[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary34@gmail.com

 
 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
1 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการสอบและรายงานผลการสอบ
สพม.34 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบในสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
แจ้งชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี ปีการศึกษา 2557
สพม.34 ขอแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบ GPA
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันอาเซียน
สพม.34 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันอาเซียนในวันที่ 8 สิงหาคม 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การคัดลือกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทยสู่อาเซียน 2557
เรื่อง การคัดลือกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทยสู่อาเซียน 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (โรงเรียนพัฒนาคู่ขนาน)
การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (โรงเรียนพัฒนาคู่ขนาน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แก้ไข)
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 2 ครั้ง.
31 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (โรงเรียนพัฒนาคู่ขนาน)
การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (โรงเรียนพัฒนาคู่ขนาน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
สำรวจความต้องการงบประมาณ งบลงทุน ค่่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำรวจความต้องการงบประมาณ งบลงทุน ค่่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญประชุม โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น โรงเรียนปลอดบุหรี่
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย / โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ / โรงเรียนหอพระ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 งบดำเนินงาน
แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 งบดำเนินงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดประชุมปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
การจัดประชุมปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ว53)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/298 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>