[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 31 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 31 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ \"พลังแลกเปลี่ยนโลกปี 8\" 31 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอล สัญจร 30 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ขอความอนุเคราะห์ประชาหลักสูตรระยะสั้น 29 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 3 29 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนและครูสายวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Prime Minister 29 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.แจ้งมติมหาเณรสมาคม (กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563) 29 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโควิด 19 29 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปี ญหา“TraffyFondue” 29 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดสื่อสร้างสวรรค์ฯ ภายใต้หัวข้อ \"ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว\" 22 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ 22 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิทยาลัยการฝึกหัดครู ขอเลื่อนการปิดรับสมัครการแข่งขันแต่งบทร้อยกรองชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ฯ 17 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   บริษัท เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ก จำกัด สมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลอเมริกา 16 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 16 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   ม.พะเยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการสัปดาห์ 16 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวด การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นฐาน 16 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชมสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 14 ก.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะมนุษย์ศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญส่งผลงานของบุคลากร เยาวชน เพื่อคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ และส่งผลงานนักเรียน/ 13 ก.ค.2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/559 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>