[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 13:21:07
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

29 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 29 มกราคม 2558 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย และโรงเรียนปางมะผ้าพิทยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เยี่ยมและติดตามนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2558
วันที่ 29 มกราคม 2558 นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ออกเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการดูแลคุ้มครองนักเรียน ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม และโรงเรียนบ้านกาดวิทยาค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558
วันที่ 28 มกราคม 2558 นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางฉวีวรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558 ให้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและพัสดุ ของโรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ โรงเรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดงานแถลงข่าวงานมหกรรมดนตรีนาฎศิลป์
วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดงานแถลงข่าวงานมหกรรมดนตรี นาฎศิลป์ “เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน” สพม.34 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติ จาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 34 ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเรียนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายการทำงานโดยยึดหลักถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ Students and Schools come first ณ ห้องป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประเจำปี 2558
นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางฉวีวรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558 ให้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและพัสดุ ของโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สบเมยวิทยาคม แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" และแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 255
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 24 มกราคม 2558 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ รูปแบบ ENGLISH BILINGUAL EDUCATION ให้แก่ ข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 42 โรงเรียน จำนวน 65 คน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
27 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดบ้านโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
วันที่ 23 มกราคม 2558 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม จัดกิจกรรม " เปิดบ้านวิชาการ ( Open House )" ปีการศึกษา 2557 โดย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ในการนี้ นายไพโรจน์ ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 34 ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ต่อจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูบุคลากร โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูบุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายณรงค์ มงคล ผอ.ร.ร.หอพระ นายสมประสงค์ อินทร์เจริญ รอง ผอ.ร.ร.หอพระ และนางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฯ เยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 ในก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีฉลองรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี
วันที่ 23 มกราคม 2558 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จัดพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี โดยได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดกลาง” ปีการศึกษา 2547,“สถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดกลาง” ปีการศึกษา 2552 และ“ สถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดกลาง” ปีการศึกษา 2556 การจัดงานในครั้งนี่ได้รับเกียรติจา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
22 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดอาคาร สุริยารังสรรค์ สันป่าตองวิทยาคม
วันที่ 22 มกราคม 2558 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเปิดอาคารเรียนวิทยาศาสตร์การอาหาร"อาคารสุริยารังสรรค์" โดยได้รับเกียรติจาก นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 เป็นประธานในพิธี โดยมี สุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอาวกาศโอลิมปิกฯและสอบแข่งขันทางวิชาการ
วันที่ 22 มกราคม 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ให้แก่นักเรียน จ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
21 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการบริหารจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับผลการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะกรรมการติดตามฯ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
21 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพรเทพ ศุภราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น เวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จเพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินศูนย์การเรียนรู้พัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายพรเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดอาคารพยาบาล "150 ปี ศรีสวรินทิรานุสรณีย์"
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพยาบาล "อาคาร 150 ปี ศรีสวรินทิรานุสรณีย์" โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางพวงมณี ชัยเสรี ที่ปรึกษาผู้ช่วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภิญโญ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
19 ม.ค.2558 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดการประชุมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 19 มกราคม 2558 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดการประชุมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสิรมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย นายบุญ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/109 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>