[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

 

 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
21 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมรับฟังประชุมปฏิบัติการชี้แจงเป้าหมายและตัวชี้วัดของโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยระบบวีดีโอ Conference
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการชี้แจงเป้าหมายและตัวชี้วัดของโรงเรียนมาตรฐานสากลและการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยระบบวีดีโอ Conference ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคาร 2 ชั้น 7 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำโดย นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 และ นายวีระ อุสาหะ นายจงภพ ชูประทีป นายชนาธิป ทิยพ์บำรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางปาริชาต ธนัญชัย นางธัญสุต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เข้าร่วมชมนิทรรศการทรัพยากรน้ำในการประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาค เอเซีย-แปซิฟิก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการด้านทรัพยากรน้ำในการประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาค เอเซีย-แปซิกฟิก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดย จังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด สพม.34 เข้าร่วมชมนิทรรศการเพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดกา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
15 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ”
วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ให้แก่ ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนงบประมาณ และ ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 คน ณ โรงแรมแกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติ จาก นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานในพิธีเปิดการประชุม โดย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กล
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556
วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2556 เพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดในการกรอกข้อมูลส่วนตัวในการขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง จำนวน 66 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางปิยะภรณ์ ปัญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมปฏิบัติการแบบ Classroom ตามโครงการพัฒนาครูตามแนว Browser Inservice โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการแบบ Classroom ตามโครงการพัฒนาครูตามแนว Browser Inservice โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ให้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนขุนยวมวิทยาและโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เพื่อพัฒนาข้าราชการครูทั้งระบบ ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม และให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy Numeracy และ Reasoning Abillity โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ส่งข้าราชกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีปิดการประชุมปฎิบัติการรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ตามโครงการพิธีปิดประชุมปฏิบัติการเร่งรัดโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีปิดการประชุมปฎิบัติการรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ตามโครงการประชุมปฏิบัติการเร่งรัดโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 55 คน กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยประธานกล่าวว่า การจัดการศึกษาในสถานศึกษาต้องพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่ใกล้จะมาถึงนี้ โดยให้รองฝ่ายวิชาการนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
9 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ด้วยระบบ e-news
วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ด้วยระบบ e-news ให้แก่ ข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 41 โรงเรียน พร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ด้วยระบบ e-News ตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสนองต่อนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
8 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประธานพิธีงานฌาปนกิจศพครูสุรพล อินทะยะ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานพิธีงานฌาปนกิจศพ นายสุพรล อินทะยะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ณ สุสานหายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการนีั ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 ร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
8 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมปฎิบัติการรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ตามโครงการประชุมปฏิบัติการเร่งรัดโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฎิบัติการรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ตามโครงการประชุมปฏิบัติการเร่งรัดโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 55 คน กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุม ฯโดย นายวีระ อุตสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
6 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ โครงการพัฒนาครูตามแนว Browser Inservice
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ดำเนินการจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ตามโครงการพัฒนาครูตามแนว Browser Inservice โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม และให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy Numeracy และ Reasoning Abillity โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1,3,4,5,6 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
27 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีบวงสรวงพระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
วันที่ 25 เมษายน 2556 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มอบหมายให้ ข้าราชการครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2556 เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงคุณประโยชน์
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
26 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รมช.กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขบัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ปี 2556
วันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม. 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 700 คน เพื่อมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556 พร้อมนี้ได้ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกั
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
25 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เข้าคารวะรดน้ำดำหัว นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางปิยะภรณ์ ปัญโญ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าคารวะรดน้ำดำหัว นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
25 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
“ประชุมการขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันที่ 24 เมษายน 2556 กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมการขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนงบประมาณ และผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 24 คน โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมอิมพีเรียลรีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมลุกจ้างประจำเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะปรับระดับชั้นงานในตำแหน่ง
วันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวย ประชุมลุกจ้างประจำเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะปรับระดับชั้นงานในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงานขับรถยนต์ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างครุภัณฑ์ จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 จำนวน 10 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายสวัสดิ์ คะณีวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2. นายสมศักดิ์ ชันสุรินทร์ โรงเรียนสันกำแพง 3. นายประทุม ฟองตายา โรงเรียนอมก๋อยวิท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความประพฤติดี
วันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีความประพฤติดี ณ ห้องประชุมล้านเงิน ตามโครางการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบรางวัลความประพฤติให้แก่นักเรียน ผู้นับถือพระพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี ระหว่างเทศกาลวันวิสาขบุชา เและยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธให้เป็นตัวอย่าง ดำรงตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ โดยจัดพิธีมอบรางวัลความประพฤติดีประจำปี 2556 ในเดือนพฤษภาคม 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รดน้ำดำหัวประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 และ รอง ผอ.สพม.34ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง
นายวิเชียร ชมภูผล พร้อมด้วย นายสิทธิชัย มูลเขียน นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 และ นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา เข้าคารวะรดน้ำดำหัวประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 นายทินกร นำบุญจิตต์ เพื่อขอพรตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 19 เมษายน 2556 ณ บ้านเลขที่ 33 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้น เวลา 13.3
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 7 ครั้ง.
18 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เข้าคารวะรดน้ำดำหัวพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ.อัคคหากัมมัฏฐานาจริยะ (หลวงปูทอง สิริมังคโล)
วันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. นายวิเชียร ชมภูผล นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายวีระพล ประสพสุข รอง ผอ.ร.ร.แม่แจ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 เข้าคารวะรดน้ำดำหัวพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ.อัคคหากัมมัฏฐานาจริยะ (หลวงปูทอง สิริมังคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารเพื่อขอพรและเป็นสิริมงคลตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
18 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รดน้ำดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง
วันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 11.30 น. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา เพื่อขอพรจาก นายวิเชียร ชมภูผล นายสิทธิชัย มูลเขียน นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 โดย นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวคารวะขอพร โดย นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 อวยพรให้คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคล
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
18 เม.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ สพม.34 จัดงานสระเกล้าดำหัวอดีต ผู้บริหาร ร.ร.กรมสามัญเดิม
คณะผู้บริหารองค์กร สพม.34 และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอดีต ผู้บริหาร ร.ร.กรมสามัญเดิม โดย นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะฯในโอกาสเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการจัดงานสระเกล้าดำหัว โดย นายวิเชียร ชมภูผล ผอ.สพม.34 ตัวแทนผู้บริหาร ฯ กล่าวคารวะขอพร อดีตผู้บริหารร.ร.กรมสามัญเดิมตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง โอกาสนี้ นายประสิทธิ์ แสนไชย อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตัวแทนผู้อาวุโสกล่าวให
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/81 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin