[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 

 
 
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
23 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ ครูผู้ช่วย
วันที่ 23 มีนาคม 2556 วันที่ 2 ของการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.34 จำนวน 76 คน ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรในการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พยอมศรี วรุณวนารักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.34 บรรยายให้ความรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนสู่ประชาคมอาเซียน และ อาจารย์วิชัย ดีพร้อม จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายให้ความรู้เรื่อง ASEAN& Educational Management การศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซีย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
22 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการพัฒนาครูตามแนว Browser in Service
วันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ร่วมพิธีลงนาม ( Term of Reference :TOR) โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2556 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในข้อกำหนดและขอบเขตงาน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครู ที่มีความต้องการพัฒนาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ กลุ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
22 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ครูผู้ช่วย)
วันที่ 22 มีนาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ ครูผู้ช่วย จำนวน 76 คน ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมบรรยายพิเศษ โดย นางสาวณัฎฐารัตน์ ขันชัยทิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
21 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทางไกล (VDO Conference)เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
วันที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล(VDO Conference) เพื่อดำเนินการกำกับติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2556 ในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2556 ขณะนี้ใกล้จะครบกำหนด โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 เป็นตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2556 และกำหนดให้เป็นข้อบ่งชี้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการของแต่ละสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น สพม.34 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 และผู้อำนวยการกลุ่มบ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
19 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนนวมินทราชุทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่ เข้าแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
วันที่ 14-16 มีนาคม 2556 โรงเรียนนวมินทราชุทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่ เข้าแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ จัดโดย สพฐ. และ ได้รับคัดเลือก 1 ใน 6 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2556 ในเวที นานาชาติ IEYI 2013 (ได้รับคัดเลือก 2 ปีซ้อน ) ผลงานเรื่อง Magic cane ประกอบด้วย นายปวเรศ พรมมาลา ม.3/6 และเด็กชายปัณณวิชญ์ สามแก้ว ม. 2/5 ครูที่ปรึกษา นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา และนางทองมุข โปธา ภายใต้การสนั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาและประเมินสถานศึกษาพอเพียง
นายสุทธิพงษ์ ศรีหล้า ศึกษานิเทศก์ สนง.สพม.34 เป็นวิทยากร”เรื่องแนวทางการพัฒนาและประเมินสถานศึกษาพอเพียง” ให้หัวส่วนราชการสังกัดต่างๆใน อ.ไชยปราการ ส่วนในภาพภาคบ่ายอบรมคณะครูบุลากรโรงเรียนไชยปราการ “เรื่องสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้” เพิ่มพูนความรู้ครู 8 กลุ่มสาระต้องสอนภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษา “อาเซียน” ณ ห้องโสตทัศนะศึกษาโดยมี ไพโรจน์ ศีริ ผอ.โรงเรียนไชยปราการ และรองพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับเมื่อ 18 มี.ค.56
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5
วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพม.34 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2556 ณ หอ้งประชุมเฮือนวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดย นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะในด้านการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ มากขึ้น วิทยาก
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 9 ครั้ง.
18 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
วันที 17 มีนาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ณ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และเวลา 07.00 น. นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลาง ได้ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการกำกับห้องสอบ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ และ รับ - ส่งข้อสอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส บริสุท
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
15 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ “รำเพยบาน สืบสานเกียรติภูมิ”
วันที่ 4 มีนาคม 2556 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ “รำเพยบาน สืบสานเกียรติภูมิ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 รุ่น 52-55 โดย ร.ท.อรรถชัย อาสิงสมานันท์ เป็นประธานในพิธี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีการวิพากษ์งานวิจัยของนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
วันที่ 8 มีนาคม 2555 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานในพิธีการวิพากษ์งานวิจัยของนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติ อาจารย์อลิชา ตรีโรจนนานนท์ อาจารย์จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ ดร.นพวรรณ บุญธรรม อาจารย์จากสถาบันวิจัยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ เป็นผู้วิพากษ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 4 มีนาคม 2556 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านเชียงดาววิทยาคม โดยมีนายมนัส ขันใส นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในพิธี ในงานนี้มีแขกมีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเชียงดาว ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมงาน ชมการแสดงของนักเรียน 4 ชุด ได้แก่ การแสดงพุทธชยันตี 2600 ปี (อัปสรเริงระบำ) ละครประวัติศาสตร์ การแสดงไวโอลิน และวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศติมอร์ตะวันออกและคณะ ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงของ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
นายณรงค์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมและคณะครู นักเรียน ประธานชมรมผู้ปกครอง ได้ให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศติมอร์ตะวันออกและคณะ ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงของ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนสันติสุข ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2556
11 มีนาคม 2556 ภาคเช้า โรงเรียนสันติสุข ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2556 พิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคค่ำเป็นกิจกรรม "หอสัมพันธ์" ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงความยินดีกับพี่หอพัก ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาและจะจากลา รวมถึงฉลองการอยู่ร่วมทุกข์สุขในหอพักมาครบ 1 ปี ก่อนจะปิดภาคเรียน นักเรียนทุกคนร่วมฉลองกันอย่างมีความสุข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนไชยปราการ จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ(จบปการศึกษาปีการศึกษา 2555)
นายไพโรจน์ ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานจัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ(จบปการศึกษาปีการศึกษา 2555)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนฯนอกจากนี้ยังมีมีตัวแทนนักเรียน กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อสถานศึกษา จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมวีดีทัศน์ ฯลฯ บรรยากาศของกิจกรรมในครั้งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความผูกพันของศิษย์และคุณครูผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงคณะครูทุกคนที่ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนฯเมื่อวันจันทร์ 11 เดือน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดงานปัจฉิม นิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่น"เอื้องคำ"
วันที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-14.00 น. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่น"เอื้องคำ" โดยมีผู้อำนวยการฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ กล่าวให้โอวาสกับนักเรียน และมีคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก และลานอเนกประสงค์ 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
12 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมบุคลากรทางการศึกษาการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Training of English Beyond Frontier for The Personnels of Chiang Mai Secondary Educational Sevice Area Office 34
วันที่ 13 -14 มีนาคม 2556 การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา สพม.34 Training of English Beyond Frontier for The Personnels of Chiang Mai Secondary Educational Sevice Area Office 34 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชัย ดีพร้อม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย การอบรมในวันนี้ กิจกรรมมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรทางการศึกษา โดยการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน พร้อมนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการสื่อสารของประเทศสมาชิกอาเซี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
12 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดงาน Open House 2012 โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วันที่ 11 มีนาคม 2556 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดงาน Open House 2012 โรงเรียนพร้าววิทยาคม โดย นายนิกร ทะกลกิจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพร้าววิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ชื่อว่า “สีสันอาเซียน” โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย มณีปกรณ์ นายอำเภอพร้าว คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมงาน โดยมี นายนิคม สินธุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม รองผุ้อำนวยการ คณะครู ให้การต้อ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
11 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
เตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นำโดย นายอำพล บุตรวงค์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ ดอยคำรีสอร์ท วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556 โดยมี ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ดดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น. โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้มีพิธีเปิดงานโดยนายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงมีการกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงมีตัวแทนนักเรียน กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมวีดีทัศน์ ฯลฯ บรรยากาศของกิจกรรมในครั้งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความผูกพันของศิษย์และคุณครู รวมถึงคณะผู้บริหารทุกท่า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทางไกล (VDO Conference)เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
วันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล(VDO Conference) เพื่อดำเนินการกำกับติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556 ในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2556 ขณะนี้ใกล้จะครบกำหนด โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 เป็นตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2556 และกำหนดให้เป็นข้อบ่งชี้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น สพม.34 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/79 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>