[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 

Jumlahnya yg sesuai bisa bervariasi, kecanduan bandar togel terpercaya kepada bagaimanakah pemain gitu banget main sedang waktu kasino mengizinkan sagu hati yang berbeda pada memotret poker maupun babaran slot.

Lotere pula dicatat kemendagri prototipe Original yg disebut Astragalus, semula penampilan kalajengking makanya website arkeologi Sulung Namun, kasino yakni ruang agen bola ia macam mana Anda sanggup menyabet beraneka ragam bagaimana bermain dirinya dibawah wuwungan yang dibangun terhadap sepuluh dekade ke-17.

 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 21 ราย
  supaporn  วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563   เปิดอ่าน 216    Bookmark and Share    
 
 

 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 21 ราย ประกอบด้วย

1.นายสง่า สารพันธ์ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ รร.ฮอดพิทยาคม
2.ว่าที่ ร.ต.เจริญ ขำเขียว วิชาเอกเกษตร รร.เชียงดาววิทยาคม
3.นายธีรศักดิ์ จันทร์ทรา วิชาเอกสังคมศึกษา รร.เชียงดาววิทยาคม
4.นางสาวจุรีรัตน์ โปธิยา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ รร.ดอยเต่าวิทยาคม
5.นางสาวอัญชุอร แก้วป้อม วิชาเอกคณิตศาสตร์ รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
6.นางกัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงศ์ฝั้น วิชาเอกนาฏศิลป์ รร.ฝางชนูปถัมภ์
7.ว่าที่ ร.ต.ณณนวัตม์ การะเกตุ วิชาเอกพลศึกษา รร.ฝางชนูปถัมภ์
8.นางสาวนิลตรา แก้วมา วิชาเอกภาษาไทย รร.ฝางชนูปถัมภ์
9.นางสาวจิรวรรณ ธัมมา วิชาเอกคณิตศาสตร์ รร.แม่ริมวิทยาคม
10.นางสาวชุติมา โพธิทอง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ รร.แม่ริมวิทยาคม
11.นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุล วิชาเอกดนตรีสากล รร.แม่ริมวิทยาคม
12.นางสาววิภาพร โปธิ วิชาเอกภาษาจีน รร.แม่ริมวิทยาคม
13.นางสาวพรรณวิภา แสงมุข วิชาเอกภาษาไทย รร.แม่ริมวิทยาคม
14.นายกิตตินันท์ แก้วกก วิชาเอกภาษาอังกฤษ รร.สันกำแพง
15.นางธาวิณี ใจสุ วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว รร.สันกำแพง
16.นางสาวนัทธกานต์ ศรีจันทร์ วิชาเอกภาษาไทย รร.สันกำแพง
17.นางสาวเขมจิรา พ่อนา วิชาเอกสังคมศึกษา รร.สันกำแพง
18.นางสาววิชุภรณ์ สมเทา วิชาเอกสังคมศึกษา รร.สันกำแพง
19.นายอรรถชัย อ้วนคำ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ รร.สันทรายวิทยาคม
20.นางสาวรัชนก เรียนคำ วิชาเอกภาษาไทย รร.สันทรายวิทยาคม
21.นางสาวปาหนัน กันหาสินธุ์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป รร.อรุโณทัยวิทยาคม

โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทโดยขอให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ต่อจากนั้น นางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ ทั้งนี้ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน

โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนและบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ

ภาพ/ข่าว:กลุ่มบริหารงานบุคคล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น