[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 
 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
23 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เรื่องแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู
แต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การสนับสนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
การสนับสนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ส่งวารสารรปะชาสัมพันธ์ "สพม.34" ปีที่ 4 ฉบับที่ 7
ส่งวารสารรปะชาสัมพันธ์ "สพม.34" ปีที่ 4 ฉบับที่ 7
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ประธานกลุ่มดอยทุกกลุ่ม
เรื่อง การคัดเลือกตัวแทนโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง" ดีเด่น ปีการศึกษา 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนตำแหน่งสายงานลูกจ้างประจำ
การปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนตำแหน่งสายงานลูกจ้างประจำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรื่อง การกันกงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
สพม.34 แจ้งสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
เรื่อง การส่งเอกสารหลักฐานการสร้างข้อมูลผู้ขาย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
แจ้งผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice
สพม.34 แจ้งผลการคัดเลือกผลงานวิชาการและผลการปฏิบัติที่เป็น Best practice
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดกิจกรรมค่าย โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจริยภาพด้านคณิตและวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
สพม.34 ขอให้โรงเรียนส่งผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการเข้าร่วมรับฟังการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน STEM
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 5 รุ่นที่ 5
สพม.34 ขอส่งประกาศคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายครั้งที่ 5 รุ่นที่ 5 เพื่อขอความร่วมมือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
สพม.34 แจ้งสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง แจ้งรายชื่อและกำหนดการ พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ ครูดีมีทุกวัน
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ ครูดีมีทุกวัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่่านระบบ GFMIS กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/312 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>