[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
24 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การประชุมวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารเผยแพร่ Best Practices แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
การประชุมวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารเผยแพร่ Best Practices แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขออนุญาตใช้สถานที่จัดประชุม (ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ)
ขออนุญาตใช้สถานที่จัดประชุม (ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2557
การจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดสรรงบประมาณปี 2557 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การจัดสรรงบประมาณปี 2557 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การสำรวจและรายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557
การสำรวจและรายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีน้ำ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พื้นที่เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับการคัดเลือกไปฝึกอบรมต่างประเทศ
ประกาศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับการคัดเลือกไปฝึกอบรมต่างประเทศ
ประกาศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
การประเมิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย. 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย. 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ , ดอยเต่าวิทยาคม , แม่ตื่นวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกและถอนชื่ออกจากคำสั่ง
ยกเลิก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การยื่นคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558 (แม่ฮ่องสอน)
การยื่นคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558 (แม่ฮ่องสอน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การยื่นคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เชียงใหม่)
การยื่นคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เชียงใหม่)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2558
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/294 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>