[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-112974-5 โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
Home
   
   Admin

  

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
25 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมระเบียบงานสารบรรณให้กับลูกจ้าง
วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรมระเบียบงานสารบรรณ ให้แก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพม.34 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 1,3, 4 ,5 จำนวน 23 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สพม.34 จัดโดย สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายวิชาญ ชัยชมภู นายกสมาคมลูกจ้าง สพฐ และกรรมการสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย กล่าววัตถุประสงค์ เพี่อ ใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้ง 2 / 2557
วันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.34 ครั้งที่ 2 /2557 ตามข้อราชการในระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามระเบียบวาระฯ ต่อจากนั้น ประธานการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือน เมษายน 2557 สพม.34 จะต้องดำเนินการ 1. การสอบรรจุแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพม.4 มาศึกษาดูงาน
วันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.34 ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ ฐิตะยารักษ์ รอง ผอ.สพท.4 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.4 และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.4 ที่มาศึกษาดูงานด้านเทคนิคการนิเทศ กระบวนการนิเทศ และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 สพม.34 การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.4 จะนำไปพัฒนาศักยภาพการนิเทศและกา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
17 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง "ครูผุ้ช่วย"
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย "ครั้งที่ 1/2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 5 วิชาเอก ประกอบด้วย 1. ภาษาเกาหลี 2. ภาษาจีน 3. ภาษาไทย 4. คณิตศาสตร์ 5. นาฏศิลป์ ดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 – 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.
14 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนขุนยวมวิทยา รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3
วันที่ 11 มีนาคม 2557 นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.34 พร้อมด้วย นางศิริกร ปวงคำคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ น.ส.พิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ที่เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2557 จากบริษัทนครินทร์การประเมิน จำกัด คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ดร.สมคิด
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
14 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางฉวีวรรณ์ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวอนงค์พร วาฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เดินทางไปประชุม ณ ห้องเรียนสาขากัลยาณิวัฒนา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 7 ครั้ง.
13 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดการประชุม ส.ม.บ.ท. ประจำปี 2556
วันที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) จัดประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ. ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และ คณะ ผู้บริหารการศึกษา (ผอ./รอง ผอ.สพม.) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ผอ./รอง ผอ.) จำนวน 2,500 คน ณ ห้องล้านตองโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดย นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าว
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.
12 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ส.บ.ม.ท.จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่สมาชิก
วันที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 18.00 น. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ให้กับ สมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่มาเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดย ได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร. เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมกา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
12 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย
วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557 ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ส.บ.ม.ท. ประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท) จัดประชุมสัมมนาวิชาการและการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ระหว่างวันวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2556 2556 ณ ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา (ผอ./รอง ผอ.สพม.) และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ผอ./รอง ผอ.) จำนวน 2,500 คน วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์แก่สมาชิกของสมาคม และเป็นโอกาสเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ผูกพันฉันท์กัลยาณมิตรระหว่าง ผู้บริ
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
10 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2557
วันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดการประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2557 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนว ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 82 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 กล่าวรายวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแนะแนวของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อด้านอาชีพของนักเรียน ภายใต
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
8 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์
วันที่ 8 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบที่สอง ระดับประเทศ World Youth Mathematics Inter – City Competition ( WYMIC 2014) ให้แก่ นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกผ่านรอบแรก จาก นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เขต 35 จำนวน 276 คน ณ สนามสอบ โรงเรียนธรรมราชศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00 - 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ เวลา 11.30 - 11.50 น. เขียนบันทึกความดี โอกาสนี้ ดร.บุญทอง บุญ
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
8 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบ GAT ความถนัดทั่วไป และการสอบ PAT
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดสอบ GAT ความถนัดทั่วไป และการสอบ PAT ความถนัดเฉพาะวิชา ครั้งที่ 1 ให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในสังกัด ที่มีความประสงค์ จะสอบเพื่อนำคะแนนที่สอบได้ไปสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 สนามสอบ GAT PAT ประกอบด้วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนหอพระ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ และโรงเรียนวารีเชี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ
วันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,การส่งเสริมการศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจกับคณะกรรมการดำเนินงานทุกคณะฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กำหนดจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์
วันที่ 6 มีนาคม 2557 นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบสอง ระดับประเทศ World Youth Mathematics Inter – City Competition ( WYMIC 2014) ณ ห้องประชุมชั้น 4 โดย สพฐ. มอบหมายให้ สพม.34 ดำเนินการสอบฯ โดยมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายศูนย์สอบ 1 สนามสอบ ได้แก่ สพม.35 (ลำปาง- ลำพูน) ให้นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกมาสอบในครั้งนี้ จำนวน 56 สพม.34 จำ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
5 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบวัดความรู้ NT National Test และสอบ Las Local assessment system
วันที่ 5 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ NT ( National Test ) สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และสอบ Las (Local assessment system) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้แก่ นักเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 41 โรงเรียน ณ สนามสอบโรงเรียน โดยทดสอบ 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2557
วันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวง เทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ โดยมี พันเอก (พิเศษ) โกศล ประทุมชาติ รอง ผบ. มทบ.33 ผู้แทน ผบ. มทบ.33 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง.ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี โดยมีนายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
1 มี.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วันที่ 2 ของการอบรมครูผู้ช่วย
วันที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย จำนวน 50 คน ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยกรให้ความรู้ในวันนี้ ประกอบด้วย นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิ ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ได้มาถอดประสบการณ์ การทำงาน การสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการปฏิบัติเป็นข้าราชการที่แก่ครูผู้ช่วย ต่อจากนั้น นายวีระ อุสาหะ ศึกษานิ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
28 ก.พ.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย รุ่นที่ 3
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.45 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานพิธีอบรมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย จำนวน 50 คน ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้ครูผู้ช่วย และข้าราชการที่โอนย้ายจากหน่วยงานการศึกษาอื่น ให้ตระหนักถึงคุณค่า ความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นครู ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
28 ก.พ.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนหอพระจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศศนียบัตร ปีการศึกษา 2556
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศศนียบัตร ปีการศึกษา 2556 ให้แก่ นักเรียนที่จบหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 160 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 250 คน ของโรงเรียนหอพระ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิและรักในสถาบัน โดย นายณรงค์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน ณ หอประชุมพันแจ่ม โรงเรียนหอพระ ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/93 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
รวมดาวน์โหลด
 
สพฐ.
   Admin