[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
  
การเปิดเผยราคากลาง  
 

 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  โครงการจ้างฝึกอบรม ครูเเกนนำภาษาอังกฤษในระบบภูมิภาค(Boot Camp) รุ่น 16-20 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพม.34

  การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพม.34

  การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ

  ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Computer Lab: CL10