[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ภาพข่าวกิจกรรม  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
1 ก.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ส่งผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นางสาวณัฎฐารัตน์ ขันชัยทิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษและคณะฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เดินทางส่งผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ว.5 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามรายชื่อประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 จำนวน 29 ราย ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระท
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
28 มิ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ Coaching and Mentoring ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ครั้งที่ 2
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 สพม.34 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ Coaching and Mentoring ให้ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ครั้งที่ 2 จำนวน 24 คน ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2556 โดย นายพงษ์ชัย คำเมรุ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ประธานเปิดการอบรมครูตามแนว Browser in Service โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงในลักษณะ Classroom วิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย อาจารย์ศรีทูล ถาอัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย อาจารย์ดร.ภูมิไพรรัตน์ อนุพันธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ว
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
27 มิ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษาและครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2556
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ร่วมเป็นเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษาและครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ให้แก่ สถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปภัมภ์ และ รางวัลครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นางนงเยาว์ ภูมิคอนสาร โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นางภาวนา เลิศชีวกานต์ โรงเรียนย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มิ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 นายศักดิ์ชีวีน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ประธานเปิดงานธนาคารโรงเรียน"ธนาคารออมสิน สาขาโรงเรียนสองแคววิทยาคม" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้จัดการธนาคารธนาคารออมสิน ภาคที่ 8 และผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มดอยสัพพัญญู หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอดอยหล่อ ตลอดจนแขกผุ้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี โรงเรียนสองแคววิทยาคมร่วมกับธนาคารออมสิน ภาคที่ 8 ดำเนินกิจกรรมธนาคารโรงเรียน ตามโครงการตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ นายเจียมพดล ไชยยาลักษ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
25 มิ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ นิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision)
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ “นิเทศแบบคลินิก” (Clinical Supervision) ให้แก่ ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 - 42 จำนวน เขตละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ระหว่างวันที่ 25 -27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสันป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
24 มิ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทีมบริหารองค์กร
วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมรอง ผอ.สพม.34 และผู้อำนวยการกลุ่ม ณ ห้องประชุมล้านเงิน เพื่อปรึกษาหารือเรื่องกรอบอัตราของกำลังของบุคลากรทางการศึกษา ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 มิ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนา Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ เขตภาคเหนือ
วันที่ 24 มิถุนายน 2556 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนา Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) โดย นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู จำนวน 41 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาแสดงผลงาน (Lab School Symposium 2013 ) โรงเรียนในฝัน เขตภาคเหนือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
20 มิ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมภาษาอังกฤษสำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ Presentation and public speaking
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ Presentation and public speaking ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย “ Capacity Building Programme In Advanced Academic English For Communication for Administrators Presentation and Public Speaking in English 19 th - 20 th June 2013 At Rimkok Resort Chiang Rai เป็นการนำเสนอการเขียนผลงานของ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ในแบบ Class R
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
18 มิ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมภาษาอังกฤษสำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ Presentation and public speaking
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ จำนวน 42 คน Presentation and public speaking ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย “ Capacity Building Programme In Advanced Academic English For Communication for Administrators Presentation and Public Speaking in English 18 th - 20 th June 2013 At Rimkok Resort Chiang Rai โอกาสนี้ นายศักดิ์ชีวิน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
17 มิ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมฟังการบรรยาย"มติ ครม.เปิดโอกาสให้สมาชิก กบข.ก่อนปี 2540 ลาออก"
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 100 คน เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ "มติ ครม.เปิดโอกาสให้สมาชิก กบข.ก่อนปี 2540 ลาออก" ณ ห้องเสริมสุข อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของ กบข.สิทธิประโยชน์และเทคนิคการวางแผนการเงินรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลใหม่ ให้แก่สมาชิก เนื้อหาการบรรยาย"เป็นสมาชิก
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
12 มิ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ Coaching and Mentoring ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครู ครั้งที่ 1
วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2556 สพม.34 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ Coaching and Mentoring ให้แก่ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครู ครั้งที่ 1 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนขุนยวมวิทยาคม จำนวน 63 คน ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2556 โอกาสนื้ นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยาคม ประธานเปิดการอบรมครูตามแนว Browser in Service โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงในลักษณะ Classroom พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมและแนะน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
10 มิ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556
วันที่ 10 มิถุนายน 2556 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน จำนวน 41 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน ณ โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โอกาสนี้ นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุม โดยกล่าวว่า ข้อมูลสารเทศของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความซ้ำซ้อน
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
10 มิ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ ศึกษาดูงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วันที่ 6 มิถุนายน 2556 นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำคณะบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ จำนวน 10 คน ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการระบบ I-office ข้อมูลรับ – ส่ง หนังสือราชการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจากโรงเรียน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา โดย นายประพันธ์ สุดโต รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมศูนย์เผยแพร่ผลงานวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรท
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดงานอบรมและจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติด
วันที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ร่วมงานอบรมและจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมกล่าวว่า ขอให้นักเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรมให้รู้ว่า ภัยจากยาเสพติดเป็นอันตรายต่อเยาวชนและประเทศชาติ ให้ทุกคนรู้จักป้องกันห่างไกลจากยาเสพติด ไม่ซื้อ ไม่เสพ และไม่ขาย ไม่ยุ่ง ไม่ผูกพันและช่วยกันสอดส่องดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดงานวันงดสูบบุหรี่่โลก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดงานวันสูบบุหรี่โลก พร้อมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่ สถานศึกษาที่เข้าร่วมรณรงค์กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก จำนวน 44 โรงเรียน ณ ข่วงประตุท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม. กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาได้ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการปกป้องพิทักษ์ตนเองจากภัยบุหรี่ทั้งจากในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อให้เกิดก
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
30 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การคัดเลือกสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญพิเศษ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่ส่งเสริมสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริต การปลูกฝังคุณธรรม ความดี แก่เยาวชนเป็นที่ประจักษ์ และยกย่องให้เ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมส่งเสริมและพัฒนาการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมส่งเสริมและพัฒนาการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู จำนวน 41 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 123 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ กล่าวว่า การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อรับการประเมินโรงเร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแกนนำทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนแม่แจ่ม และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมปฏิบัติการแบบ Classroom ตามโครงการพัฒนาครูตามแนว Browser Inservice โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring
วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการแบบ Classroom ตามโครงการพัฒนาครูตามแนว Browser Inservice โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ให้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จำนวน 43 คน และข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 80 คน เพื่อพัฒนาข้าราชการครูทั้งระบบ ใ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
21 พ.ค.2556 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของบ้านเรียนภูมิใจ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางสาวปรารถนา โนนสิชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายรามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางพรพรรณ ลีลาพันธนันท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัว ของ บ้านเรียนภูมิใจ โดย นายสมหวัง บุญระยอง บิดา และ รศ.ดร.วรรณนิภา บุญระยอง มารดา ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครว ของ นายภัสวิศว์ บุญระยอง อายุ 16 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ บ้านเรียนภูมิใจ การจัดการเรียนการสอนมีคร
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/82 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin