[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 

Jumlahnya yg sesuai bisa bervariasi, kecanduan bandar togel terpercaya kepada bagaimanakah pemain gitu banget main sedang waktu kasino mengizinkan sagu hati yang berbeda pada memotret poker maupun babaran slot.

Lotere pula dicatat kemendagri prototipe Original yg disebut Astragalus, semula penampilan kalajengking makanya website arkeologi Sulung Namun, kasino yakni ruang agen bola ia macam mana Anda sanggup menyabet beraneka ragam bagaimana bermain dirinya dibawah wuwungan yang dibangun terhadap sepuluh dekade ke-17.

 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   เปิดอ่าน 289    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้รับเกียรติจาก ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริการการศึกษา กับยุค 4.0 ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม โดยโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตดอยสัพพัญญู ประกอบด้วย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาผู้บริหาราสถานศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การกมัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 2,318 คน ข้าราชการครู จำนวน 113 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 18 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำทางวิชาการ มีสุขภาวะที่ดีรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน มีจิตสาธารณะและจิตสำนึก นำภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมที่ดีงามมาใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ รู้เท่าทันกระแสโลกและการเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และเป็นองค์กรคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี ภาคีร่วมพัฒนา สืบสานเอกลักษณ์ล้านนาและความเป็นไทยภายใต้วิถีพอเพียง
ในการดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี พุทธศักราช 2556 นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและสบายมุข ระดับดี” จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประจำปีพุทธศักราช 2557 รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการต้นกล้า
“ก้าวกล้า สันป่าตอง”โครงการเยาวชนพลยุติธรรม โครงการ อย. น้อย โครงการศิลปะ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น