[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 

Jumlahnya yg sesuai bisa bervariasi, kecanduan bandar togel terpercaya kepada bagaimanakah pemain gitu banget main sedang waktu kasino mengizinkan sagu hati yang berbeda pada memotret poker maupun babaran slot.

Lotere pula dicatat kemendagri prototipe Original yg disebut Astragalus, semula penampilan kalajengking makanya website arkeologi Sulung Namun, kasino yakni ruang agen bola ia macam mana Anda sanggup menyabet beraneka ragam bagaimana bermain dirinya dibawah wuwungan yang dibangun terhadap sepuluh dekade ke-17.

 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย จำนวน 8 ราย
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   เปิดอ่าน 277    Bookmark and Share    
 
 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกตัวนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย มารายงานตัว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย

1. นางสาววิลาวัลย์ เทพจักร วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2. นางสาวภาวิณี จันทร์หอม วิชาเอกคมี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
3. นางสาวเฉลิมพร เตชะพะโลกุล วิชาเอกเคมี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
4. นายวรกันต์ พรหมสวัสดิ์ วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
5. นางสาวจริยาภรณ์ จองญาติ วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
6. นายสรณัฐ ใจนันท์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนสันกำแพง
7. นางสาวนภสร ค่ำปิ่นแก้ว วิชาเอก คณิตศาสตร์ โรงเรียนสันกำแพง
8. นางสาวสุภัจชนา แสงแก้ว วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทโดยขอให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

ต่อจากนั้น นางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ ทั้งนี้ นางจีระนันท์ แก้วเรือน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน
ภาพ/ข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ดูภาพกิจกรรม

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น