[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
  
สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ  
 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ กรณีพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ กรณีพิเศษ

 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อ

แผนการจัดห้องสัมภาษณ์

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อปฏิบัติเพ่ิมเติม

ผังสนามสอบคัดเลือก

แผนที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

  สถิติการรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

   สถิติการรับสมัคร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

   สถิติการรับสมัคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

   สถิติการรับสมัคร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

   สถิติการรับสมัคร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

   สถิติการรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

   สถิติการรับสมัคร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559   ระหว่างวันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวโหลดเอกสาร

         ประกาศรับสมัคร                   ใบสมัคร

         หนังสือรับรองการจ่ายเงินค่าจ้าง                 

         แบบสรุประยะเวลาปฏิบัติการสอน

         แบบประเมินประวัติและผลงาน                     

         แนวปฏิบติการนับหน่วยกิจ

        ตัวอย่าง ใบรับรองแพทย์  หนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน                  

        ตัวอย่าง  หนังสือรับรองนับหน่วยกิต