[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.จอมทอง เตรียมพร้อมประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 233    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายวีระ อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจอมทอง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจอมทอง เข้าร่วมประชุม ซึ่งโรงเรียนได้รายงานการเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 โดยกลุ่มเป้าหมายในการประเมิน PISA 2018 คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอายุ 15 ปี (นักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2545 ถึง 31 พฤษภาคม 2546) โรงเรียนจอมทอง มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 279 คน ถูกสุ่ม จำนวน 42 คน กรอบการประเมิน PISA 2018 การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1.การสร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียนในการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 2.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายการสอบโดยให้นักเรียนได้รู้จักและคุ้นเคยกับรูปแบบของข้อสอบ PISA 2018 ตลอดจนฝึกปฏิบัติโดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เพื่อให้เกิดความชำนาญ 3.จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 ว่ามีผลต่อนักเรียน โรงเรียน เช่นไร และประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับในการสอบ PISA 2018 ครั้งนี้ เป็นเช่นไร พร้อมเน้นย้ำการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดและสอดคล้องกับแนวทางการสอบของ PISA 2018 ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ให้กำลังใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ www1.obec.go.th:8081/news/96517
ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/

 

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น