[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ 09 - 4635 -7487 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
25 ก.พ.2558 : หนังสือราชการ สพม.34
การทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 2/2558
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการสอบ ณ สนามสอบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.พ.2558 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการดำเนินงาน (กรณีเป็นสนามสอบ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.พ.2558 : หนังสือราชการ สพม.34
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหาร
เชิญ ผอ.โรงเรียน และรอง เข้าประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ม.ค.2558 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เรื่อง เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.
12 ธ.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
รับสมัคร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ธ.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเรียนเชิญนักเรียนเข้าร่วมงาน "แฟมิลี่ ทรี คิดใส ไทยแลนด์"
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ธ.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง อนุญาตให้นักเรียนและครูผู้ัดูแลนักเรียนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
เรียน ผู้อำนวนการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ,ยุพราชวิทยาลัย ,วัฒโนทัยพายัพ และสารภีพิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
18 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ประกอบกำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม /หอพระ /สันทรายวิทยาคม/เชียงดาววิทยาคม/หางดงรัฐรัฐราษฎร์อุปถัมภ์/บ้านกาดวิทยาคม/แม่ตื่นวิทยาคม/ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์/เฉลิมรัชวิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม
เรื่อง การจัดค่ายอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่9 ปีการศึกษา 2557 (4 ค่าย 8 ภูมิภาค)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถานบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)ปีการศึกษา 2558
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
การอบรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ,แม่ริมวิทยาคม,ดอยสะเก็ดวิทยาคม.ยุพราชวิทยาลัย ,หางดงรัฐราษฎร์ อุปถัมภ์ และนวมินทราชูทิศ พายัพ
มหกรรมดนตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
แนวทางการใช้งบประมาณการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน
สพม.34 ส่งแนวทางการใช้งบประมาณในการดำเนินงานของโครงการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การสำรวจความต้องการเข้าอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) e-Auction
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (รวมหน่วยเบิกจ่าย)
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2558 (เดือนพฤศจิกายน)
สพม.34 ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดสอบ และส่งมาพร้อมนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/327 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin