[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 00:01:57
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

4 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะ กพท.เขต 34 ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 นายบุญทา ชัยเลิศ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุม ในการนี้ นายภิญโญ จันทรวงศ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามนโยบายการตรวจราชการ
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่ 15 -16 (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) ประชุมหน่วยรับตรวจทุกสังกัดของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 1 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา โดยจะดำเนินการบรรจุแต่งตั้งโรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนอรุโณทัยว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้อความชนะเลิศน้อมรำลึงถึง พระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายเจีดย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้อความชนะเลิศน้อมรำลึงถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ทรงพระราชทาน "ครูตู้ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า" ของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดกิจกรรมลงนามถ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ให้การต้อนรับ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ธ.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ครูดีสู่วิถีพอเพียง เพื่อรับรางวัล ครูดีสู่วิถีพอเพียง ประจำปี 2557
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประชุมประธานกลุ่มดอย ณ ห้องประชุมชั้น 5 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ครูดีสู่วิถีพอเพียงและให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาคัดเลือกครูดีสู่วิถีพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของนักเรียนพักนอนและได้มอบนโยบายในการพัฒนาคุณภา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะกรรมการ "สพฐ.ดีเด่น"ติดตามและตรวจสอบสภาพจริง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ให้การต้อนรับ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป และว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวนีย์ ปฐมนรา นักทรัพยากรบุคคล ส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธี "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2557
วันที่ 25 พฤศิจกายน 2557 สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี " วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า " ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกูฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนด “วันวชิราวุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.18 (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน มาศึกษาด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดการแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 20 พฤศจิการยน 2557 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานในพิธีเปิดการแข่งกรีฑาระหว่างคณะสีของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกรีฑาภายในระหว่าง 5 คณะสี ได้แก่ คณะเทอดจรรยาสีเหล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.8 (จังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี) พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 48 คน เพื่อม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
19 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ,นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
18 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและจัดสรรงบแลกเป้า ปีงบประมาณ 2558
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณงบแลกเป้า จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีโครงการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,กลุ่มนโยบายและแผน,กลุ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
18 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ครูดีวิถีพอเพียง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ครูดีวิถีพอเพียง ครั้งที่1/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การคัดเลือกผลงานของข้าราชการครูสายบริหารสถานศึกษา,สายงานการสอนและบุค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขุนยวมวิทยา
วันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 นางภัทราธร โฆษะโยธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายวิโรจน์ มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
17 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2557 "เชียงใหม่เกมส์ 2014" ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ป
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
16 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมการใช้ระบบสำนักงานอัจฉริยะ Smart Office
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office ระบบสำนักงานอัจฉริยะ Smart Officeให้แก่ บุคลากรทางการศึกษากลุ่มทุกลุ่มงานในสำนั
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมการใช้ระบบสำนักงานอัจฉริยะ Smart Office
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office ระบบสำนักงานอัจฉริยะ Smart Officeให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและบุคลากร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/106 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>