[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 

Jumlahnya yg sesuai bisa bervariasi, kecanduan bandar togel terpercaya kepada bagaimanakah pemain gitu banget main sedang waktu kasino mengizinkan sagu hati yang berbeda pada memotret poker maupun babaran slot.

Lotere pula dicatat kemendagri prototipe Original yg disebut Astragalus, semula penampilan kalajengking makanya website arkeologi Sulung Namun, kasino yakni ruang agen bola ia macam mana Anda sanggup menyabet beraneka ragam bagaimana bermain dirinya dibawah wuwungan yang dibangun terhadap sepuluh dekade ke-17.

 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย กพด.ประจำปีการศึกษา 2562
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   เปิดอ่าน 250    Bookmark and Share    
 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัด สพม.34 ที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าไปทำการแข่งขันระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จำนวน 10 กิจกรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย การแข่งขันทักษะวิชาการ และแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และสามารถชนะการแข่งขันระดับภาคเหนือ เข้าไปทำการแข่งขันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเอเวน่า กรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 กิจกรรม ประกอบด้วย

1.การเขียนเรียงความ ม. 1 – ม. 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ รร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน
2. การกล่าวสุนทรพจน์ ม. 4 – ม. 6 ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ รร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”จ.แม่ฮ่องสอน
3. นำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ม. 1 - ม. 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ รร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน
4. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4 – ม.6 ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ รร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จ.แม่ฮ่องสอน
5. ด้านโภชนาการสุขอนามัย รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ได้แก่ รร.สันติสุข จ.เชียงใหม่
6. ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา(ภาษาไทย) ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ รร.สองแคววิทยาคม จ.เชียงใหม่
7.ด้านการส่งเสริมอาชีพ รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 ได้แก่ รร.สองแคววิทยาคม จ.เชียงใหม่
8.ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ รร.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
9.ด้านคุณธรรมจริยธรรม รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 ได้แก่ รร.อมก๋อยวิทยาคม จ.เชียงใหม่
10.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 ได้แก่ รร.แม่ออนวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

โอกาสนี้ นายเจดีย์ เดชพพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน รวมทั้งให้กำลังใจนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้ืงนี้ นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการดังกล่าวด้วย
ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอส่งกำลังใจให้กับนักเรียน คณะครูและโรงเรียนที่จะไปทำการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

ดูภาพกิจกรรม 
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น