[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
30 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมงานฌาปนกิจศพ นาพัลลภ อินตายวง
วันที่ 30 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 34 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ สายสอน ผอ.ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย นายอุทัย ขัติวงษ์ ผอ.ร.ร.กาวิละวิทยาลัย นายสาคร สมหนุน ผอ.ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม รองผูอำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายพัลลภ อินตายวง ลูกจ้างประจำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ณ สุสานบ้านป่าห้า อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ อดึตผู้อำนวยกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น.นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ควรให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกจังหวัด และกระทรวงศึกษาควรบริหารจัดการอยู่ที่จังหวัด พร้อมทั้งได้แจ้ง นโยบายการตรวจราชการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และให้ข้อคิดเกี่ยวกับคนไทยในอนาคต ต่อจากนั้น นายทินกร นำบุญจิตต์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียนให
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
26 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการ รางวัลแห่งศักดิ์ศรี 34 ‘ SMART AWARD ประจำปี 2556
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุม รอง ผอ.สพม.34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 เพื่อรับรางวัลเพชรล้านนา และเพชรน้ำหนึ่ง ตามโครงการ "เพชรล้านนา 34" ประจำปี 2556 และคัดเลือกรางวัลแห่งศักดิ์ศรี 34 ‘ SMART AWARD ประจำปี 2556 ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตามจำนวนโควต้าที่ได้รับสรร เพื่อให้การคัดเลือกเกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะผู้บริหารการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะผู้บริหารการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 - 6, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34, ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1, ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8, ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ และผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงาน การพัฒ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประขุมทีมบริหารองค์กร สพม.34
วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุม รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้งให้ทราบ เรื่องการจัดการเชิงกลยุทธของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมทั้งนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. และการจัดทำ MOU ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำ MOU ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กับสถานศึกษา ในวันที่ 27 ธันวาคม 25
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
20 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมปฏิบัติการใช้งานระบบออนไลน์ โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ประจำปี 2557
วันที่ 20 ธันวาคม 2556 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมปฏิบัติการใช้งานระบบออนไลน์ โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ประจำปี 2557 ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 40 คน ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดย นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม วิทยากร นาง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางพรพิไลย คำติ๊บ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ได้เดินทางไปติดตามการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเปิดโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 และ นายบุญเสริญ สุริยา ผอ.ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม นายนิคม สินธุพงษ์ ผอ.ร.ร.พร้าววิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก สพฐ. ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ของ สำนักงานเขตพื
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
18 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ให้การต้อนรับรองเลขาธิการ กพฐ.
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางสาวปรารถนา โนนสินขัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายบุญเสริญ สุริยา ผอ.ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผอ.ร.ร.ฝางชนูปถัภม์ นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผอ.ร.ร.สันติสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 ให้การต้อนรับ นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ออกนิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 3
วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2556 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ออกนิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 3 และวิเคราะห์ข้อสอบเตรียมสอบ o-net โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายรามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (หัวหน้าคณะ) นายชนาธิป ทิพย์บำรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางศิริกร ปวงคำคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นิเทศติดตาม โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนปางมะผ้าพิท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนา ผอ.สพป.และ ผอ.สพม.ทั่วประเทศ
วันที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการประชุมสัมมนา นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ต่อจากนั้น นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุมสัมมนาพร้อมมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 สอบสัมภาษณ์นักเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
วันที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 จำนวน 12 ราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนของอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 3 ราย อำเภอดอยสะเก็ด 2 ราย อำเภอแม่ริม 1 ราย อำเภอสันกำแพง 1 ราย อำเภอสันทราย 2 ราย อำเภอหางดง 3 ราย โดย นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผอ.สพม.34 ประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน และกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
งานเลี้ยงสังสรรค์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2556 ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรมสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศและเป็นการสร้างสัมพันธภาพของบุคลากรระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โอกาสนี้ นาย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สภานักเรียนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปุถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือผุ้ประสบภัยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
วันที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 11.30 น. คณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากพายุใต้ฝุ่นไห่เยี่ยน เป็นจำนวนเงิน 5,790 บาท โดยโรงเรียนได้ระดมทุนจาก นักเรียน ผู้ปกครอง และเครือยข่ายช่วยเหลือสังคม ร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รับมอบ เพื่อที่จะได้นำเงินช่วยเหลือประเทศฟิลิปปินส์ต่อไป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
วันที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2556 ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 6/2556 โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที้่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
10 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 36 ปีโรงเรียนสองแคววิทยาคม
วันที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34และ นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.34 ร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 36 ปีโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการศึกษาภายในโรงเรียนและช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส โดยได้รับความเมตตาจาก เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธี 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556
วันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 ณ หน้าบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ในการนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนท
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
4 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วยนายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดยมีนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผอ.ร.ร. คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการ รางวัลแห่งศักดิ์ศรี 34 ‘ SMART AWARD ประจำปี 2556
วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 และ นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลแห่งศักดิ์ศรี 34 ‘ SMART AWARD ประจำปี 2556 โดย นายวีระ อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การคัดเลือกเกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ต่อจากนั้น ได้ประ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ธ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการเรียน
วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการเรียน จัดโดย กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพวรส
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/89 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin