[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary34@gmail.com

 
 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
23 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูล
สพม.34 ขอความร่วมมือบุคลากรที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน GPA
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการพัฒนาผู้นำสภานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อ “อัคราภิรักษศิลปิน : ธ ทรงสืบสานศิลป์ สร้างเกียรติภูมิแผ่นดินไทย”
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม จอมทอง แม่แจ่ม ไชยปราการ และสันกำแพง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
งบปี 2577 ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น
งบปี 2577 ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก
สพม.34 ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลแบบรายงานผลการดำเนินงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การนิเทศติดตามการนิเทศภายในโรงเรียนต้นแบบ ครั้งที่ 1
สพม.34 จัด ศน.เพื่อติดตามงานการนิเทศ ครั้งที่ 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งแบบรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งแบบรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรืื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน คุณครูพัสดุโรงเรียน
เรียน คุณครูพัสดุโรงเรียน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU - ASEAN Forum ส่วนภูมิภาค
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU - ASEAN Forum ส่วนภูมิภาค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การนำเสนอผลงานวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices
สพม.34 แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การประเมินตนเองโรงเรียนวิถีพุทธตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 2557 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ตามรายชื่อแนบ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
อนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
อนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
การแต่งตั้งครูผู้ช่วย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/304 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>