณอายุราชการทั้ง 5 ท่าน คือ ครูทองพรรณ เดชภูมี ครูพัฒนา ฤกษ์สตรี ครูนวรัตน์ ปัญโญใหญ่ ครูสุธินั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและรับมอบเกียรติบัตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการตามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง องค์การการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู
วันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 11.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม. 34 ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและรับมอบเกียรติบัตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการตามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง องค์การการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 5 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียบงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานผู้สนับสนุนโครงการ ประกอบด้วย มหาวิทยาล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ประกอบด้วย นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 นางปิยะภรณ์ ปัญโญ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางพยอมศรี วรุณวนารักษ์ ศึกษานิเทิศก์ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการซึ่งทุกท่านได้มุ่งมั่นในการทำงานจนถึงเกษียณอายุ โดย นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.ส
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
26 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
จัดงาน มุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556
วันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 08.30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดงาน มุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 74 คน ประกอบด้วย รองผอ.สพม.34 จำนวน 1 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 คน ข้าราชการครู จำนวน 59 คน และลูกจ้างประจำนวน 5 คน
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
24 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2556
วันที่ 24 – 25 กันยายน 2556 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2556 ให้แก่ ข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด จำนวน 41 โรงเรียน ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายดำเนินโครงการพัฒนาคุณภ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/86 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin