[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 

 
 
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
19 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาและประเมินสถานศึกษาพอเพียง
นายสุทธิพงษ์ ศรีหล้า ศึกษานิเทศก์ สนง.สพม.34 เป็นวิทยากร”เรื่องแนวทางการพัฒนาและประเมินสถานศึกษาพอเพียง” ให้หัวส่วนราชการสังกัดต่างๆใน อ.ไชยปราการ ส่วนในภาพภาคบ่ายอบรมคณะครูบุลากรโรงเรียนไชยปราการ “เรื่องสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้” เพิ่มพูนความรู้ครู 8 กลุ่มสาระต้องสอนภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษา “อาเซียน” ณ ห้องโสตทัศนะศึกษาโดยมี ไพโรจน์ ศีริ ผอ.โรงเรียนไชยปราการ และรองพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับเมื่อ 18 มี.ค.56
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5
วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพม.34 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2556 ณ หอ้งประชุมเฮือนวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดย นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะในด้านการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ มากขึ้น วิทยาก
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 9 ครั้ง.
18 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
วันที 17 มีนาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ณ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และเวลา 07.00 น. นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลาง ได้ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการกำกับห้องสอบ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ และ รับ - ส่งข้อสอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส บริสุท
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
15 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ “รำเพยบาน สืบสานเกียรติภูมิ”
วันที่ 4 มีนาคม 2556 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ “รำเพยบาน สืบสานเกียรติภูมิ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 รุ่น 52-55 โดย ร.ท.อรรถชัย อาสิงสมานันท์ เป็นประธานในพิธี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีการวิพากษ์งานวิจัยของนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
วันที่ 8 มีนาคม 2555 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานในพิธีการวิพากษ์งานวิจัยของนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติ อาจารย์อลิชา ตรีโรจนนานนท์ อาจารย์จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ ดร.นพวรรณ บุญธรรม อาจารย์จากสถาบันวิจัยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ เป็นผู้วิพากษ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 4 มีนาคม 2556 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านเชียงดาววิทยาคม โดยมีนายมนัส ขันใส นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในพิธี ในงานนี้มีแขกมีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเชียงดาว ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมงาน ชมการแสดงของนักเรียน 4 ชุด ได้แก่ การแสดงพุทธชยันตี 2600 ปี (อัปสรเริงระบำ) ละครประวัติศาสตร์ การแสดงไวโอลิน และวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศติมอร์ตะวันออกและคณะ ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงของ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
นายณรงค์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมและคณะครู นักเรียน ประธานชมรมผู้ปกครอง ได้ให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศติมอร์ตะวันออกและคณะ ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงของ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนสันติสุข ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2556
11 มีนาคม 2556 ภาคเช้า โรงเรียนสันติสุข ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2556 พิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคค่ำเป็นกิจกรรม "หอสัมพันธ์" ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงความยินดีกับพี่หอพัก ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาและจะจากลา รวมถึงฉลองการอยู่ร่วมทุกข์สุขในหอพักมาครบ 1 ปี ก่อนจะปิดภาคเรียน นักเรียนทุกคนร่วมฉลองกันอย่างมีความสุข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนไชยปราการ จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ(จบปการศึกษาปีการศึกษา 2555)
นายไพโรจน์ ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานจัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ(จบปการศึกษาปีการศึกษา 2555)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนฯนอกจากนี้ยังมีมีตัวแทนนักเรียน กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อสถานศึกษา จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมวีดีทัศน์ ฯลฯ บรรยากาศของกิจกรรมในครั้งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความผูกพันของศิษย์และคุณครูผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงคณะครูทุกคนที่ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนฯเมื่อวันจันทร์ 11 เดือน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดงานปัจฉิม นิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่น"เอื้องคำ"
วันที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-14.00 น. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่น"เอื้องคำ" โดยมีผู้อำนวยการฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ กล่าวให้โอวาสกับนักเรียน และมีคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก และลานอเนกประสงค์ 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
12 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมบุคลากรทางการศึกษาการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Training of English Beyond Frontier for The Personnels of Chiang Mai Secondary Educational Sevice Area Office 34
วันที่ 13 -14 มีนาคม 2556 การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา สพม.34 Training of English Beyond Frontier for The Personnels of Chiang Mai Secondary Educational Sevice Area Office 34 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชัย ดีพร้อม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย การอบรมในวันนี้ กิจกรรมมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรทางการศึกษา โดยการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน พร้อมนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการสื่อสารของประเทศสมาชิกอาเซี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
12 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดงาน Open House 2012 โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วันที่ 11 มีนาคม 2556 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดงาน Open House 2012 โรงเรียนพร้าววิทยาคม โดย นายนิกร ทะกลกิจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพร้าววิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ชื่อว่า “สีสันอาเซียน” โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย มณีปกรณ์ นายอำเภอพร้าว คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมงาน โดยมี นายนิคม สินธุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม รองผุ้อำนวยการ คณะครู ให้การต้อ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
11 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
เตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นำโดย นายอำพล บุตรวงค์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ ดอยคำรีสอร์ท วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556 โดยมี ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ดดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น. โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้มีพิธีเปิดงานโดยนายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงมีการกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงมีตัวแทนนักเรียน กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมวีดีทัศน์ ฯลฯ บรรยากาศของกิจกรรมในครั้งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความผูกพันของศิษย์และคุณครู รวมถึงคณะผู้บริหารทุกท่า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทางไกล (VDO Conference)เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
วันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล(VDO Conference) เพื่อดำเนินการกำกับติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556 ในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2556 ขณะนี้ใกล้จะครบกำหนด โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 เป็นตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2556 และกำหนดให้เป็นข้อบ่งชี้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น สพม.34 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
8 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียน
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศเกียรติคุณนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่จะจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 6 ครั้ง.
8 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จัดงานกีฬาสี
งานกีฬาสีภายในของโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยมีนักเรียนและคณะครูร่วมตั้งแถวเดินขบวนพร้อมกับคณะดุริยางค์โรงเรียนจอมทองในเวลา 08.30 น.เริ่มเดินขบวนจากตลาดนัดสภาตำบลแม่ตื่นมาจนถึงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในครั้งนี้ทางโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์การแสดงดุริยางค์จากโรงเรียนจอมทอง และในช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมแข่งขันกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์และกรีฑา ในช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอลและเซปัคตะกร้อ สำหรับผลการแข่งขันรางวัลชนะเล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
วันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย ดร.พยอมศรี วรุณวนารักษณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายรามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางพรพรรณ ลีลาพันธนันท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวของ นางฤทัยทิพย์ แซ่ลิ้ม ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัววิถีธรรมชาติ โดย สพม.34 ได้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว เป็นคณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อตรวจแผนการจัดการเรียนการสอน ให้กับ นางสาวสุพิชฌาย์ ถนอมศิลป์ (บุตรสาว)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
พิธีแจกประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 5 มีนาคม 2556 นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมเป็นประธานในพิธีแจกประกาศนียบัตรให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร ในปีการศึกษา2555 และในภาคบ่ายมีกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 และมอบเกียรติบัตรนักเรียน ดีเด่นด้านต่าง ๆ ให้ันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มี.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยม
นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 ผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เรื่องการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/79 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>