[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-112974-5 โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
Home
   
   Admin

  

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
16 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา
วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ให้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู ในสังกัด จำนวน 41 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน จำนวน 123 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันกำแพง โดย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบภายในและระเบียบต่างๆด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สามารถตรวจสอบงานการบริ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
13 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 4 โดย สพฐ.ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีโรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนฝางชน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมนักเรียนแกนนำ"โรงเรียนสุจริต" โรงเรียนจอมทอง
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมนักเรียนแกนนำตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ของโรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 360 คน ณ หอประชุมอินทนนท์ ในการนี้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนจอมทอง ให้การต้อนรับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สพม.34 โดย สพม.34 จะดำเนินการจัดอบรม ให้แก่ รอง ผอ.ร.ร.และ ครู จำนวน 41 โรงเรียนๆละ 3 คน รวม 123 คน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
12 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร.ร.แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ดำเนินโครงการธนาคารออมสิน
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ประธานเปิดงานพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างธนาคารออมสินและโรงเรียน โดยนายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน นายยุทธนา เจ้าดูรี ปลัดอาวุโส อำเภอแม่สะเรียง นางปรีดาพร สังข์ผลิพันธ์ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาแม่สะเรียง และนายวิเชียร ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมพิจารณาจัดตั้่งงบประมาณงบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสถานศึกษาที่มีความจำเป็นในการขอตั้งงบประมาณป้องกันอุทกภัย ประด้วย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนอมก๋อย โรงเรียนปายวิทยาคาร โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทำโครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องจากอุทกภัยสำหรับสถานศึกษาที่ได้
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
9 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพือการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,กาวิละวิทยาลัย,หอพระ,แม่หอพระวิทยาคม,แม่ริมวิทยาคม ที่เข้าร่วมโครงการโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยศึกษาดูงานโรงเรียนแกนนำโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาการที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม โอกาสนี้ นายกฤษณะ ตั้งวิวัฒนพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำหรับโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการส่งเสริมส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1,543 รูป
วันที่ 8 มิถุนายน 2557 นายอนิรุทธ์ ล่ามพระย รอง ผอ.สพ.34 ตัวแทนของ สพม.34 ร่วมงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์1,543 รูป จัดโดยอำเภอสารภี มีโรงเรียนในสังกัด เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบชาวศิวิไลซ์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก 4 โรงเรียนประกอบด้วย ร.ร.สารภีพิทยาคม,ร.ร. สองแคววิทยาคม ,ร.ร.เทพศิรินทร์เชียงใหม่ และร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โดยโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC.สำหรับนักเรียนที่ร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติเก่งและดี ได้รับทุนการศึกษาทุนละ 5000 บาท และได้รับสิทธิติ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
8 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 8 มิถุนายน 2557 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ได้รับมอบหมายจาก นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสนามสอบนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ณ สถานที่สอบแข่งขัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผอ.ร.ร.ห้องสอนศึกษา ประธานคณะกรรมการอำนวยการและนางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสนามสอบโรงเรียนห้องสอนศึกษา รายงานกิจกรรมดำเนินการสอบแข่งขันโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 โ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 8 มิถุนายน 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบแข่งขันนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานคณะกรรมการส่งข้อสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน พร้อมคณะ มอบข้อสอบ ให้กับ นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลางประจำสนามสอบ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ผู้เข้าสอบทุนประเภทที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท) จำนวน 38 คน ผู้เข้าสอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมงานฌาปนกิจกศพคุณแม่ทองสุข ศักดิ์ธนานนท์
วันที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. นางภัทราธร โฆษะโยธิน นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.34 สพป.ชม.เขต 2 สพป. เขต 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่ทองสุข ศักดิ์ธนานนท์ มารดาของ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ณ สุานสันกู่เหล็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การประชุมพัฒนาศักยภาพครูประจำศูนย์อาเซียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพครูประจำศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 27 โรงเรียน โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 มอบหมายให้ นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมขี้แจงการปฏิบัติและการดูแลรักษา พร้อมรับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชุดความรู้อาเซียน โดย นายคนอง เหล่ากาวี พนักงานจาก บร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
5 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วางหรีดเคารพศพคุณแม่ทองสุข ศักดิ์ธนานท์
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษา วางหรีดเคารพศพ คุณแม่ทองสุข ศักดิ์ธนานนท์ มารดา ของ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผอ.ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ ณ วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
5 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปี 2557 ให้แก่ ข้าราชการครูที่รับผิดชอบงานจัดการเรียนร่วม จำนวน 41 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน กำหนดประชุมระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมธาริน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ และกำหนดให้ผู้ที่ทำหน้าที่คัดกรองคนพิการทางการศึกษาได้รับการอบรมวิธีการใช้
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
4 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว "บ้านเรียนภูมิใจ"
วันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว "บ้านเรียนภูมิใจ" ของ นางวรรณนิภา บุญระยอง ผู้จัดการศึกษาให้แก่บุตร นายภัสวิศว์ บุญระยอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 โดยวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ สถานที่จัดการศึกษา ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยบ้านเรียนภูมิใจมีความมุ่งหมายจัดการเรียนการสอนให้แก่บุตร ไม่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการหรือเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียว แต่ยึดผูู้เรียนเป็นศุนย์กลาง และดูควา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดการอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนแม่แตง ในโครงการ "พลเมืองแม่แตงจิตอาสา พัฒนาชุมชน"
วันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนแม่แตง ในโครงการ "พลเมืองแม่แตงจิตอาสา พัฒนาชุมชน" ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 คน โดยมี นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง กล่าวรายงาน ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคาร 4 โรงเรียนแม่แตง ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี
วันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 14.30 น. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายมนสมุทร ปานพรหม ผอ.ร.ร.สันทรายวิทยาคม ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (คนใหม่) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดกิจกรรมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVP ROAD SAFETY CAMP
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนิรุทธิ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVP ROAD SAFETY CAMP โดยความร่วมมือของ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ , สถานีตำรวจภูธรแม่ออนและโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มงานสภาเด็กและเยาวชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 มิ.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดอาคาร "รวมใจ สามัคคี" บ้านกาดวิทยาคม
วันที่ 2 มิถุนายน 2557 นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดอาคารเรียน "รวมใจ สามัคคี " พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 37 ปี ในการนี้ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.34 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมพิธีเปิดงาน โดย นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาค
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/97 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
รวมดาวน์โหลด
 
สพฐ.
   Admin