[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 

Jumlahnya yg sesuai bisa bervariasi, kecanduan bandar togel terpercaya kepada bagaimanakah pemain gitu banget main sedang waktu kasino mengizinkan sagu hati yang berbeda pada memotret poker maupun babaran slot.

Lotere pula dicatat kemendagri prototipe Original yg disebut Astragalus, semula penampilan kalajengking makanya website arkeologi Sulung Namun, kasino yakni ruang agen bola ia macam mana Anda sanggup menyabet beraneka ragam bagaimana bermain dirinya dibawah wuwungan yang dibangun terhadap sepuluh dekade ke-17.

 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

4 ธ.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในการบริหารและการจัดการเรียนก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ธ.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ของ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในการบริหา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ธ.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 เข้ารับฟังโครงการอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะ เข้ารับฟังโครงการอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี มาบรรยายและรองศาสตราจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ธ.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. นางสาวจามจุรี เกตุรัตนสมบูรณ์ วิชาเอก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ธ.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ธ.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34, ประธานสหวิทยาเขต, ศึกษาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) แสดงความยินดี กับ ผอ.สพม.34
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) แสดงความยินดีกับ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.แม่ริมวิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี ภายในโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ดารารัศมีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กล่าวรายงา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 หารือโครงการเสริมสร้างอาชีพการเป็นผู้ประกอบการในโรงเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ได้รับฟังโครงการเสริมสร้างอาชีพการเป็นผู้ประกอบการในโรงเรียน จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดย อาจารย์รุ่งทิวา เดชะปรากรม, อาจารย์สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ, อาจารย์นินุช บุณย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่แตง รับการประเมินโรงเรียนสีเขียว ของ กฟผ.
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีเขียว ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า เป็นประ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายแน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2563 ในการนี้ ดร.อว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.34 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมคณะทำงานปรับปรุงและจัดทำเว็บไซต์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงและจัดทำเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อปรึกษาหารือ วิเคราะห์ความต้องการและกำหนดรูปแบบเว็บไซต์ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมแสดงความยินดีกับ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางพัชราพร แก้วบุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ยุพิน บัวคอม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.กาวิละวิทยาลัย รับการประเมินการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร (อาคารเบอร์ 5)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ,ฝ่ายบริหาร, คณะครู, บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการบริหารพลังงานแ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เข้าแสดงความยินดี
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/175 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>