[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
3 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีว่างหรีดเคารพศพคุณแม่สมณา ชัยชมภู
วันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณแม่สมณา ชัยชมภู อายุ 83 ปี มารดา ของ นายวิชาญ ชัยชมภู ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ บ้านสาหิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 ณ สุสานบ้านเสาหิน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2556
วันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น.นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.34 ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายวิเชียร ชมภูผล ประธานที่ประชุม ในนามของประธานอนุคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดง ความยินดี กับ นายนิคม สินธุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย รองผู้อำนวยการโรง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2 ก.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการปฏืบัติธรรมโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 6
วันที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 11.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ให้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล (รุ่นยกโรงเรียน) รุ่นที่ 6 ประกอบด้วย โรงเรียนพร้าววิทยาคม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนเสันป่ายางวิทยาคม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ผู้เข้าอบรมจำนวน 256 ราย อบรม ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะ กพท.34 และผู้บริหารองค์กร สพม.34 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 นำโดย ดร.บุญทา ชัยเลิศ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะฯ และ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นางภัทาธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ออกเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่งอสอน ประกอบด้วย โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เพื่ิอสอบถามปัญหาในการบริหารจัดการด้านการเรี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
29 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รับการประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้เข้ารับการประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ ด้าน การดำเนินงาน และด้านผลการดำเนินงาน โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 34 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการในการประเมิน ซึ่งได้แก่ นางประภัสสร ไชยชนะใหญ่ ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการอีก 5 ท่าน ประกอบด้วย นางศิริรัตน์ อาศนะ นายประเสริฐ เกษตรเอี่ยม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 นำโดย ดร.บุญทา ชัยเลิศ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะฯ และ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นางภัทาธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ออกเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ิอสอบถามปัญหารในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและหาแนวทางแก้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนาบทบาทภารกิจและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดประชุมสัมมนาบทบาทภารกิจและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 8 โรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเแม่ฮ่องสอน โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ปร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 นายวิเชียร ชมภูผล รองผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรครูทั่วประเทศ โรงเรียนในฝัน ณ ธุดงคสถานล้านนา รุ่นที่ 6 โดยมีโรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม และโรงเรียนพร้าววิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม จำนวน 256 คน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนาบทบาทภารกิจและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
วันที่่ 27 สิงหาคม 2556 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดประชุมสัมมนาบทบาทภารกิจและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 33 โรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ได้รับเกียรติจาก นายเจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เข้าร่วมการประชุมผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63
วันที่ 23 สิงหาคม 2556 นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 เข้าร่วมการประชุมผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายแสงไทย มีสุนทร ผอ.กลุ่มพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เป็นประธานในพิธี ในการประชุมครั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ในปีการศึกษานี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 ณ สถาบันพลศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาดูงาน
วันที่ 22 สิงหาคม 2556 นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพม.34 จำนวน 46 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสายบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และประชุมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาการมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดชุมพร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพ้นภัยยาเสพติด” ให้แก่ รอง ผอ.ร.ร.ฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้างานยาเสพติด หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 41 โรงเรียน จำนวน 124 คน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุม โดยกล่าวว่า ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะกรรมการออกประเมินตัดสินการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2556
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 - 11.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัย ออกประเมินตัดสินการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2556 ของโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม โดยมี นายนิวุธ มีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม คณะครูให้การต้อนรับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2554 โดย นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 7 กลุ่มโรงเรียน เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ประจำปี 2554 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรเงินรางวัล ประจำปี งบประมาณ 2554 ใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 68 คน เพื่อแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป และ เวลา 12.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานปิดการประชุมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต่อจากนั้น เวลา 18.00 น. พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนปร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพม.34 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 68 คน ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมาตรฐานสากล การประกันคุณภาพการศึกษา และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 13 -16 สิงหาคม 2556 ซึ่งในวันที่ 14 สิงหาคม นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึก
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
12 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิด “โรงเรียนธนาคาร” โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นาย ศักดิ์ชีวิน วัฒโล เป็นประธาน พิธีเปิด “โรงเรียนธนาคาร” โดยความร่วมมือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ อำเภอแม่วาง และ ท่านได้ให้เกียรติ เปิดงาน กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน " บ.ก. ก้าวไกล ใส่ใจอาเซียน" 9 สิงหาคม 2556 ใน งานมีการจัดนิทรรศการอาเซียน อาหารอาเซียน การแต่งกายอาเซียน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน การประกวดการแต่งกายด้วยวัสดุรีไซเคิล และการแสดงต่างๆ ของนักเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธี 12 สิงหามหาราชินี เนืองในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมกาiจัดการศึกษา นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ผอ.ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผอ.ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ นางนิตยา บุญเป็ง ผอ.ร.ร.หอพระ นายอุทัย ขัติวงษ์ ผอ.ร.ร.กาวิละวิทยาลัย นายอรรถเสฎฐ์ สุสุข ผอ.ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
11 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการปฏืบัติธรรมโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ให้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล (รุ่นยกโรงเรียน) รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย โรงเรียนหางดงรัฐราษร์อุปถัมภ์ โรงเรียน แม่แจ่ม โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ผู้เข้าอบรมจำนวน 215 ราย อบรมระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุขจริงหนอ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ส.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 10.09 น.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยมี พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชกาารแทน ผอ.สพม.34 ประธานฝ่ายฆราวาสพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ซึ่งมีนามว่า "พระพุทธกาวีระโสตถิมหามงคล" เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 39 นิ้ว โดย นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พร้อมคณะครู ได้จัดทำโครงการสร้างพระพุทธรูปและศ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/84 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin