[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ 09 - 4635 -7487 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
9 เม.ย.2558 : หนังสือราชการ สพม.34
เชิญประชุมปฏิบัติการหลอมข้อมูลผลการเรียน 6 ภาคเรียน (GPA) ปีการศกึษา 2557
สพม.34 แจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 มี.ค.2558 : หนังสือราชการ สพม.34
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.6 และ 6 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.34 รายงานผลการสอบในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สถานศึกษารับทราบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 มี.ค.2558 : หนังสือราชการ สพม.34
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศกึษา
ขอความร่วมมือโรงเรีนแจ้งผู้เกี่ยวข้องในการรายงานผลระบบออนไลน์ตามจุดเน้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มี.ค.2558 : หนังสือราชการ สพม.34
เชิญประชุมปฏิบัติการหลอมข้อมูลผล GPA 6 ภาคเรียน ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557
เชิญประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มี.ค.2558 : หนังสือราชการ สพม.34
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์ ERIC:ERIC Annual Training 2015
เชิญผู้จัดการศูนย์ ERIC ทุกศูนย์ ร่วมประชุมในวันที่ 16-19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมโรยัลเบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มี.ค.2558 : หนังสือราชการ สพม.34
เลื่อนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
เลื่อนการประชุมจากวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 เป็นวันที่ 11-12 มีนาคม 2558 ณ สถานที่เดิม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ก.พ.2558 : หนังสือราชการ สพม.34
การทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 2/2558
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการสอบ ณ สนามสอบ
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
20 ก.พ.2558 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการดำเนินงาน (กรณีเป็นสนามสอบ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.พ.2558 : หนังสือราชการ สพม.34
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหาร
เชิญ ผอ.โรงเรียน และรอง เข้าประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ม.ค.2558 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เรื่อง เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.
12 ธ.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
รับสมัคร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ธ.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเรียนเชิญนักเรียนเข้าร่วมงาน "แฟมิลี่ ทรี คิดใส ไทยแลนด์"
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ธ.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง อนุญาตให้นักเรียนและครูผู้ัดูแลนักเรียนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
เรียน ผู้อำนวนการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ,ยุพราชวิทยาลัย ,วัฒโนทัยพายัพ และสารภีพิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
18 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ประกอบกำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม /หอพระ /สันทรายวิทยาคม/เชียงดาววิทยาคม/หางดงรัฐรัฐราษฎร์อุปถัมภ์/บ้านกาดวิทยาคม/แม่ตื่นวิทยาคม/ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์/เฉลิมรัชวิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม
เรื่อง การจัดค่ายอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่9 ปีการศึกษา 2557 (4 ค่าย 8 ภูมิภาค)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถานบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)ปีการศึกษา 2558
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/327 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin