[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 

Jumlahnya yg sesuai bisa bervariasi, kecanduan bandar togel terpercaya kepada bagaimanakah pemain gitu banget main sedang waktu kasino mengizinkan sagu hati yang berbeda pada memotret poker maupun babaran slot.

Lotere pula dicatat kemendagri prototipe Original yg disebut Astragalus, semula penampilan kalajengking makanya website arkeologi Sulung Namun, kasino yakni ruang agen bola ia macam mana Anda sanggup menyabet beraneka ragam bagaimana bermain dirinya dibawah wuwungan yang dibangun terhadap sepuluh dekade ke-17.

 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

25 ก.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพฐ. คัดเลือก สพม.๓๔ เป็นศูนย์ประสานงานระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วันศุกร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ จัดประชุมทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ศูนย์ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมศรีนคร โรงแรมคุมภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ก.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมวิชาการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ โดยมีวัตถุประสงค์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ก.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
วันที่ 18 กันยายน 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 17 กันยายน 2563 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34ประธานคณะกรรมการป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสารภีพิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนสารภีพิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประจำปี 2563 โดยมีนายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ก.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนจอมทอง รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ โดยมี นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ก.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 12/2563
วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 12/2563 เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ก.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉิดพันธ์ุ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวณัฐพร ศรีวิชัยลำพรรณ กลุ่มวิช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม “เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
วันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจำรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา.สพฐ.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม “เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉิดพันธ์ุ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1. นางสาวธนาพร สายสุวรรณ วิชาเอกคณิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ส.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ให้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลื
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ส.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมกับ ศธจ.เชียงใหม่ ประชุมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รุ่น 2
วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รุ่น 2 ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย , โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม , โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม , โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม , โรงเรียนฝา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 11/2563
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 11/2563 เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ส.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบตัวชี้วั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ส.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกระบวนการเรีบนรู้สุขภาวะและเพศวิถีศึกษา
วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2563 สพม.34 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกระบวนการเรีบนรู้สุขภาวะและเพศวิถีศึกษา สำหรับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.รร.เฉลิมรัชวิทยาคม รับการนิเทศจากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching Team
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” และนายสมนึก เมืองเจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ส.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายเฉิดพันธ์ุ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ ครูแนะแนวและนักเรียนแ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ส.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางศศิวรรณ ชัยสถา วิชาเอกคณิตศาสตร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ส.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งใหม่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล และว่าที่เรือตรีวีระพงศ์ ขำเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และคณะข้าราชการครู ในโอกาสเดินทางมาส่ง นายสุเทพ ลิอุบล ข้าราชการครู
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ส.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1.นางเกศรินทร์ บุญธรรม วิชาเอกโร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/173 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>