[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
Home
   
   Admin

 


 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

เจ้าของผลงาน : นางภาวิณี สุพลแสง
จันทร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
เข้าชม : 707    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 1 ก.ค.2558
      กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและ ใช่แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสังฆจายเถร 24 มิ.ย.2558
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 มิ.ย.2558
      รายงานการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทย โดยใช้ \"บันไดทักษะ ๔ ขั้น\" ตามแนวทางของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) 30 พ.ค.2558
      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานเกษตรน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 16 พ.ค.2558


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
รวมดาวน์โหลด
 
สพฐ.
   Admin