[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 22:11:10
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

9 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2558 และประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ปี 2557
วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2558 และประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)
วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุม รอง ผอ.สพม.34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ณ ห้องประชุมชั้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับ คณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตจากธรรมชาติ
วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ จาก สำนักงานคณะ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่แจ่ม จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ
วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนในโรงเรียนแม่แจ่มและโรงเรียนในกลุ่มดอยอินทนนท์ เพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 64 วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กลุ่มดอยอินทนนท์ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนในโรงเรียน กลุ่มดอยอินทนนท์ ประกอบด้วย โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สังกัด สพม.34
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 สำหรับรายการที่จะต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนพร้าววิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และกิจกรรมแสดงนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (คณะโจหลุยส์) เรื่องรามเกียรติ์ ตอน &
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
2 ก.ย.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กลุ่มดอยสัพพัญญูจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายอนิรุุทุธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มดอยสัพพัญญู ประกอบด้วย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนเทพศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การใช้ Google App for Education
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.34 จัดอบรมการใช้ Google App for Education ให้แก่ ข้าราชการครู ICT จำนวน 10 ณ ห้องประชุม ICT สพม.34 โดย นายอนุรุทธ์ ล่ามพรยา รอง ผอ.สพม.34 และ นายจงภพ ชูประทีป ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีกสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้การต้อนร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการศูนย์แนะแนว จาก สพฐ
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ข้าราชการครูศูนย์แนะแนวจังหวัดเชียงใหม่ และ บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการศูนย์แนะแนว จาก สพฐ. ประกอบด้วย นางสาวจิราวรรณ ปักกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 39 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย ดร.รามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการจัดเรียงลำดับงบประมาณปี 2558 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการจัดเรียงลำดับงบประมาณปี 2558 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคำขอของโรงเรียน 1.จัดเรียงลำดับความสำคัญและจำเป็น 2. ต้องไม่ซ้ำ ซ้อนกับรายการที่ได้สนับสนุนงบประมาณปี 2557 - 2558 3.วิเค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
วันที่ 22 สิงหาคม 2257 นายทินกร นำบุญจิตต์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.34 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 8 /2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โดย นายศักด็ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 เลขานุการ ได้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สมป.จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม Best Practicecs
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารเผยแพร่ Best Practices แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการการสอนที่เป็นเลิศ ให้แก่ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 86 คน กำหนดประชุม ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2557
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. สพม.34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานการประชุม ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ มีพิธีมอบโล่และมอบเงินรางวัลส้ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กพท.่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำโดย ดร.บุญทา ชัยเลิศ ประธานคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะ และ นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธี 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดสัปดาห์อาเซียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดงานสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2557 ของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โดย นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมนักเรียนสุู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนานักเรียนให้สามารถใช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ The Common European Framework of Reference for Language (CEFR)
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงทางภาษาอังกฤษ The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จำนว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ส.ค.2557 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้บริหารด้วยระบบคุณภาพ
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้บริหารด้วยระบบคุณภาพ ให้กับ คณะครูแต่ละกลุ่มสาระฯ ของโรงเรียนจอมทอง โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมผู้บริหาร เป็
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/102 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>