[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   
   
 ติดต่อเรา
   
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

**ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการ ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
**กลุ่มอำนวยการ 053-112974 ต่อ 0
**กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-112974 ต่อ 121
**กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 053-112974 ต่อ 113
**กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 053-112974 ต่อ 117
**กลุ่มนโยบายและแผน 053-112974 ต่อ 111
**กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 053-112974 ต่อ 115
**กลุ่ม DLICT 053-112974 ต่อ 111
**กลุ่มพัฒนาครูฯ 053-112974 ต่อ 121
**หน่วยตรวจสอบภายใน 053-112974 ต่อ 119

**กลุ่มกฏหมายและคดี 053-112974 ต่อ 105

**โทรสาร : 053-112976
**e-mail : admin@secondary34.go.th

 

 

 
 
e-mail : admin@secondary34.go.th