[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Calendar
Download
สพฐ.
ติดต่อเรา
 
Admin   

 

 

 
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

เจ้าของผลงาน : นางภาวิณี สุพลแสง
จันทร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
เข้าชม : 675    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานเกษตรน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 16 พ.ค.2558
      การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 15 พ.ค.2558
      รายงาน การใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หลักบรูณาการของ เมอร์ด๊อค (MIA) วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Doi Inthanon : The Magic Mountain of Chiang Mai 5 พ.ค.2558
      การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับการสอนด้วยวิธีปกติ 30 เม.ย.2558
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการแห่งชีวิต รหัสวิชา พ21101 รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 30 เม.ย.2558


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin