[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 20:49:04
  
ทำเนียบบุคลากร  
 

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน
 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา