[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 20:49:09
  
ศูนย์ TEPE Online  
 


 เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
  การติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
 

  บรรยายโดย ดร.บุญรักษ์   ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
  บรรยายโดย ดร.สิทธิชัย  มูลเขียน  ผอ.สพม.34
  บรรยายโดย นายจงภพ  ชูประทีป ศึกษานิเทศก์
  เอกสาร TEPE Online

 
  การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนโยบายพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
    บรรยายโดย ดร.สิทธิชัย   มูลเขียน ผอ.สพม.34
 
  คู่มือการลงทะเบียนเข้าระบบ Tepe Online ระดับภาค  
   
   
  
  เวปไซต์ TEPE Online
    http://www.tepeonline.org/
   เวปไซต์ TEPE Online ระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่
     http://134.236.244.27/