[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 

Jumlahnya yg sesuai bisa bervariasi, kecanduan bandar togel terpercaya kepada bagaimanakah pemain gitu banget main sedang waktu kasino mengizinkan sagu hati yang berbeda pada memotret poker maupun babaran slot.

Lotere pula dicatat kemendagri prototipe Original yg disebut Astragalus, semula penampilan kalajengking makanya website arkeologi Sulung Namun, kasino yakni ruang agen bola ia macam mana Anda sanggup menyabet beraneka ragam bagaimana bermain dirinya dibawah wuwungan yang dibangun terhadap sepuluh dekade ke-17.

 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   เปิดอ่าน 177    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายเฉิดพันธ์ุ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ ครูแนะแนวและนักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 42 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 350 คน ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดย นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ตาม “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน ด้าน นายเฉิดพันธ์ุ ไชยเพ็ญ ประธานในพิธีกล่าวว่า โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ตาม “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมในวันนี้ จะได้ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น และแนวทางในการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2564 เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์ ดร.ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ, ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,รศ.สมชัย โกศล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, นางสาวรุ่งอรุณ เย็นใจ เจ้าหน้าที่บริหารส่วนทะเบียนและประมวลผล นางสาวเบญญาภา แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารส่วนทะเบียนและประมวลผล ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, นางสาววิไลลักษณ์ ครุฑปาน หัวหน้างานรับเข้านักศึกษา กองบริการการศึกษา ผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มาให้แนวคิดต่างๆ แก่ผู้เข้าประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 นี้
ดูภาพกิจกรรม

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น