[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ 09 - 4635 -7487 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
23 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้การบริการของลูกจ้างเพื่อยกคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้การบริการของลูกจ้างเพื่อยกคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2) ให้แก่ ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โอกาสนี้ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข๋ กล่าวต้อนรับ โดยมี นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา และ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
วันที่ 22 พฤศิจกายน 2556 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 เพื่อพิจารณาการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของโรงเรียนและครู พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณการจัดนิทรรศการ ให้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (จัดนิทรรศการผลงานโรงเรียนและครูเกี่ยวกับอาเซียน) โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์(จัดนิทรรศการการผลงานโรงเรียนและครูด้านทักษะชีวิต) โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม (กิจรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการประหยัดงบประมาณของ สพม.34
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรการประหยัดงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เพื่อพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการบริหารจัดการของสำนักงาน โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เสนอแผนกำหนดมาตราการประหยัดงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมพิจารณาจัดทำมาตรการประหยัดงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามลักษณะ ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชก
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
20 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จัดกิจกรรมโครงการ”ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย” ภายใต้กรอบหัวข้อ”การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทยในท้องถิ่น” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) ระดับภาคเหนือ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นศูนย์กลางในการรับผลงานและเป็นสถานที่คัดกรองผลงานข
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเตรียมการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.34 ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที้่ 4 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดเตรี่ยมอุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรม เตรียมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ และแจ้งบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมชุมนุม สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมชุมนุมประกอบด้วย โรงเรียนสารภีพิท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
แสดงความยินดี
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และนายทีปชัย วงศ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัภม์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะข้าราชการครู เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา นายอวยชัย ศรีตระกูล นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ ที่ได้รับแต่งตั้ง จาก สพฐ.ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.34 ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 เพื่อพิจารณาการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของโรงเรียนและครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 การจัดกิจกรรมนิทรรศการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประกอบด้วย 1.การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนและครู 2.การจัดแสดงผลงานนักเรียนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน 3.การนิทรรศก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดงานประเพณียี่เป็งโรงเรียนสองแคววิทยาคม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดงานประเพณียี่เป็งของโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยเหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนจัดงานประเพณียี่เป็ง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของขาวล้านนา เและมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเป็นศิริมงคล ในการนี้ นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผุู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เดินทางมาส่งรองสุพจน์ เจริญทรัพย์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.30 น. คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้ินที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้เดินทางมาส่ง นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง จาก สพฐ.ให้รักษาราชการ รอง ผอ.สพม.34 ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ชั้น 5 โดย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัภม์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการประเมินเพื่อคัดเลือก โครงการครูมืออาชีพ”เพชรล้านนา”34
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประชุม คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการประเมินเพื่อคัดเลือก โครงการครูมืออาชีพ”เพชรล้านนา”34 โดย นายวีระ อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนความเป็นมาในการจัดทำโครงการครูมืออาชีพ “เพชรล้านนา”34 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 34 ได้ดำเนินงานมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา (2554- 2555) เป็นโครงการที่ต้องการยกย่องเชิดชูเกียรติแต่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงรุกการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติเชิงรุกการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2557 พร้อมบรรยายพิเศษ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่ทำหน้าที่การเงินละพัสดุของโรงเรียน จำนวน 3 คน จำนวน 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 40 คน ของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยทีมวิทยากร จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นทีกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2557
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบบริหารจัดการสำนักงานและงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณประจำปี 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
12 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับรองเจดีย์ เดชพันธ์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11 .00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายกิติชัย วิจิตรสุนทร รอง ผอ.สพม.เขต 35 คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึ
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
11 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับรองอนิรุทธ์ ล่ามพระยา
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.34 และ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายสามารถ รักษาศิลป์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 ที่เดินทางมาส่ง นายอนิรุทธ์ ล่ามพระย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ต
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
8 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับรองสุพจน์ เจริญทรัพย์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางภัทราธร โฆษะโยธิน นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.34 และผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ที่เดินทางมาส่ง นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตามคำสั่งแต่งตั้งจาก สพฐ.ให้รักษาราชการ รอง ผอ.สพม.34 ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
8 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินระดับชั้นงาน(ตำแหน่งลูกจ้างประจำ)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประชุมลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งสายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำที่ขอเปลี่ยนสายงาน จำนวน 11 ราย ดังนี้ ประกอบด้วย 1. นางพนมพร ฟูศรีสกุล พนักงานธุรการ ระดับ ส3 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 2.นางจินตนา แสงมูล พนักงานธุรการ ระดับ ส3 โรงเรียนไชยปราการ 3.นายชุมพล พุทธสาร พนักงานธุรการ ระดับ ส3 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 4.นายพิช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 (กิจกรรมเหลียวหลังแลหน้า นำพานโยบายสู่การปฏิบัติ) ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการประชุม ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 25 คน ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน การจัดประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอข้อมูลแผน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
5 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 (กิจกรรมเหลียวหลังแลหน้า นำพานโยบายสู่การปฏิบัติ) ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2556 ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยนายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุม โดยให้ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนจอมทอง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนจอมทอง โดยนายสุพล ประสานศรี ผอ.ร.ร.จอมทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นักเรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักแพ้ รู้จักชนะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ่งดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนจอมทอง และสนามกีฬาอำเภอจอมทอง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
1 พ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 5/2556
วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายบุญทา ไชยเลิศ ประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 5 /2556 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 โดย นางภัทราธร รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 นำเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/87 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin